Каталог > Press > Европейската асоциация за генерични и биоподобни лекарства вече е „Лекарства за Европа”

Европейската асоциация за генерични и биоподобни лекарства вече е „Лекарства за Европа”

23 Март 2016

“Лекарства за Европа” (Medicines for Europe) е новото име на Европейската асоциация за генерични и биоподобни лекарства (ЕГА). Като представител на фармацевтичните компании, които доставят най-голям дял от лекарствата в цяла Европа, „Лекарства за Европа” е гласът на индустриите за генерични, биоподобни и лекарства с добавена стойност в Европа и водещ партньор, осигуряващ по-добро здраве и по-добър достъп за всички европейски пациенти.

ЕГА, чийто член е Българската Генерична Фармацевтична Асоциация (БГФармА) вече се нарича „Лекарства за Европа. По-добър достъп. По-добро здраве“. Генеричните лекарства се превърнаха в крайъгълен камък на европейското здравеопазване, секторът на биоподобните лекарства се развива бързо и необходимостта, и възможността за лекарства с добавена стойност ще продължава да променя здравеопазването. Индустриите за генерични, биоподобни и лекарства с добавена стойност предоставят по-голямата част от лекарствата, които се отпускат с рецепта в Европа, като се очаква техният процент да нарасне от сегашните 56% до 75% през следващите 5 години, тъй като търсенето на достъп до висококачествени лекарства за пациентите в Европа никога не е било по-голямо. Препозиционирането на ЕГА като „Лекарства за Европа” има за цел да постигне по-голяма ефективност на здравеопазването, чрез по-добри здравни резултати, като същевременно предоставя решения за устойчивост на европейските здравни системи, които са изправени пред нарастващи демографски нужди от здравни услуги.

"Лекарства за Европа. По-добър достъп. По-добро здраве“ отразява целта и стратегическите цели на нашите индустрии", счита Президентът на „Лекарства за Европа” Яцек Глинка. "Като организация, ние извървяхме дълъг път в отговор на промените, които настъпиха във фармацевтичната индустрия и в сферата на европейското здравеопазване. Каня заинтересованите страни и политиците да поемат ангажимент заедно с нас за осигуряване на достъп до качествени лекарства за всички европейски пациенти."

Според Адриан ван ден Ховен, Генерален директор на организацията, "Лекарства за Европа“ е една чудесна възможност за надграждане върху вече изградената репутация на EГА за партньорство със заинтересованите страни и институции, с цел осигуряване на достъп до качествени лекарства за пациентите, повече ангажираност към най-високо ниво на качество и към осигуряване на още по-голяма стойност за обществото, едновременно с изграждането на връзка между устойчивостта на здравеопазването и конкурентната среда за фармацевтичната промишленост."