Каталог > Press > Интервю с Огнян Донев пред Bloomberg TV Bulgaria

Интервю с Огнян Донев пред Bloomberg TV Bulgaria

9 Февруари 2016

“Софарма получава под 2% от държавните средства за лекарства”

Водеща: Гост в студиото е изпълнителният директор на „Софарма” Огнян Донев. За бизнес климатът у нас ще говорим с него. Здравейте и добре дошли!

Огнян Донев: Добър ден!

Водеща: Благодаря, че сте гост на „Бизнес старт”. Да започнем с отчета на „Софарма”. Доволни ли сте от отчета, от резултатите и т.н.?

Огнян Донев: Отчетът е такъв, какъвто е. Той отразява какво се е случило през миналата година. 2015 г. беше една много сложна година. Някои от нашите акционери се питаха защо не даде дивидент „Софарма” през миналата година, но очакванията не бяха точно за една сложна година, в която решихме, че трябва да запазим финансовите ресурси на компанията, за да посрещнем предизвикателствата. Слава богу 2015 г. не беше толкова лоша, колкото бяха нашите очаквания за възможни рискове, които можеха да настъпят. Сбъдна се драстичното намаляване на продажбите в чужбина. Намаляха с около 14%. Предвид международната обстановка, това никого не учуди. Успяхме да запазим жизнеспособността на компанията и постигнахме един добър финансов резултат с изражение – печалба.

Водеща: А прогнозите за тази година? Какво очаквате?

Огнян Донев: същото като през 2015 г. Натискът на обезценяващите се валути в източната част на Европа дава своето.- Виждате какво се случва с цената на нефта. Оттам съответно с цената на руската рубла, на украинската гривна. Да не ги изброявам всички валути, които са традиционни в нашата компания.

Водеща: Отговарят ли резултатите на вложените инвестиции?

Огнян Донев: Продажбите нямат директна връзка с инвестициите. Това, което Софарма успя да постигне е да инвестира и да създаде една модерна производствена база, която е основата за добри очаквания в бъдеще. В един неспокоен свят, обаче трудно се правят прогнози. Банкерите често ни питат какви са нашите очаквания. Ние пък чакаме банките да ни кажат какви са техните очаквания за развитието на една или друга валута, защото те са по-професионалисти от нас в тази област. Много е трудно да се прогнозира.

Водеща: В медиите се спекулира, че се опитвате да продадете бизнеса си! Има ли нещо вярно в това или са поредните спекулации, на които ставаме свидетели?

Огнян Донев: Второто, поредните спекулации! Софарма е един растящ организъм. Т.е. по-скоро може да се очаква през 2016 г. да разширим нашето участие със закупуване в чужбина, но за продажби не може да става дума.

Водеща: Не се очаква да продавате бизнеса си! Да станем ясни и категорични.

Огнян Донев: За да сме ясни и категорични, аз моят дял от акции нямам намерение да го продавам!

Водеща: Добре. Хайде да поговорим…

Огнян Донев: Иначе търговията с акции на Софарма, знаете тя е ежедневна. Ние сме лисната на борсата компания и слава богу нашите акции – не само на Софарма, но и на други наши компании се радват на добър интерес от инвестиционната общност и в България, и в чужбина.

Водеща: Хайде да преминем, ако искате към бизнеса с лекарства. Кога лекарствата в България ще поевтинеят? Вие неведнъж сте говорили за това.

Огнян Донев: Има много способи, но аз първо…

Водеща: Виждате ли път?

