Каталог > Press > Европейският парламент гласува откриването на нови работни места в индустрията на генерични и биоподобни лекарства

Европейският парламент гласува откриването на нови работни места в индустрията на генерични и биоподобни лекарства

11 Юни 2015

Европейският парламент, на 09 юни 2015 г., в Брюксел гласува Доклада на Моска „Стратегия за защита и прилагане на правата върху интелектуалната собственост в трети държави“, който призовава Комисията да стимулира навременния износ на генерични и биоподобни лекарства в държави, където не съществуват патент или сертификати за допълнителна защита (SPC).

Износът на генерични и биоподобни лекарства в държави извън Европейския съюз в срока на SPC ще стимулира инвестициите в Европа, ще подпомогне откриването на висококвалифицирани работни места и ще увеличи достъпа до висококачествени лекарства в трети държави, без да променя баланса между отраслите за оригинални лекарства, генерични и биоподобни лекарства в ЕС.

Едно изключение относно износа в разпоредбата за SPC ще създаде 5,1 млрд евро търговска стойност и ще позволи на отраслите за генерични и биоподобни лекарства в ЕС да създадат до 67 000 високотехнологични работни места в ЕС и на 60 нови компании[1]. Също така то ще стимулира допълнителното използване на вътрешните ресурси на фармацевтичните проучвания и развитие в самата Европа, тъй като проучванията, развитието и производството често се провеждат на едни и същи обекти. 

„Поздравяваме г-жа Моска за нейния доклад и приветстваме вота на Европейския парламент в полза на повече работни места във фармацевтичното производство в Европа, базирайки се на изключението относно износа в разпоредбата за SPC“, каза Ейдриън ван ден Ховен, генерален директор на Европейската генерична асоциация (ЕГА),  чийто член е Българската Генерична Фармацевтична Асоциация (БГФармА). „Сега очакваме Комисията да въведе този силен стимул за търговията, за да даде тласък за създаването на работни места и икономическия растеж в Европа.“

__________________________________________________________________________

[1] Ванда Висенте и Серхио Симоес, 2014, Разпоредби относно производството и износа: Въздействие върху конкурентоспособността на европейските фармацевтични производители и върху създаването на работни места в Европа. 

[1] Vanda Vicente and Sergio Simoes, 2014, Manufacturing and export provisions: Impact on the competitiveness of European pharmaceutical manufacturers and on the creation of jobs in Europe.

_________________________________________________________________________________

БГФармА е асоциация, която обединява и представлява европейската генерична фармацевтична индустрия в България.

ЕГА е официален представител на европейските производители на генерични и биоподобни лекарства в Брюксел. 

Двете асоциации (българската и европейската) се стремят към създаване на регулаторна и пазарна среда, в полза на осигуряването на висококачествени и достъпни лекарства за пациентите и към насърчаване на конкуренцията във фармацевтичния сектор.