Каталог > ЗА НАС

ЗА НАС

Нашата цел

Имаме активна и ключова роля в повишаване стандарта на живот, в това хората да бъдат по-здрави, щастливи и защитени.

Групата има водеща роля на пазара в България,
който представлява 71% от приходите от продажби
Нашите продукти се предлагат на повече от 40 експортни пазара
4,983
служители работят за нас
Имаме повече от 4000 акционери

Обръщение от Изпълнителния Директор

ceo

Уважаеми акционери, скъпи приятели,

Измина една година на равносметка – в навечерието на 85 годишнината си погледнахме назад, за да се радваме на успехите си, да благодарим на хората, с които ги постигнахме и да празнуваме с всички, с които искаме да делим и своето бъдеще. Благодаря и на вас за всичко споделено!

Горди сме, че отново бяхме сред пионерите с две знакови инициативи – разпределихме акции сред всичките си служители според техния стаж и съответно принос към успехите на компанията и раздадохме за първи път междинен дивидент. Получихме подкрепа от акционерите си и за двете инициативи, а това винаги е било важно за нас потвърждение, че правим правилните стъпки.

Групата Софарма извървя нелек път на интеграция на новопридобитите дружества Лековит в Сърбия и верига аптеки Фармастор в България, както и на влятото в майката дружество Унифарм.

След изключително силната 2017 година запазихме темповете на растеж на консолидираните приходи от продажби, но забавихме тези на нетната печалба. При постигане на синергия с новопридобитите и вляти дружества очакваме и оптимизиране на оперативните и нетни резултати през следващите две години и постигане на съотношения по-близки до тези от 2017 година.

Надяваме се на вашата подкрепа и доверие!

д.и.н. Огнян Донев

 

Отговорен бизнес
  • Социалната роля на нашите генерични лекарства
  • Работа
  • Инвестиции
  • Социално Значими Заболявания
  • Енергийна ефективност и грижа за отпечатъка върху околната среда
  • Национален отговорен производител