Каталог > Press > Уведомления за обратно изкупени акции

Уведомления за обратно изкупени акции

13 Декември 2019

София, България, 13 декември 2019 годинаСъгласно изискванията на чл. 111, ал. 8 от ЗППЦК Софарма“ АД уведомява, че на 12 декември 2019 г. Дружеството изкупи обратно 46 320 собствени акции представляващи 0.0307%  от капитала на Дружеството, на обща стойност BGN 142 442,436 на „БФБ – София“ АД, при средна цена BGN 3,4473.

Общият брой на обратно изкупените акции след тази сделка е 9 037 320 представляващи 6.70% от акционерния капитал на Дружеството.