Каталог > ЗА НАС > Контакти и обекти

Контакти и обекти

Централа "Софарма" АД:
+359 2 4055 200
+359 2 8134 200

Административен Офис

ул. "Лъчезар Станчев" № 5
Софарма Бизнес Тауърс
сграда А, ет. 11, София, 1756
Тел.: (02) 8134 319
Факс: (02) 8134 141


Златка Доркова

Лице за контакти при отклонение в качеството
на продукта и за изтеглянето му
Направление "Осигуряване на качеството"
Тел.: (02) 4055 652, (02) 8134 652
Факс: (02) 936 03 61
Моб. тел.: (+359) 889 890 594
Ел. поща: zdorkova@sopharma.bg

Съвет на директорите

Председател

д.и.н. О. Донев
Председател на Съвета на директорите
и изпълнителен директор
Тел.:  (02) 4055 253, 4055 328, (02) 8134 253, 8134 328
Факс: (02) 936 02 86
Ел. поща: mail@sopharma.bg

Заместник-председател

В. Стоева
Заместник-председател на Съвета на директорите
Тел.:  (02) 4055 353, (02) 8134 353
Факс: (02) 936 80 12
Ел. поща: vstoeva@sopharma.bg

Членове

И. Бадински
Тел.:(02) 4055 410, (02) 8134 410
Ел. поща: badinski@sopharma.bg

Независими членове

О. Палавеев
А. Чаушев

Мениджмънт

И. Бадински
Директор “Коопериране и лицензии”
Тел.: (02) 4055 410, (02) 8134 410
Ел. поща: badinski@sopharma.bg

Б. Борисов

Директор “Финанси”
Тел.: (02) 4055 165, (02) 8134 165
Ел. поща: bborisov@sopharma.bg

П. Виячева
Директор “Връзки с инвеститорите”
Тел.: (02)4055 523, (02) 8134 523
Факс: (02) 4055 141, (02) 8134 141
Ел. поща: ir@sopharma.bg

С. Донев

Директор "Бизнес развитие"
Тел.: (02)4055 532, (02) 8134 532
Ел. поща: sdonev@sopharma.bg

Магистър-фармацевт Р. Иванов
Директор "Връзки с институциите"
Тел.: (02) 4055 460, (02) 8134 460
Факс: (02) 936 02 86
Ел. поща: rivanov@sopharma.bg

Е. Йоффе
Директор "Управление на качеството и регулаторни съответствия"
Тел.: (02) 936 20 31
Факс: (02) 936 05 74
Ел. поща: ella@sopharma.bg

И. Колев
Директор “Технически въпроси”
Тел.: (02) 4055 306, (02) 8134 306
Факс: (02) 936 02 89
Ел. поща: kolev@sopharma.bg

И. Кралев
Заместник-директор "Финанси"
Тел.: (02) 4055 861, (02) 8134 861
Ел. поща: ikralev@sopharma.bg

Е. Кръстева
Директор "Комуникационни стратегии и КСО"
Тел.: (02) 4055 553, (02) 8134 553
Ел. поща: media@sopharma.bg

Е. Михайлова
Директор “Производствени въпроси”
Тел.: (02) 4055 305, (02) 8134 305
Факс: (02) 936 02 89
Ел. поща: emihailova@sopharma.bg

Р. Пейчева
Директор “Интелектуална собственост”
Тел.: (02) 4055 260, (02) 8134 260
Факс: (02) 936 15 00
Ел. поща: rpeycheva@sopharma.bg

С. Панайотова
Директор "Логистика"
Тел.: (02) 4055 808
Ел. поща: spanayotova@sopharma.bg


Н. Русчев
Директор по сигурността
Тел.: (02) 4055 838, (02) 8134 838
Факс: (02) 936 15 00
Ел. поща: nruschev@sopharma.bg


И. Тодоров
Директор "Продажби международни пазари"
Ел. поща: intodorov@sopharma.bg


Ст. Пангев
Директор Оперативна дирекция
Тел.: (02) 4055 837
Ел. поща: spangev@sopharma.bg
Й. Петкова
Главен счетоводител
Тел.: (02) 4055 216, (02) 8134 216
Факс: (02) 936 20 53
Ел. поща: jpetkova@sopharma.bg


Човешки ресурси


Любина Величкова
Директор "Човешки ресурси"
Тел.: (02) 4055 890, 395;  (02) 8134 890, 395
Ел. поща: lvelichkova@sopharma.bg

Е. Чакърова
р-тел Администриране на персонала
Тел.: (02) 4055 401, (02) 8134 401
Ел. поща: etchakarova@sopharma.bg

Медицински и регулаторни дейности

Е. Карашевска
Ръководител
Направление "Регулаторна дейност Европейски процедури"
Тел.: (02) 817 75 88
Факс: (02) 974 37 59
Ел. поща: EKarashevska@sopharma.bg


Ю. Масларова
Ръководител
Направление „Медицински дейности“
Тел.: (02) 81 77 524
Факс: (02) 875 50 71
Ел. поща: ymaslarova@sopharma.bg

Св. Спасова
Ръководител, Квалифицирано лице по Лекарствена безопасност
Направление „Лекарствена безопасност“ 
Адрес: гр. София, бул. „Климент Охридски” № 3
Тел.: +359 2 8177 589
Факс: (02) 974 37 59
Ел. поща: sdspasova@sopharma.bg

 Управление на качеството и регулаторното съответствие

Б. Гинчин
Ръководител направление "Осигуряване на качеството"
Тел.: (02) 4055 164, (02) 8134 164
Ел. поща: bguintchin@sopharma.bg


Н. Халачева
Ръководител направление "Качествен контрол"
Тел.: (02) 81 34 126
Факс: (02) 936 20 37
Ел. поща: nhalatcheva@sopharma.bg

С. Захариева
Ръководител направление "Развитие и технологии на фармацевтични продукти"
Тел.: (02) 81 77 401
Ел. поща: szaharieva@sopharma.bg