Каталог > ОБЩЕСТВО

ОБЩЕСТВО

Корпоративни новини
24 Ноември 2018
Софарма с увлекателен разказ за фармацията на Базара на професиите

Заинтересовани страни

local communities

Устойчиви иновации
  • Инвестиции в нови комуникационни канали
  • Парнтьорство в публичния диалог за дигитализация на здравеопазването
  • Инвестиции в развитието на публичните комуникации

Здрав означава Щастлив
Нашите програми за КСО за здравословен начин на живот
Как се грижим за нашите служители
Ние сме формирали дългосрочни взаимоотношения с нашите служители
Поощряване на по-добро здраве за всички
Здрави", интерактивната инсталация, по-известна като "машината за прегръдки"

Достъпни лекарства
Достъп до модерни лечения чрез инвестиции в наука и прогрес
Икономични лекарства
Пестим ресурси и осигуряваме по-ниски разходи за потребителите, като инвестираме в развитието на генеричните лекарства