Каталог > Press > Приходи от продажби за месец март 2022 г.

Приходи от продажби за месец март 2022 г.

5 Април 2022

София, България, 5 април 2022 годинаСъгласно изискванията на чл. 100т от ЗППЦК, Софарма“ АД уведомява, че за месец март 2022 година Софарма АД реализира спад в продажбите с 23% спрямо същия месец на предходната година, в т.ч. 10% ръст на продажбите на вътрешен пазар и 55% спад на продажбите за износ. Намалената активност на основните чуждестранни пазари е в резултат на враждебното нахлуване на Русия в Украйна и последвалата невъзможност Дружеството да запази нормален ритъм на доставки на лекарствени, OTC и други продукти свързани със здравето на територията на държавите участващи във войната.

За първо тримесечие продажбите нарастват общо с 29%, в т.ч. 80% ръст на вътрешен пазар и 3% спад на продажбите за износ.