Каталог > Press > Уведомление за обратно изкупени акции

Уведомление за обратно изкупени акции

16 Юни 2020

София, България, 16 юни 2020 година – Съгласно изискванията на чл. 111, ал. 8 от ЗППЦК “Софарма“ АД (3JR:„БФБ – София“, SPH: Warsaw Stock Exchange) уведомява, че на 15 юни 2020 г. Дружеството изкупи обратно 85 748 собствени акции представляващи 0.0636%  от капитала на Дружеството, на обща стойност BGN 277 823,52 на „БФБ – София“ АД, при средна цена BGN 3,240.

Общият брой на обратно изкупените акции след тази сделка е 9 285 963, представляващи 6.89% от акционерния капитал на Дружеството.