Каталог > ЗА НАС > Контакти и обекти

Контакти и обекти

Централа "Софарма" АД:
+359 2 4055 200
+359 2 8134 200

Административен Офис
ул. Лъчезар Станчев № 5
Софарма Бизнес Тауърс
сграда А, ет. 11 София 1756
Тел. (02) 8134 319
Факс: (02) 8134 141


Златка Доркова
Лице за контакти при отклонение в качеството
на продукта и за изтеглянето му
Направление Осигуряване на качеството
Тел: (02)  4055 652, (02) 8134 652
Факс: (02) 936 03 61
Моб. тел.: (+359)889890594
Ел. поща: zdorkova@sopharma.bg

Съвет на директорите

Председател
д.и.н. О. Донев
Председател на Съвета на директорите
и изпълнителен директор
Тел.:  (02) 4055 253, 4055 328, (02) 8134 253, 8134 328
Факс: (02) 936 02 86
Ел. поща: mail@sopharma.bg

Зам. председател
В. Стоева
Заместник председател на Съвета на директорите
Тел.:  (02) 4055 353, (02) 8134 353
Факс: (02) 936 80 12
Ел. поща: vstoeva@sopharma.bg

Членове:
О. Палавеев
Тел.: (02) 970 03 10
Факс: (02) 971 20 86
Ел. поща: office@unipharm.bg

Независими членове:
А. Брешков
А. Чаушев

Мениджмънт


И. Бадински
Директор “Коопериране и лицензии”
Тел.:(02) 4055 410, (02) 8134 410
Ел. поща: badinski@sopharma.bg

Б. Борисов
Директор “Финанси”
Тел.:  (02) 4055 165, (02) 8134 165
Ел. поща: bborisov@sopharma.bg

П. Виячева
Директор “Връзки с инвеститорите”
Тел.:(02)4055 523, (02) 8134 523
Факс: (02) 4055 141, (02) 8134 141
Ел. поща: ir@sopharma.bg

Маг. фарм. Р. Иванов
Директор "Връзки с институциите"
Тел.:(02) 4055 460, (02) 8134 460
Факс: (02) 936 02 86
Ел. поща: rivanov@sopharma.bg

Е. Йоффе
Директор "Управление на качеството"
Тел.:  (02) 936 20 31
Факс: (02) 936 05 74
Ел. поща: ella@sopharma.bg

И. Колев
Директор “Технически въпроси”
Тел.:(02) 4055 306, (02) 8134 306
Факс: (02) 936 02 89
Ел. поща: kolev@sopharma.bg

И. Кралев
Заместник директор "Финанси"
Тел.: (02) 4055 861, (02) 8134 861
Ел. поща: ikralev@sopharma.bg

Е. Кръстева
Директор "Реклама и корпоративни комуникации"
Тел.:(02) 4055 553, (02) 8134 553
Ел. поща: ely@sopharma.bg

Д-р К. Левентиев
Директор "Маркетинг"
Тел.:+359 2 4055 890, +359 2 8134 890
Ел. поща: kleventiev@sopharma.bg

М. Минков
Директор “Производствени въпроси”
Тел.:(02) 4055 305, (02) 8134 305
Факс: (02) 936 02 89
Ел. поща: minkov@sopharma.bg

Е. Михайлова
Ръководител направление “Производство”
Тел.:(02) 4055 574, (02) 8134 574
Ел. поща: emihailova@sopharma.bg

С. Найденов
Директор "Координация на производството"
Тел.:(02) 4055 640, (02) 8134 640
Факс:(02) 936 14 00
Ел. поща: snaydenov@sopharma.bg

Р. Пейчева
Директор “Интелектуална собственост”
Тел.:(02) 4055 260 (02) 8134 260
Факс: (02) 936 15 00
Ел. поща: rpeycheva@sopharma.bg

Й.  Петкова
Главен счетоводител
Тел.: (02) 4055 216, (02) 8134 216
Факс: (02) 936 20 53
Ел. поща: jpetkova@sopharma.bg

Н. Русчев
Директор по Сигурността
Тел.:(02) 4055 838, (02) 8134 838
Факс: (02) 936 15 00
Ел. поща: nruschev@sopharma.bg

С. Панайотова
Директор "Логистика"
Тел.:(02) 4055 808
Ел. поща: spanayotova@sopharma.bg

И. Тодоров
Директор "Международен бизнес"
Ел. поща: intodorov@sopharma.bg

Личен състав


Е. Чакърова
Личен състав
Тел.:(02) 4055 401, (02) 8134 401
Ел. поща: etchakarova@sopharma.bg

Медицински и регулаторни дейности

С. Кацарова
Направление "Регулаторни дейности - България и трети пазари"
Ръководител
Тел: (02) 817 74 85
Факс: (02) 974 37 59
Ел. поща: SKatzarova@sopharma.bg

Е. Карашевска
Направление "Регулаторна дейност Европейски процедури"
Ръководител
Тел: (02) 817 75 88
Факс: (02) 974 37 59
Ел. поща: EKarashevska@sopharma.bg

Е. Кършелова
Направление "Медицински дейности и клинични изпитвания"
Ръководител
Тел: (02) 817 75 54
Факс: (02) 974 37 59
Ел. поща: EKarshelova@sopharma.bg

М. Коцева
Направление „Лекарствена безопасност“ 
Ръководител, Квалифицирано лице по Лекарствена безопасност
Адрес: гр. София, бул. „Климент Охридски” № 3
Тел.: +359 2 8177 589
Факс: (02) 974 37 59
Ел. поща: MKotzeva@sopharma.bg

 Управление на качеството


Е. Йоффе
Директор Дирекция "Управление на качеството"
Тел.: (02) 81 77 500
Факс: (02) 875 50 71
Ел. поща: ella@sopharma.bg

Б. Гинчин
Ръководител направление "Осигуряване на качеството"
Тел.: (02) 4055 164, (02) 8134 164
Ел. поща: bguintchin@sopharma.bg

К. Христова
Ръководител направление "Качествен контрол"
Тел.: (02) 81 34 453
Ел. поща: khristova@sopharma.bg

С. Захариева
Ръководител направление "Развитие и технологии на фармацевтични продукти"
Тел.: (02) 81 77 401
Ел. поща: szaharieva@sopharma.bg