Каталог > ЗА НАС

ЗА НАС

Нашата цел

Имаме активна и ключова роля в повишаване стандарта на живот, в това хората да бъдат по-здрави, щастливи и защитени.

Групата има водеща роля на пазара в България,
който представлява 71% от приходите от продажби
Нашите продукти се предлагат на повече от 40 експортни пазара
4,771
служители работят за нас
Имаме повече от 4000 акционери

Обръщение от Изпълнителния Директор

ceo

Уважаеми партньори,

Изпращайки най-успешната година след кризата, посрещаме 85тата годишнина от създаването на “Софарма” АД. Това е повод да се стремим да станем още по-добри в грижата за здравето на хората, да затвърдим традицията в производството на качествени български медикаменти по световно признати стандарти и технологии и да продължим да се развиваме като Група компании в областта на здравеопазването.

Отличните финансови резултати, които постигнахме през изминалата година ни дават сигурност и ни позволяват да правим амбициозни планове за бъдещето, защото виждаме, че се движим в правилната посока. Продажбите ни на руския и на украинския пазар се стабилизираха не само по макроикономически причини, но и благодарение на промените в екипа и организацията на работа, които направихме в началото на годината. В резултат постигнахме 20% ръст на експортните пазари. В България все още очакваме реформата в сектора, която ще ни позволи да се разгърнем истински, но въпреки обстоятелствата продажбите ни се увеличиха с 3%. Приключихме с преобразуването чрез вливане на “Медика” АД в “Софарма” АД и междувременно получихме одобрението на Комисията за финансов надзор да влеем и друго наше дъщерно дружество, фармацевтичен производител – “Унифарм” АД. Консолидацията в Групата води до оптимизация на разходите, по-добра организация, централизация на основни маркетингови и търговски дейности и по-добро представяне на всички пазари.

През 2018 година очакваме и стартирането на следващия етап от регистрацията на Табекс в САЩ от нашия партньор Achieve Lifesciences, а именно Фаза 3 на проучванията. След нейното приключване ще имаме по-голяма яснота за перспективите и пред този проект.

Искам отново да ви благодаря за доверието и подкрепата!

д.и.н. Огнян Донев

 

Отговорен бизнес
  • Социалната роля на нашите генерични лекарства
  • Работа
  • Инвестиции
  • Социално Значими Заболявания
  • Енергийна ефективност и грижа за отпечатъка върху околната среда
  • Национален отговорен производител