Каталог > Press > Споразумение за прекратяване на договора за преобразуване чрез сливане

Споразумение за прекратяване на договора за преобразуване чрез сливане

22 Януари 2016

Уведомяваме Ви, че на 21.01.2016 год. „СОФАРМА” АД внесе в Комисията за финансов надзор споразумение за прекратяване по взаимно съгласие на договор за преобразуване чрез вливане между “Софарма” АД, гр. София, ЕИК 831902088, "Приемащо дружество" и „МОМИНА КРЕПОСТ” АД, гр. Велико Търново, ул. ”Магистрална” № 23, ЕИК 104055543, "Преобразуващо се дружество". Решението за прекратяването на процедурата беше взето в интерес и на двете дружества и с цел запазване на добрите им пазарни позиции.