Каталог > ЗА НАС

ЗА НАС

Нашата цел

Имаме активна и ключова роля в повишаване стандарта на живот, в това хората да бъдат по-здрави, щастливи и защитени.

Групата има водеща роля на пазара в България,
който представлява 78.8% от приходите от продажби
Нашите продукти се предлагат на повече от 45 експортни пазара
5 075
служители работят за нас
Имаме повече от 7000 акционери

Обръщение от Изпълнителния Директор

ceo

Уважаеми акционери, скъпи приятели,

Измина една година на равносметка – в навечерието на 85-годишнината си погледнахме назад, за да се радваме на успехите си, да благодарим на хората, с които ги постигнахме и да празнуваме с всички, с които искаме да делим и своето бъдеще. Благодаря и на вас за всичко споделено!

Горди сме, че отново бяхме сред пионерите с две знакови инициативи – разпределихме акции сред всичките си служители според техния стаж и съответно принос към успехите на компанията и раздадохме за първи път междинен дивидент. Получихме подкрепа от акционерите си и за двете инициативи, а това винаги е било важно за нас потвърждение, че правим правилните стъпки.

Групата Софарма извървя нелек път на интеграция на новопридобитите дружества Лековит в Сърбия и верига аптеки Фармастор в България, както и на влятото в майката дружество Унифарм.

След изключително силната 2017 година запазихме темповете на растеж на консолидираните приходи от продажби, но забавихме тези на нетната печалба. При постигане на синергия с новопридобитите и вляти дружества очакваме и оптимизиране на оперативните и нетни резултати през следващите две години и постигане на съотношения по-близки до тези от 2017 година.

Надяваме се на вашата подкрепа и доверие!

д.и.н. Огнян Донев

 

Отговорен бизнес
  • Социалната роля на нашите генерични лекарства
  • Работа
  • Инвестиции
  • Социално Значими Заболявания
  • Енергийна ефективност и грижа за отпечатъка върху околната среда
  • Национален отговорен производител