Огнян Донев: Виждам път, но също така си задавам въпроса защо някои съвсем ясни неща не са предприети, защото желанието разбира се е с обществения ресурс, който знаем, че нараства в годините, да се осъществява колкото се може по-добра услуга. Т.е. не че ресурса ще бъде намален, което обществото отделя, но с този ресурс ще се намали дела, както ние му казваме – outofthepocketразходите, т.е. това, което гражданите трябва да платят от джоба си, повече да са реумбурсираните стойности в лекарство-снабдяването. Разбира се държавата и МЗ може да влияе в тази част, където обществен ресурс намира приложение. Много често чуваме нещо, касаещо моята компания, но пак, за сетен път трябва да кажа, че от обществения ресурс, изразходен за лекарства, по-малко от 1,8% се получава от моята компания. Т.е. най-голямата българска компания получава само 1,8% от обществения ресурс и там, където ние се изтеглим от пазара, веднага има драстично повишаване на разхода. Т.е. не е редно да говоря от името само на една компания, но трябва правителството да си даде много ясно сметката,че т.нар. прогенерична политика е тази, която ще доведе до икономии и намаляване на разходи.

Водеща: А защо не се реализира тя?

Огнян Донев: Декларира се желание за нейното реализиране.

Водеща: Значи виждате все пак.

Огнян Донев: Въпросът е как точно ще стане и тук разбира се като страна, участваща на пазара, аз не бих желал въобще да взимам отношение, защото сме заинтересована страна. Трябва да има правила, ясна посока на движение, а ние компаниите да се приспособим към тези правила.

Водеща: Все пак, знаете европейска практика е генериците да влязат все по-масово на пазара. Какво се случва в България, обаче?

Огнян Донев: Не само в България, но и в цяла Южна Европа…

Водеща: Този дебат се води отдавна.

Огнян Донев: …Южна Европа делът на генериците не е този, който би могъл да бъде.

Водеща: Как си го обяснявате?

Огнян Донев: Колегите от иновативната индустрия казват, че на иновативния им маркетинг се дължи това нещо. Разбира се те заделят огромни ресурси за маркетинг, за реклами. Достатъчно е да видите рекламните блокове по телевизията, което струва доста пари.

Водеща: И да минем, ако искате към новата лекарствена политика, предвид Здравната реформа на Петър Москов, която за пореден път разделя фармацевтичния бранш. Вашият коментар.

Огнян Донев: съвсем нормално е ! Има и тук, преди много години, когато влязох във фармацевтичния бранш, съществуваше едно разделяне българи и чужденци, което не е правилно. В цял свят фармацевтичната индустрия се дели на мултинационални компании, които твърдят, че са иновативни. Те въвеждат новите молекули на пазара и т.н. И от друга страна – генеричните компании, които след изтичането на патента на съответното лекарство, започват да го произвеждат и тъй като то не е патентно защитено, веднага цената му започва драстично да пада. Ясен е според мен интересът който, който и да управлява процеса, трябва да има, това е да намалява разходите. Как става това? Като се използват повече генерични лекарства там, където патентът е изтекъл, за да може да ес спестят средства, които да финансират новите иновативни.

Водеща: така изглежда логично и справедливо.

Огнян Донев: То изглежда справедливо и то така трябва да бъде! Обаче сега разбирате, че всяка от тези две страни, по-силната от тях разбира се е иновативната индустрия. Тя натиска везната да се наклони по-скоро към тях. И това също е логично.

Водеща: Така! Да поговорим, ако искате за бизнес климата. Какъв е бизнес климатът у нас? Каква е средата? Може ли бизнесът да се развива? Да инвестира спокойно? Вие не казахте вярвате ли и в случването на Здравната реформа?

Огнян Донев: Значи реформа трябва да има и …

Водеща: Защото тя засяга и фармацевтичния бранш, аптечната мрежа, т.е. всичко останало!

Огнян Донев: Мисля че има консенсус в българското общество, че не сме доволни със ситуацията, която е в момента. Те. Реформа ще има, но каква точно, с какви темпове и дали ще е в правилната посока или не. Но, че нещата не могат да останат така, както са в момента, мисля че всички българи са наясно.

Водеща: Какви други реформи са необходими, за да се развива бизнеса?

Огнян Донев: Бизнесът обича тишината и спокойствието, и някаква стабилност.

Водеща: А вижда ли тишина спокойствие и стабилност?

