Каталог > Press > Приходи от продажби за месец декември 2019 година

Приходи от продажби за месец декември 2019 година

10 Януари 2020

София, България, 10 януари 2020 годинаСъгласно изискванията на чл. 100т от ЗППЦК, Софарма“ АД уведомява, че за месец декември 2019 година Софарма АД реализира ръст в продажбите си с 16% спрямо същия месец на предходната година, в т.ч. 5% ръст на продажбите за вътрешен пазар и 27% ръст на продажбите за износ.

През 2019 година приходите от продажби на продукция се увеличават с 9% спрямо 2018 година, в т.ч. запазване на продажбите за вътрешен пазар и 15% ръст на продажбите за износ.