Каталог > Press > „Софарма“ АД подаде за одобрение в Комисията за финансов надзор на Договор за преобразуване чрез вливане на дъщерното дружество „Биофарм-инжинеринг“ АД

„Софарма“ АД подаде за одобрение в Комисията за финансов надзор на Договор за преобразуване чрез вливане на дъщерното дружество „Биофарм-инжинеринг“ АД

27 Януари 2023

София, България, 27 януари 2023 година – Съгласно изискванията на чл. 100т от ЗППЦК, “Софарма“ АД уведомява, че в изпълнение на решение на Съвета на директорите на “Софарма” АД от 26 октомври 2022 година Дружеството подаде за одобрение в Комисията за финансов надзор договор за преобразуване чрез вливане на дъщерното дружество "Биофарм-инжинеринг" АД, ЕИК: 119055339 в „Софарма“ АД при условията и по реда на глава XVI от Търговския закон и чл. 122 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа.