Каталог > Press > Приходи от продажби за месец юни 2021 г.

Приходи от продажби за месец юни 2021 г.

5 Юли 2021

София, България, 5 юли 2021 годинаСъгласно изискванията на чл. 100т от ЗППЦК, Софарма“ АД (SFA:„БФБ – София“, SPH: Warsaw Stock Exchange) уведомява, че за месец юни 2021 година Софарма АД реализира спад в продажбите с 25% спрямо същия месец на предходната година, в т.ч. 96% ръст на продажбите за вътрешен пазар и 45% спад на продажбите за износ.

За първото полугодие на 2021 година приходите от продажби на продукция намаляват с 21% спрямо същия период на 2020 година, в т.ч. 10% ръст на продажбите за вътрешен пазар и 33% спад на продажбите за износ.