Strona główna > Press > Spotkanie internetowe z inwestorami i wykonywanie prawa głosu drogą korespondencyjną na posiedzeniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki zwołanym w dniu 25 września 2020 r.

Spotkanie internetowe z inwestorami i wykonywanie prawa głosu drogą korespondencyjną na posiedzeniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki zwołanym w dniu 25 września 2020 r.

14 Wrzesień 2020

Sofia, Bułgaria, 14 września 2020 roku – zgodnie z wymogami art. 100t Ustawy o ofercie publicznej papierów wartościowych (UOPPW) spółka Sopharma S.A. zaprasza wszystkich akcjonariuszy Spółki do wykonania drogą korespondencyjną prawa głosu w sprawach ogłoszonych w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 25 września 2020 r.. Starając się utrzymać normalny tryb funkcjonowania wszystkich organów zarządzania Sopharma A.S. i jednocześnie nie zagrażać zdrowiu interesariuszy podczas pandemii, Rada Dyrektorów Spółki zapewnia możliwość wcześniejszego wykonania prawa głosu akcjonariuszy. Zasady głosowania korespondencyjnego zostały szczegółowo opisane w zaproszeniu na zwołanie Walnego Zgromadzenia. Załącza się do niego oświadczenie o oddaniu głosu drogą korespondencyjną.

W dniu odbycia się posiedzenia Walnego Zgromadzenia - 25 września (piątek) - w godz. 12:00 – 13::00 odbędzie się spotkanie on-line z inwestorami Spółki. Akcjonariusze, inwestorzy oraz zainteresowane strony, które zamierzają wziąć udział w spotkaniu online, mogą zgłosić to na adres mailowy irevents@sopharma.bg w celu otrzymania formularza rejestracyjnego i informacje na temat tego jak dołączyć do grupy, a także możliwości zadawania pytań z wyprzedzeniem.

Termin nadesłania formularzy rejestracyjnych upływa o godzinie 17:30 w dniu 23 września 2020 r.