Каталог > Press > Софарма АД през 2015-та: социална ангажираност с много аспекти

Софарма АД през 2015-та: социална ангажираност с много аспекти

21 Януари 2015

Информиране за здравна култура, превенция на социално значимите заболявания, грижи за хора в неравностойно положение, обществена ангажираност на служителите - това са приоритетите ни за работа в полза на обществото.

Социално-здравните грижи за възрастните - това е не само лечение, но и грижа и внимание. Безкрайното чакане и опашките пред личния лекар, понякога само за да се измери кръвното налягане е тежко за един пенсионер. За усещането на реална грижа и подкрепа реализираме социални проекти в няколко пенсионни клуба в София, където осигуряваме измерване на различни здравни показатели като кръвно налягане, въглероден оксид в дробовете, обемът вдишван въздух, както и ориентиране при необходимост към личния лекар.  В програмата ни за превенция стои и психологическата подкрепа, за което се грижи специалист-психолог с дългогодишна практика. Проектът стартира в пенсионния клуб в Люлин и бе подкрепен от Българската Асоциация на Пенсионерите (БАП), тъй като даде възможност на пенсионерите да споделят и решават реални проблеми, влошаващи тяхното здраве и вътрешен комфорт.

Присъствието ни онлайн със съвети за физическо и душевно здраве #здрави/zdravi и позитивен поглед към живота #силен ден и #силен ден в общуването  създаде социална ангажираност и акцентира вниманието в полза на здравето, както и спечели много приятели в социалните мрежи. Предстои да разширим това съвсем скоро с нова информационна кампания за превенция на социално значими заболявания и ново мобилно приложение. За нас е ново предизвикателство и съвместния проект с Дарик радио #sopharmabike за популяризиране на здравословния начин на живот в градска среда. Благотворителността и съпричастността към приятел в беда са обединени в разширяването на устойчивия проект "Помощ от приятел", който се реализира вече пета година с доброволното участие на служителите на Софарма под формата на благотворителни базари.

Елате с нас в света на информираността с: #sopharmasociality #Здрави/Zdravi

#sopharmabike #Силен ден в общуването #Силен ден и станете част от грижата за самите себе си и хората, които обичате.