Каталог > ЗА НАС > Контакти и обекти

Контакти и обекти

Централа "Софарма" АД:
+3592 4055 200
+3592 8134 200

Административен Офис
ул. "Лъчезар Станчев" № 5
Софарма Бизнес Тауърс
сграда А, ет. 11, София, 1756
Тел.: (02) 8134 319
Факс: (02) 8134 141

Златка Доркова
Лице за контакти при отклонение в качеството
на продукта и за изтеглянето му
Направление "Осигуряване на качеството"
Тел.: (02) 4055 652, (02) 8134 652
Факс: (02) 9360 361
Моб. тел.: (+359) 889 890 594
Ел. поща: zdorkova@sopharma.bg

Съвет на директорите

Председател

д.и.н. О. Донев
Председател на Съвета на директорите
и изпълнителен директор
Тел.:  (02) 4055 253, (02) 4055 328, (02) 8134 253, (02) 8134 328
Факс: (02) 9360 286
Ел. поща: mail@sopharma.bg

Заместник-председател

В. Стоева
Заместник-председател на Съвета на директорите
Тел.:  (02) 4055 353, (02) 8134 353
Факс: (02) 9368 012
Ел. поща: vstoeva@sopharma.bg

Членове

И. Бадински
Тел.: (02) 4055 410, (02) 8134 410
Ел. поща: badinski@sopharma.bg

Независими членове

О. Палавеев
А. Чаушев

Мениджмънт

И. Бадински
Директор “Коопериране и лицензии”
Тел.: (02) 4055 410, (02) 8134 410
Ел. поща: badinski@sopharma.bg

Б. Борисов

Директор “Финанси”
Тел.: (02) 4055 165, (02) 8134 165
Ел. поща: bborisov@sopharma.bg

П. Виячева
Директор “Връзки с инвеститорите”
Тел.: (02) 4055 523, (02) 8134 523
Факс: (02) 4055 141, (02) 8134 141
Ел. поща: ir@sopharma.bg

С. Донев

Директор "Бизнес развитие"
Тел.: (02) 4055 532, (02) 8134 532
Ел. поща: sdonev@sopharma.bg

Магистър-фармацевт Р. Иванов
Директор "Връзки с институциите"
Тел.: (02) 4055 460, (02) 8134 460
Факс: (02) 9360 286
Ел. поща: rivanov@sopharma.bg

Е. Йоффе
Директор "Управление на качеството и регулаторни съответствия"
Тел.: (02) 9362 031
Факс: (02) 9360 574
Ел. поща: ella@sopharma.bg

И. Колев
Директор “Технически въпроси”
Тел.: (02) 4055 306, (02) 8134 306
Факс: (02) 9360 289
Ел. поща: kolev@sopharma.bg

Е. Кръстева
Директор "Комуникационни стратегии и КСО"
Тел.: (02) 4055 553, (02) 8134 553
Ел. поща: media@sopharma.bg

Е. Михайлова
Директор “Производствени въпроси”
Тел.: (02) 4055 305, (02) 8134 305
Факс: (02) 9360 289
Ел. поща: emihailova@sopharma.bg

Р. Пейчева
Директор “Интелектуална собственост”
Тел.: (02) 4055 260, (02) 8134 260
Факс: (02) 9361 500
Ел. поща: rpeycheva@sopharma.bg

С. Панайотова
Директор "Логистика"
Тел.: (02) 4055 808, (02) 8134 808 
Ел. поща: spanayotova@sopharma.bg

Н. Русчев
Директор по сигурността
Тел.: (02) 4055 838, (02) 8134 838
Факс: (02) 9361 500
Ел. поща: nruschev@sopharma.bg

И. Тодоров
Директор "Продажби международни пазари"
Тел.: (02) 4055 732, (02) 8134 732
Ел. поща: intodorov@sopharma.bg

Ст. Пангев
Директор Оперативна дирекция
Тел.: (02) 4055 837, (02) 8134 837 
Ел. поща: spangev@sopharma.bg

Й. Петкова
Главен счетоводител
Тел.: (02) 4055 216, (02) 8134 216
Факс: (02) 9362 053
Ел. поща: jpetkova@sopharma.bg

Човешки ресурси

Любина Величкова
Директор "Човешки ресурси"
Тел.: (02) 4055 890, 395;  (02) 8134 890, 395
Ел. поща: lvelichkova@sopharma.bg

Е. Чакърова
Ръководител
"Администриране на персонала"
Тел.: (02) 4055 401, (02) 8134 401
Ел. поща: etchakarova@sopharma.bg

Медицински и регулаторни дейности

Е. Карашевска
Ръководител
Направление "Регулаторна дейност Европейски процедури"
Тел.: (02) 8177 588
Факс: (02) 9743 759
Ел. поща: EKarashevska@sopharma.bg

Ю. Масларова
Ръководител
Направление „Медицински дейности“
Тел.: (02) 8177 524
Факс: (02) 8755 071
Ел. поща: ymaslarova@sopharma.bg

Св. Спасова
Ръководител, Квалифицирано лице по Лекарствена безопасност
Направление „Лекарствена безопасност“ 
Адрес: гр. София, бул. „Климент Охридски” № 3
Тел.: (02) 8177 589
Факс: (02) 9743 759
Ел. поща: sdspasova@sopharma.bg

 Управление на качеството и регулаторното съответствие

Б. Гинчин
Ръководител направление "Осигуряване на качеството"
Тел.: (02) 4055 164, (02) 8134 164
Ел. поща: bguintchin@sopharma.bg

Н. Халачева
Ръководител направление "Качествен контрол"
Тел.: (02) 4055 126, (02) 8134 126
Факс: (02) 9362 037
Ел. поща: nhalatcheva@sopharma.bg

С. Захариева
Ръководител направление "Развитие и технологии на фармацевтични продукти"
Тел.: (02) 4055 401, (02) 8177 401
Ел. поща: szaharieva@sopharma.bg