Home > Press > W dniu 23. listopada 2020 spółka Sopharma S.A. rozpoczyna wypłatę dywidendy 6-miesięcznej

W dniu 23. listopada 2020 spółka Sopharma S.A. rozpoczyna wypłatę dywidendy 6-miesięcznej

16 November 2020

Sofia, Bułgaria, 16. listopada 2020 roku – Zgodnie z wymogami art. 100t Ustawy o ofercie publicznej papierów wartościowych (UOPPW) spółka Sopharma S.A. informuje, że zgodnie z głosowaniem na posiedzeniu Walnego zgromadzenia akcjonariuszy z dnia 25.09.2020 Spółka rozpocznie w dniu 23.11.2020 roku wypłatę dywidendy brutto w wysokości 4 stotinek na każdą akcję.

Prawo do otrzymania dywidendy posiadają osoby wpisane w rejestrze Centralnego Depozytariusza S.A. jako akcjonariusze na 14. dzień po odbyciu się posiedzenia Walnego zgromadzenia akcjonariuszy, tzn. na dzień 09.10.2020 roku.

Zgodnie z Regulaminem Centralnego Depozytariusza S.A. dywidenda wypłacana będzie w następujący sposób: akcjonariuszom posiadających otwarte konta klienckie u pośredników inwestycyjnych - za pośrednictwem odpowiedniego pośrednika inwestycyjnego; dla akcjonariuszy nie posiadających kont u pośredników inwestycyjnych - za pośrednictwem oddziałów banku Postbank (Пощенска банка) w kraju, przed dniem 23.11.2021 roku (po tym dniu akcjonariusze, którzy nie otrzymali należnej im dywidendy we właściwym trybie, mogą to zrobić w kasie gotówkowej Spółki w Sofii, przy ul. Iliensko Shose 16, w godzinach od 10:00 do 12:00 i od 14:00 do 16:00 każdego dnia roboczego, tel. 02 8134 283).