Каталог > Press > Онлайн среща с инвеститорите и упражняване правото на глас чрез кореспонденция в Извънредните Общи събрания на акционерите свикани на 25 Септември 2020 година от 11:00 часа и 11:30 часа

Онлайн среща с инвеститорите и упражняване правото на глас чрез кореспонденция в Извънредните Общи събрания на акционерите свикани на 25 Септември 2020 година от 11:00 часа и 11:30 часа

14 Септември 2020

София, България, 14 септември 2020 година – Съгласно изискванията на чл. 100т от ЗППЦК “Софарма“ АД („Дружеството“) приканва всички акционери на Дружеството да упражнят правото си на глас по обявените точки от дневния ред на Извънредните Общи събрания свикани за 25 септември 2020 година от 11:00 часа и 11:30 часа чрез кореспонденция. В стремежа си да запази нормалната работа на всички органи на управление на “Софарма” АД и същевременно да не подлага на риск здравето на заинтересованите лица в условията на пандемия, Съветът на директорите осигурява възможност за предварително упражняване на правото на глас на акционерите. Правилата за гласуване чрез кореспонденция са детайлно описани в поканите за свикване на Общите събрания. Към тях е приложена и декларация за гласуване чрез кореспонденция.

В деня на Общите събрания – 25 септември (петък) - Дружеството ще проведе онлайн среща с инвеститорите от 12:00 - 13:00 часа. Акционерите, инвеститорите и заинтересованите лица, които имат желание да участват в онлайн срещата могат да заявят това на електронен адрес irevents@sopharma.bg, за да получат регистрационна форма и информация за начина на присъединяване, както и възможност предварително да зададат своите въпроси. Крайният срок за изпращане на регистрационните форми е до 17:30 часа на 23 септември 2020 година.