Каталог > ЗА НАС

ЗА НАС

Нашата цел

Имаме активна и ключова роля в повишаване стандарта на живот, в това хората да бъдат по-здрави, щастливи и защитени.

Групата има водеща роля на пазара в България,
който представлява 71% от приходите от продажби
Нашите продукти се предлагат на pовече от 40 експортни пазара
4,771
служители работят за нас
Имаме повече от 4000 акционери

Обръщение от Изпълнителния Директор

ceo

Скъпи приятели,

Приключи една динамична година. Започнахме 2016г. с добри прогнози за основните ни износни пазари, най-вече Русия и Украйна. Реалността обаче беше, че още след първите няколко месеца нестабилността в Русия се отрази отрицателно на нагласите и покупателната способност на пазара и в следствие на това в края на годината завършихме с 6% спад на общите продажби от износ на продукция. На местния ни пазар ценовата ерозия доведе до 2% спад на продажбите в стойностно изражение и 7% ръст в опаковки.

През последните месеци наблюдаваме определени сигнали за стабилизация на икономическата и политическа обстановка в Русия и това ни дава известна доза сигурност за 2017 година. Оптимисти сме и по отношение на тренда на възстановяване на продажбите ни на украинския пазар. След преструктурирането на външнотърговската ни дейност, местните екипи полагат систематични усилия за увеличаване на продажбите на редица пазари като Полша, Беларус, Латвия и т.н. Особено горди сме с успешните регистрации на нови продукти през изминалата година, които тепърва ще развиваме. Един отличен пример е сироп за кашлица Туспан®, който при успешна процедура ще бъде достъпен още тази година на редица европейски пазари.

Годината стартира и с една дългоочаквана новина по отношение на нашето начинание за регистрация на продукта ни Табекс® в САЩ. При успешно приключване на преструктурирането на Achieve и Oncogenex (нашият остатъчен пакет акции в Екстаб ще бъде трансформиран в акции в  капитала на Achieve преди да бъде осъществено подобно преструктуриране) за нас ще има две предимства: на първо място, новият сборен екип на двете компании има много по-голям шанс за успешна регистрация на Табекс® и второ, “Софарма” АД ще бъде акционер в една публична компания листвана на NASDAQ.

По традиция нека пожелая на всички наши партньори крепко здраве и много успешни проекти!

Благодарим за доверието.

д.и.н. Огнян Донев

 

Отговорен бизнес
  • Социалната роля на нашите генерични лекарства
  • Работа
  • Инвестиции
  • Социално Значими Заболявания
  • Енергийна ефективност и грижа за отпечатъка върху околната среда
  • Национален отговорен производител