Каталог > Press > Приходите от продажби за декември 2015

Приходите от продажби за декември 2015

11 Януари 2016

Уведомяваме Ви, че за месец декември 2015 година „СОФАРМА” АД АД реализира ръст в продажбите си с 8% спрямо същия месец на предходната година в т.ч. спад на продажбите за вътрешен пазар с 16% и ръст на продажбите за износ с 32%. Ръстът в продажбите за износ се дължи предимно на увеличението в продажбите предназначени за руския пазар с 45%. Ръководството планира да поддържа активност на износа и през месеците януари и декември 2016 година, както и да подобри ритмичността на продажбите за Русия през летните месеци. Очакванията са това да доведе до по-добро представяне на продуктите ни, ако бъде запазена относително стабилна макроикономическа среда. Очакваният ръст за януари 2016 година също е висок, основно поради ниската база от 2015 година, когато поради волатилността на руската валута беше взето решение да се преустановят временно продажбите към руския пазар. Приходите от продажби през 2015 година намаляват с 14% спрямо същия период на миналата година в т.ч. с 0,3% увеличение на продажбите за вътрешен пазар и с 20% спад в продажбите за износ.