Каталог > Press > Приходите от продажби за Октомври 2015

Приходите от продажби за Октомври 2015

5 Ноември 2015

Уведомяваме Ви, че за месец октомври 2015 година „СОФАРМА” АД запази продажбите си спрямо същия месец на предходната година, в т.ч. ръст на продажбите за вътрешен пазар с 2% и спад на продажбите за износ с 2%. Приходите от продажби за десетте месеца на тази година намаляват с 16% спрямо същия период на миналата година, в т.ч. с 2% увеличение на продажбите за вътрешен пазар и с 25% спад в продажбите за износ.