Каталог > Press > Съветът на директорите на „Софарма“ АД назначи прокурист на дружеството

Съветът на директорите на „Софарма“ АД назначи прокурист на дружеството

16 Юни 2020

София, България, 16 юни 2020 годинаСъгласно изискванията на чл. 100т от ЗППЦК, Софарма“ АД уведомява, че с цел подобряване на оперативното функциониране на дружеството, Съветът на директорите назначи за прокурист на дружеството г-н Симеон Донев, Директор Бизнес развитие в „Софарма“ АД.

Промяната беше вписана в Търговския регистър към Агенция по вписванията с номер 20200616134043 от 16.06.2020 година.

Г-н Донев има близо 5 години опит в области като международни проекти, търговска дейност, маркетинг и стратегическо планиране. Повече от 3 години, г-н Донев ръководи екип Бизнес развитие в „Софарма“ АД, като за този период има зад гърба си редица успешно приключили проекти.