Каталог > ОБЩЕСТВО > Достъпни лекарства

Достъпни лекарства

Софарма АД работи за осигуряване на равен достъп до качествено и ефективно лечение на пациентите на всички пазари, на които оперира, чрез предоставяне на висококачествени лекарства и разширяване на генеричното си портфолио.

Компанията трансформира политиката си по дарения на лекарства на ново ниво, за да осигури правилното лечение на всеки отделен случай, в сътрудничество с Фондация Помощ за благотворителността в България и други партньори:

 • Осигуряване на достъп до съвременно лечение
  Софарма АД поддържа едни от най-достъпните лекарства на своите пазари, като включително произвежда малки опаковки.
  Софарма АД има 4% дял от стойността на общия фармацевтичен пазар в България и 13% дял в продажбите (12% за 2014).
 • