Каталог > Press > „Софарма“ АД продаде дела си в дъщерното дружество „Аромания“ АД

„Софарма“ АД продаде дела си в дъщерното дружество „Аромания“ АД

29 Декември 2020

София, България, 29 декември 2020 годинаСъгласно изискванията на чл. 100т от ЗППЦК, Софарма“ АД уведомява, че Дружеството продаде протежаваните от него акции от капитала на „Аромания“ АД.