Каталог > Press > Софарма ще раздава акции на служителите си като бонус по повод 85ия юбилей на компанията

Софарма ще раздава акции на служителите си като бонус по повод 85ия юбилей на компанията

30 Юли 2018

На редовното общо събрание на акционерите на Софарма, проведено на 15 юни 2018г. беше одобрено предложението на Съвета на директорите за предоставяне на акции като бонус за 2018г. на служителите на компанията.  Решението е по случай 85-годишнината на Дружеството. То се отнася до всички лица, намиращи се в трудово правоотношение с компанията или работещи по договор за управление към датата на вземане на решението. Бонусът е за сметка на собствени акции на Дружеството. Основните мотиви за това решение са ценността на хората, благодарение на които са постигнати настоящите резултати на компанията; създаване на допълнителна мотивация и заинтересованост от успеха и; насърчаване на развитието на капиталовия пазар у нас; повишаване на финансовата култура на значителен кръг хора; създаване на алтернатива за спестяванията на служителите.

Това е разширение на програмата за корпоративна социална отговорност на Софарма, чрез раздаване на бонуси на служителите под формата на акции. То ще бъде съпроводено от активна комуникация, свързана с фондовите пазари и акциите. По този начин ще се стимулира развитието на инвестиционна култура и още по-доброто представяне на екипа, според Огнян Донев, Изпълнителен директор на Софарма.

/за повече информация http://www.sopharmagroup.com/sites/sopharma2016corp/files/Documentazione/3jr_2018_proposal_from_the_board_of_directors_to_the_gms_bg.pdf/


investment culture