Каталог > Press > Приходи от продажби за месец Март 2021 г.

Приходи от продажби за месец Март 2021 г.

5 Април 2021

София, България, 5 април 2021 година – Съгласно изискванията на чл. 100т от ЗППЦК, “Софарма“ АД уведомява, че за месец март 2021 година “Софарма” АД реализира спад в продажбите с 56% спрямо същия месец на предходната година, в т.ч. 55% спад на продажбите за вътрешен пазар и 56% спад на продажбите за износ.

През първите три месеца на 2021 година приходите от продажби на продукция намаляват с 31% спрямо същия период на 2020 година, в т.ч. 33% спад на продажбите за вътрешен пазар и 30% спад на продажбите за износ.