Каталог > ОБЩЕСТВО > Достъпни лекарства

Достъпни лекарства

Софарма АД работи за осигуряване на равен достъп до качествено и ефективно лечение на пациентите на всички пазари, на които оперира, чрез предоставяне на висококачествени лекарства и разширяване на генеричното си портфолио.

Компанията трансформира политиката си по дарения на лекарства на ново ниво, за да осигури правилното лечение на всеки отделен случай, в сътрудничество с Фондация Помощ за благотворителността в България и други партньори:

 • Осигуряване на достъп до съвременно лечение
  Софарма АД поддържа едни от най-достъпните лекарства на своите пазари, като включително произвежда малки опаковки.
  Софарма АД има 3.5% дял от стойността на общия фармацевтичен пазар в България и 12% дял в продажбите към 30.06.2018 г.
 • Софарма АД инвестира в наука и развитие
  Продуктите, които Софарма произвежда са с европесйко качество, като всички производства отговарят на световните и европейски стандарти.
  Компанията инвестира, когато е възможно, в оптимизация на процесите и технологиите, както и в наука и развитие, включително нови продукти или нови форми на вече съществуващи продукти.
  10 прозиводствени процеса и технологии са в процес на трансфер, валидиране и оптимизация.
 • Софарма АД инвестира в генерични продукти
  Софарма АД разширява своето генерично портфолио. Генеричните лекарства в Европа са от особена значимост и са начин за намаляване на разходите в системите за здравеопазване и пренасочване на ресурсите към иновации.
  Разрешение за употреба на нови продукти за първото полугодие на 2018 г. е получено за 1 нов продукт на компанията:
  • Туспан сироп (в Полша).
    От 2 до 4 нови продукта се очаква да бъдат пуснати на пазара до края на 2018 г.
  Провежда се фармацевтично разработване на 9 нови за компанията продукта.

Позициите на основните конкуренти на компанията можете да видите по-долу:

Български Пазарен Дял

В единици (%)

ОТНОСИТЕЛЕН ДЯЛ ОТ ОБЩИЯ БЪЛГАРСКИЯ ПАЗАР В БР. КЪМ 30.06.2018 г. %
Novartis 4%
Roche 0.3%
Actavis 10%
GSK 3%
Sopharma 12%
Abbvie 0%
Sanofi-Aventis 3%
Astra Zeneca 1%
Pfizer 1%
Merck 1%

В стойности (%)

Относителен дял от общия българския пазар в стойност към 30.06.2018 г. %
Novartis 7%
Roche 6%
Actavis 5%
GSK 4%
Sopharma 3,5%
Abbvie 3,5%
Sanofi-Aventis 3%
Astra Zeneca 3%
Pfizer 3,6%
Merck 2,7%