Каталог > ОБЩЕСТВО > Достъпни лекарства

Достъпни лекарства

"Софарма" АД работи за осигуряване на равен достъп до качествено и ефективно лечение на пациентите на всички пазари, на които оперира, чрез предоставяне на висококачествени лекарства и разширяване на генеричното си портфолио.

Компанията трансформира политиката си по дарения на лекарства на ново ниво, за да осигури правилното лечение на всеки отделен случай, в сътрудничество с Фондация Помощ за благотворителността в България и други партньори:

 • Осигуряване на достъп до съвременно лечение
  "Софарма" АД поддържа едни от най-достъпните лекарства на своите пазари, като включително произвежда малки опаковки.
  "Софарма" АД има 3% дял от стойността на общия фармацевтичен пазар в България и 10.7% дял в продажбите към 30.09.2019 г.
 • "Софарма" АД инвестира в наука и развитие
  Продуктите, които "Софарма" произвежда са с европесйко качество, като всички производства отговарят на световните и европейски стандарти.
  Компанията инвестира, когато е възможно, в оптимизация на процесите и технологиите, както и в наука и развитие, включително нови продукти или нови форми на вече съществуващи продукти.
  24 производствени процеса и технологии са в процес на трансфер, валидиране и оптимизация.
 • "Софарма" АД инвестира в генерични продукти
  "Софарма" АД разширява своето генерично портфолио. Генеричните лекарства в Европа са от особена значимост и са начин за намаляване на разходите в системите за здравеопазване и пренасочване на ресурсите към иновации. 
 • Провежда се фармацевтично разработване на 16 нови за компанията продукта.

Позициите на основните конкуренти на компанията можете да видите по-долу:

Български Пазарен Дял

В единици (%)

ОТНОСИТЕЛЕН ДЯЛ ОТ ОБЩИЯ БЪЛГАРСКИЯ ПАЗАР В БР. КЪМ 30.09.2018 г. %
Novartis 4%
Roche 0.2%
Actavis 10.5%
GSK 2.7%
Sopharma 11.4%
Abbvie 0%
Sanofi-Aventis 2%
Astra Zeneca 1%
Pfizer 1%
Merck 1%

В стойности (%)

Относителен дял от общия българския пазар в стойност към 30.09.2018 г. %
Novartis 7%
Roche 6%
Actavis 5%
GSK 2.7%
Sopharma 3.4%
Abbvie 3%
Sanofi-Aventis 2.8%
Astra Zeneca 3%
Pfizer 3.6%
Merck 2.7%