Strona główna > Press > Doskonalenie ram regulacyjnych dot. leków generycznych na 2020 rok na korzyść pacjentów

Doskonalenie ram regulacyjnych dot. leków generycznych na 2020 rok na korzyść pacjentów

4 luty 2016

Dnia 28.01.2016 roku Europejskie Stowarzyszenie Producentów Leków Generycznych (ЕGА), której członkiem jest Bułgarskie Stowarzyszenie Producentów Leków Generycznych (BGFаrmА), przeprowadziło 15. Konferencję nt. problemów regulacji i nauki (15th Regulatory and Scientific Affairs Conference), w ramach której reprezentanci 61 organów regulacji z 25 krajów pracowało nad polepszeniem ram regulacyjnych dot. leków generycznych na korzyść pacjentów.

Strategia Europejskiej Agencji Leków (ЕMA) na rok 2020, uzupełniona Referatem o strategii na rok 2020 Grupy koordynacji wzajemnego uznania i postępowań decentralizowanych, będzie dążyć do operacyjnej całości regulacyjnej sieci UE oraz do podłączenia do międzynarodowych platform regulacyjnych, co doprowadzi do większej wartości zdrowia publicznego.

Producenci leków generycznych zaprezentowali sporo ulepszeń w zakresie regulacji w treści Raportu o regulacyjnej skuteczności ЕGА (EGA Regulatory Efficiency report), tym samym wspierając strategie na rok 2020.

Dążenia do wysokich standardów w zakresie regulacji, wspieranie jednolitego programu rozwoju leków generycznych oraz optymizacja zakresu postępowań regulacyjnych przy pomocy systemów teleinformacyjnych zapewnią łatwiejszy dostęp w celu osiągnięcia lepszego stanu zdrowia w 2020 roku.

Pan Adrian van den Hoeven, Dyrektor generalny Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Leków Generycznych (ЕGА), powiedział: „to zdarzenie daje producentom, organom regulacyjnym i osobom zainteresowanym bezcenną platformę dla polepszenia skuteczności regulacji, celem której jest pozwolić naszym branżom w przyszłości zapewnić pacjentom łatwiejszy dostęp do leków wysokiej jakości.“