Каталог > Press > Приходи от продажби за месец Януари 2021 г.

Приходи от продажби за месец Януари 2021 г.

5 Февруари 2021

София, България, 5 февруари 2021 година – Съгласно изискванията на чл. 100т от ЗППЦК, “Софарма“ АД уведомява, че за месец януари 2021 година “Софарма” АД реализира ръст в продажбите с 10% спрямо същия месец на предходната година, в т.ч. 20% ръст на продажбите за вътрешен пазар и 7% ръст на продажбите за износ.