Strona główna > Press > W dniu 22. stycznia 2020 spółka Sopharma S.A. rozpoczyna wypłatę dywidendy 6-miesięcznej

W dniu 22. stycznia 2020 spółka Sopharma S.A. rozpoczyna wypłatę dywidendy 6-miesięcznej

16 Styczeń 2020

Sofia, Bułgaria, 16. stycznia  2020 roku – Zgodnie z wymogami art. 100t Ustawy o ofercie publicznej papierów wartościowych (UOPPW) spółka Sopharma S.A. informuje, że zgodnie z głosowaniem na posiedzeniu Walnego zgromadzenia akcjonariuszy z dnia 13.12.2019 w dniu 22.01.2020 roku Spółka rozpocznie wypłatę dywidendy brutto w wysokości 5 stotinek na każdą akcję.

Prawo do otrzymania dywidendy posiadają osoby wpisane w rejestrze Centralnego Depozytariusza S.A. jako akcjonariusze na 14. dzień po odbyciu się posiedzenia Walnego zgromadzenia akcjonariuszy, tzn. na dzień 27.12.2019 roku.

Zgodnie z Regulaminem Centralnego Depozytariusza S.A. dywidenda wypłacana będzie w następujący sposób: akcjonariuszom posiadających otwarte konta klienckie u pośredników inwestycyjnych - za pośrednictwem odpowiedniego pośrednika inwestycyjnego; dla akcjonariuszy nie posiadających kont u pośredników inwestycyjnych - za pośrednictwem oddziałów banku Postbank (Пощенска банка) w kraju, przed dniem 30.04.2020 roku (po tym dniu akcjonariusze, którzy nie otrzymali należnej im dywidendy we właściwym trybie, mogą to zrobić w kasie gotówkowej Spółki w Sofii, przy ul. Iliensko Shose 16, w godzinach od 10 do 12 i od 14 do 16 każdego dnia roboczego, tel. 02 8134 283).