Огнян Донев: Сега в момента ситуацията в България доста се изнерви. Затова разбира се принос имат и политиците, и това постоянно противопоставяне, което се състои, нестабилността на законодателната база. Много от очакванията, които всички ние българи имаме, не се случват. Това са реформите, които би трябвало да бъдат осъществени от управляващите.

Водеща: Знаете, правосъдната реформа е изключително важна за бизнеса. Знаете и камарите, които се обявиха ЗА случването на правосъдната реформа.

Огнян Донев: Тук към обществото пристигат два сигнала. От дена страна има десет камари, които нещо са написали или изразяват мнението на бизнеса…

Водеща: Вие присъединявате ли се към тяхното становище?

Огнян Донев: Разбира се! Поне нашата компания е член и на Американската камара, и на Българо-германската камара. Предвид, че тези две камари изразяват и нашето становище по въпроса. Не мога да се разгранича или да добавя нещо. Всичко е казано съвсем точно! Разбира се не бива да се използва това за политически цели да се преувеличава смисълът на една констатация за съответната ситуация. Всички сме наясно, че трябват промени, реформи! Обществото ни се нуждае от тези реформи! И ги очакваме! От друга страна има забавяне, поставяне под въпрос от страна на някои политически сили дали трябва да или не трябва. Това не е градивно или пък помага да се развиват нещата в правилна посока.

Водеща: Съдът за политически цели използва ли се?

Огнян Донев: А, това не мога още да кажа!

Водеща: Добре! И да минем и към това, все пак казахте какво трябва да се случи! Какво трябва да се промени, обаче за да се развива бизнеса? Ако искате за износа да поговорим!

Огнян Донев: Българският износ е нещото, което след 2008 г. беше локомотив за икономическото развитие на България. България е малка страна с малък по обем пазар, тъй че никаква индустрия не може да се развива в България, която да разчита само и единствено на вътрешния пазар. Моята компания, например не повече от…в най-добрите години е имала 30% продажби от производството си, продажби в България и ако не са тези 70% и повече износ, реално компанията не би могла да се развива. За много от бизнесите важи това правило. Тоест България има интерес за едно стабилно управление, в което да съществуват нормални условия за правене на бизнес, за да може евентуално да се увеличи българският износ. Българският износ е този, който осигурява също така и работните места в страната, защото на малкия ни пазар… иначе ако произвеждаме само толкова колкото е нужно на България, то,разбира се, не можем да поддържаме тези числа на нашите служители, а пък точно по този начин се осигурява заетост на населението .Нещата са взаимно свързани и в синхрон трябва да се развиват в правилната посока.

Водеща: Вие казахте само преди десетина дни "Щастлив съм, че успяхме да си запазим работните места въпреки това, че 4 години някой малтретира бизнеса ни". Перифразирам, но общо взето това казахте.

Огнян Донев: Да, малтретиране може би не беше точната дума, която използвах, но този психологически натиск, на който съм подложен, дава своите влияния. Слава Богу съм със здрава психика и това не се отрази по никакъв начин, а и винаги съм казвал, че подходът за вдигане ефективността на едно производство или на една икономическа дейност чрез съкращаване на хора е най-лесният вариант. Изкуството е да запазиш бройката, даже да я увеличиш, на заетите да осигуриш поминък на толкова хиляди души с техните семейства и всичко останало, като развиваш бизнеса. Ако бяхме стояли в това положение, в което бяхме 2000-та година, то сега в момента и 200 работника щяха да са в повече, но именно чрез развитието на бизнеса, чрез навлизането на нови пазари, разработването на нови продукти ние се стремим да запазим тези работни места и до този момент се стремим да запазим тези работни места.

Водеща: Нямате съкращения, нали така?

Огнян Донев: 16 години ми се отдават. Има текучество, но в общи линии колкото… съкращение на работните места няма, даже с присъединяването на нови компании стигнахме и до някои наши си рекорди.

Водеща: Кажете един рекорд и след това ще питам за натиска?

Огнян Донев: Ами около 200 000 души заети, които работят в наши компании мисля, че е едно достатъчно гордо число. Разбира се трябва да прибавим и около 2000 наши служители, които се трудят извън територията на България.

