Каталог > Press > Подобряване на регулаторната рамка за генерични и биоподобни лекарства за 2020 г. в полза на пациентите

Подобряване на регулаторната рамка за генерични и биоподобни лекарства за 2020 г. в полза на пациентите

4 Февруари 2016

На 28.01.2016 г. Европейската асоциация за генерични и биоподобни лекарства (ЕГА), чийто член е Българската Генерична Фармацевтична Асоциация (БГФармА) проведе 15-тата Конференция за регулаторни и научни въпроси (15th Regulatory and Scientific Affairs Conference), на която представители на 61 регулаторни органи от 25 държави постигнаха напредък в подобряването на регулаторната рамка за генеричните и биоподобните лекарства, в полза  на пациентите.

Стратегията за 2020 г. на Европейската агенция по лекарствата (ЕMA), която е допълнена от Стратегическия доклад за 2020 г. на Координационната група за взаимно признаване и децентрализирани процедури, ще се стреми към оперативна завършеност в регулаторната мрежа на ЕС и включване в международни регулаторни платформи, което в крайна сметка ще има за резултат по-голяма стойност за общественото здраве.

Производителите на генерични и биоподобни лекарства представиха множество регулаторни подобрения в Доклада за регулаторната ефективност на ЕГА (EGA Regulatory Efficiency report), в подкрепа на стратегиите за 2020 г.

Насърчаването на високи стандарти в регулаторната област, подкрепянето на единна програма за развитие при генеричните и биоподобните лекарства и оптимизирането на обхвата на регулаторните процеси, подпомагани от телематични средства, ще допринесат за по-добър достъп с цел постигане на по-добро здраве до 2020 г.

Адриан ван ден Ховен, генерален директор на Европейската асоциация за генерични и биоподобни лекарства (ЕГА), каза: „това събитие осигурява безценна платформа за производителите, регулаторните органи и заинтересованите лица за подобряване на регулаторната ефективност, за да може за в бъдеще нашите отрасли да предоставят по-добър достъп до висококачествени лекарства.“