Каталог > Press > Информация за собствени акции

Информация за собствени акции

21 Януари 2016

Софарма АД информира, че от 14 януари 2016 до и включително 20 януари 2016 Дружеството изкупи обратно 2 000 собствени акции представляващи 0.0015% от капитала на Дружеството, на обща стойност BGN 5312.00 на БФБ – София АД, при средна цена BGN 2.66. Търговията с акции на Дружеството е съгласно решение на Общото събрание от 23.06.2010 година. Общият брой на обратно изкупените акции след тази сделка е 5 221 296, представляващи 3.87 % от акционерния капитал на Дружеството.