Водеща: А натискът, за който споменахте. От кого е този натиск?

Огнян Донев: Е той е психологически по-скоро. Имаше един колега, който от сутрин до вечер се занимаваше с казване на неистини по наш адрес и сега в момента е в Брюксел и представлява цялата държава, но мисля ,че да спамим пространството с неговите теории няма смисъл.

Водеща: Добре, понеже вече вървим към края на нашия разговор кой има интерес от това, което се случва. Ето, казвате аз не съм виновен, помним преди 10 дни го казахте, някой се опитва да ме натиска.

Огнян Донев: В България винаги рушим нещо, което е добро и съществува. Това, което забелязвам е, че малкото български знакови компании, в които причислявам дали са броят се на пръстите може би на едната или на двете ми ръце.

Водеща: Кой Ви компроментира?

Огнян Донев: Очевадно е, че това в България поражда една, най-меко казано, завист. Вместо отличниците да бъдат подкрепяни и те да издърпват икономиката като цяло се прави всичко възможно…

Водеща: Защото те не са много отличниците.

Огнян Донев: Е, явно, че има и желанието да съществува един друг бизнес сектор, който да не участва в конкуренцията при пазарни условия и предполагам, че на такива бизнеси ние сме като "трън в окото".

Водеща: И затова ли… така ли си обяснявате делото, което се води сега срещу Вас? Мисля, че сега следващата дата е март месец.

Огнян Донев: То е комплексно. Знаете ,че имах едно неособено сполучливо влизане като миноритарен собственик в медиите, което се отчете по един начин, който аз смятам ,че не беше правилен – вменяваха ми се политически амбиции, но аз съм учил нещо друго и определен осе занимавам с това, за което съм учил.

Водеща: Не сте имали никога политически амбиции?

Огнян Донев: Никога не съм. А и мисля ,че е видно – не съм член на никоя партия, на партийни мероприятия, изключая тези 4 години, в които бях председател на КРИБ и разбира се като бъда поканен някъде присъствам, но мисля ,че и там няма някакво пристрастие, защото съм покривал целия сегмент на политическите партии.

Водеща: Тогава пак да Ви задам въпроса така правосъдието за натиск използва ли се? Вие казахте ще видя, но предвид това, което Ви се случва…

Огнян Донев: Дали е нормално, че една ревизия може да трае 3 години, че могат да се проведат 40 ревизии, след което всичко да приключи ,да няма никакви претенции на НАП към Вас. Изключая едната стотинка, която стана историческа, която жена ми дължеше за 2010 година.

Водеща: Кое Ви кара тогава да продължавате при този натиск,а за който говорите, при това, че ето ние сме отличниците, обаче непрекъснато някой се опитва да ни пречи, казано така най-простичко преведено?

Огнян Донев: Ама ние не работим за другите, аз съм Козирог, зодията ми е Козирог и съм може би типичен представител на зодията си. Човек има своите амбиции, своите мечти и желанието да ги осъществява. Надявам се моите мечти да са в унисон с националния интерес.

Водеща: Тогава да Ви питам за следващата амбиция.

Огнян Донев: Навлизане през 2016-та година на още някой пазар, някой нови придобивания.

Водеща: Дайте конкретика?

Огнян Донев: Е, не може, като представляваш публична компания, не мога да кажа нищо преди да го обявя на Българската фондова борса.

Водеща: Обаче, за да обобщим, очакваме разрастване на "Софарма", така ли?

Огнян Донев: До този момент ние не сме се спирали, нашата политика е крачка по крачка или "stepbystep". Навлизаме в нови пазари, придобиваме компании на тези пазари, също така имаме производство в различни страни. Надявам се това да се засилва и по този начин пък да повишим износа.

Водеща: Ходът на делото, така да завършим, притеснява ли Ви?

Огнян Донев: Не.

Водеща: Благодаря Ви за този разговор!

Bloomberg TV, "Бизнес старт"