Каталог > Press > "Софарма“ АД се нареди сред най-големите инвеститори в Молдова

"Софарма“ АД се нареди сред най-големите инвеститори в Молдова

14 Ноември 2019

София, България, 14 ноември 2019 годинаСъгласно изискванията на чл. 17 от Регламент 596/2014 на ЕП и на Съвета и чл. 100к, ал. 1 от ЗППЦК, Софарма“ АД уведомява, че на 12 ноември, с участието на Негово превъзходителство Евгени Стойчев, посланик на Р България в Молдова, беше открит новият склад на едро и административен корпус на „Софарма“ АД в Кишинев с площ от над 5 000 кв. м. РЗП. Складът ще осигури 75 нови работни места и ще обслужва дейността по дистрибуция на фармацевтични продукти и други продукти, свързани със здравето на „Софарма“ АД в Молдова, като централизацията ще доведе до по-голяма ефективност и оптимизация на процесите.

Следвайки намеренията си за разрастване на дейността на компанията в Молдова, на 13 ноември „Софарма“ АД приключи и сделката по изкупуването на 29% от капитала на РАП Фарма Интернешънъл, с което делът ни достигна 80%. В дружеството беше назначен и нов изпълнителен директор г-н Виктор Томша, млад и перспективен специалист с икономическо образование и професионален опит в големи европейски компании.