Каталог > Press > Приходи от продажби за месец януари 2020 г.

Приходи от продажби за месец януари 2020 г.

5 Февруари 2020

София, България, 05 февруари 2020 година – Съгласно изискванията на чл. 100т от ЗППЦК, “Софарма“ АД уведомява, че за месец януари 2020 година “Софарма” АД реализира спад в продажбите си с 8% спрямо същия месец на предходната година, в т.ч. 2% спад на продажбите за вътрешен пазар и 10% спад на продажбите за износ.