Каталог > Press > „Софарма“ АД стартира изплащането на 6-месечния дивидент на 22 януари 2020 година

„Софарма“ АД стартира изплащането на 6-месечния дивидент на 22 януари 2020 година

16 Януари 2020

София, България, 16 януари 2020 година – Съгласно изискванията на чл. 100т от ЗППЦК “Софарма“ АД („Дружеството“) уведомява, че на 22.01.2020 година Дружеството ще започне да изплаща брутния дивидент в размер на 5 стотинки на акция гласуван на ОСА на 13.12.2019 година.

Право да получат дивидент имат лицата, вписани в регистъра на „Централен депозитар” АД като акционери на 14-я ден след деня на Общото събрание, а именно 27.12.2019 година.

В съответствие с Правилника на “Централен депозитар” АД, дивидентът ще се изплаща както следва: за акционерите, имащи открити клиентски сметки при инвестиционни посредници – чрез съответния инвестиционен посредник; за акционери без сметки при инвестиционни посредници – чрез клоновете на Пощенска банка в страната до 30.04.2020 година (след тази дата акционерите, които не са получили своя дивидент по съответния ред, могат да направят това на касата на Дружеството в гр. София, ул. „Илиенско шосе“ 16 между 10-12 часа и 14-16 часа всеки работен ден, тел. 02 8134 283).