Каталог > Press > Информация за собствени акции

Информация за собствени акции

10 Септември 2015

Софарма АД информира, че от 3 септември 2015 до и включително 9 септември 2015 Дружеството изкупи обратно 43 614 собствени акции представляващи 0.032% от капитала на Дружеството. Търговията с акции на Дружеството е съгласно решение на Общото събрание от 23.06.2010 година. Общият брой на обратно изкупените акции след тази сделка е 5 219 296, представляващи 3.87 % от акционерния капитал на Дружеството.