Каталог > Press > Национален съвет на БМГД – работим за промяната на отношенията между обществото и отговорния бизнес

Национален съвет на БМГД – работим за промяната на отношенията между обществото и отговорния бизнес

21 Февруари 2018

Софарма АД се включи в годишното заседание на Националния  съвет на БМГД на ООН, по време на което бяха планирани съвместните дейности на компаниите за подобряване на живота у нас в различни аспекти. Отговорният бизнес от години инвестира в проекти, които са важни не само за него и заинтересованите му страни, но и за обществеността като се стреми към устойчивост и промяната на обществото. Възраждането на съзнанието, че качеството на живот зависи от собствените ни усилия е в основата на съвместните проекти на компаниите-членове на БМГД.

NS BMGD

Стратегическият план 2015+, по който работи Мрежата включва инициативи по Целите за стратегическо развитие на ООН, като компаниите разпознаха за значими и в същото време такива, по които може да има принос целите

4. Добро здраве

5. Качествено образование

8. Сигурна работа и икономически растеж

9. Иновации и инфраструктура

11. Устойчиви градове и общности

12. Отговорно потребление

16. Мир и справедливост

17. Партньорства за целите

Софарма АД е сред активните компании по програмата „Здрави на работа“ по цел 4, която включва  проектите Игри за добрини, ограничаване на тютюнопушенето и Здравословен живот. 

По проекта „Гордея се с труда на моите родители“ Софарма включва постепенно заводите си в страната, като за се присъединиха завода във Врабево през 2016г. и завода в Казанлък през 2017г., а през 2018г. планираме присъединяването и на завода в Сандански.

Проекта Отговорният избор е сред „любимите“ на компанията, тъй като цели да провокира не само отговорното поведение като потребители, но и като гражданско общество, което само избира и налага модели на поведение и стандарти, към които да се стреми.

По всички активни програми предстоят срещи за планиране на конкретните проекти.