Каталог > Press > Приходи от продажби за месец Юни 2020 г.

Приходи от продажби за месец Юни 2020 г.

6 Юли 2020

София, България, 06 юли 2020 година – Съгласно изискванията на чл. 100т от ЗППЦК, “Софарма“ АД (3JR:„БФБ – София“, SPH: Warsaw Stock Exchange) уведомява, че за месец юни 2020 година “Софарма” АД реализира спад в продажбите си с 5% спрямо същия месец на предходната година, в т.ч. 78% спад на продажбите за вътрешен пазар и 59% ръст на продажбите за износ.

През първо полугодие на 2020 година приходите от продажби на продукция се увеличават с 1% спрямо същия период на 2019 година, в т.ч. 19% спад на продажбите за вътрешен пазар и 13% ръст на продажбите за износ.