Каталог > Press > Уведомление за обратно изкупени акции

Уведомление за обратно изкупени акции

27 Септември 2021

София, България, 27 септември 2021 година – Съгласно изискванията на чл. 17 от Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския парламент и на Съвета “Софарма“ АД уведомява, че на 24 септември 2021 г. Дружеството изкупи 300 000 собствени акции представляващи 0.2226% от капитала на Дружеството, на обща стойност BGN 1 122 000 на „БФБ – София“ АД, при средна цена BGN 3,740.

Общият брой на обратно изкупените акции след тази сделка е 10 111 467, представляващи 7.501% от акционерния капитал на Дружеството.