Каталог > Press > Производството на генеричните лекарства е структуроопределящо за българската икономика

Производството на генеричните лекарства е структуроопределящо за българската икономика

10 Май 2014

Фармацевтичната индустрия е изключително развита у нас. Тя осигурява заетост на почти 15 000 български граждани. В малко европейски страни фармацевтичния бранш осигурява такъв процент от БВП, както у нас.

В същото време самият характер на фармацевтичното производство предполага непрекъснати инвестиции. Нужен е национален консенсус за прогенерична политика, какъвто вече е постигнат на ниво Европейски съюз, както и в отделни страни като Франция, Великобритания, Германия. Благодарение на генеричните лекарства само у нас цената  на 7 терапевтични групи лекарства се е понижила с 23%.

В същото време около 66% е средното  доплащане на лечението  от  пациентите у нас, което е сред най-високите в ЕС. Това показва необходимостта от адекватна политика в областта на здравеопазването, в съответствие с политиката на Европейския съюз.