Каталог > Press > „Софарма“ АД става едноличен собственик на дъщерното дружество БРИЗ, Латвия

„Софарма“ АД става едноличен собственик на дъщерното дружество БРИЗ, Латвия

8 Януари 2021

София, България, 8 януари 2021 годинаСъгласно изискванията на чл. 100т от ЗППЦК, Софарма“ АД уведомява, че на 28 декември, 2020 година в резултат на продължителни преговори и постигнато споразумение с останалите акционери, в търговския регистър на Република Латвия е вписана промяна в акционерната структура на дъщерното дружество БРИЗ в резултат, на която „Софарма“ АД остава едноличен собственик на капитала на дружеството.