Каталог > Press > Бизнесът като инструмент за Добро

Бизнесът като инструмент за Добро

13 Октомври 2015

От 13 до 18 октомври 2015 Българската мрежа на Глобалния договор на ООН (БМГД) ще участва в конференцията GLOBAL COMPACT +15 EUROPE в Берлин. Локалните мрежи на Глобалния договор в Европа, техните членове и заинтересовани страни се събират, за да обсъдят бъдещето на корпоративното устойчиво развитие и Глобалния договор на ООН в Европа.

БМГД ще представи най-успешните си проекти, които и придават облик на мрежа, работеща изцяло според принципите на партньорство между членовете, каквито са „Гордея се с труда на моите родители”  и „Отговорният избор”. Софарма е първата компания от мрежата, която стартира „Отговорният избор” и като вътрешен проект с дискусии за отговорното потребление и решение за покупка.

Целта на конференцията е да насърчи диалога между мрежите и техните членове от една страна и заинтересованите страни, включително правителства, от друга. Събитието включва както представяне на различни теми, така и практически сесии и дискусии. Сред най-очакваните са Бизнеса като сила на доброто и как той ще допринесе за устойчивото разитие на обществата, както и промените и рисковете пред правото на собственост в дигиталната ера.

Срещата е свикана в контекста на няколко исторически събития за 2015: 15-та годишнина от създаването на Глобалния договор на ООН, новите Цели за устойчиво развитие (SDGs) на ООН и предстоящите преговори за климата в Париж.