Каталог > Press > „Софарма“ АД ще стартира изплащането на 6-месечния дивидент на 23 ноември 2020 година

„Софарма“ АД ще стартира изплащането на 6-месечния дивидент на 23 ноември 2020 година

16 Ноември 2020

София, България, 16 ноември 2020 година – Съгласно изискванията на чл. 100т от ЗППЦК “Софарма“ АД („Дружеството“) уведомява, че на 23.11.2020 година Дружеството ще започне изплащането на дивидента в размер на 4 стотинки на акция, гласуван на Извънредното общо събрание на акционерите проведено на 25.09.2020 година.

Право да получат дивидент имат лицата, вписани в регистъра на „Централен депозитар” АД като акционери на 14-я ден след деня на Общото събрание, а именно 09.10.2020 година.

В съответствие с Правилника на “Централен депозитар” АД, дивидентът ще се изплаща както следва: за акционерите, имащи открити клиентски сметки при инвестиционни посредници – чрез съответния инвестиционен посредник; за акционери без сметки при инвестиционни посредници – чрез клоновете на Пощенска банка в страната до 23.11.2021 година (след тази дата акционерите, които не са получили своя дивидент по съответния ред, могат да направят това на касата на Дружеството в гр. София, ул. „Илиенско шосе“ №16 между 10:00 - 12:00 часа и 14:00 - 16:00 часа всеки работен ден, тел. 02/8134 283).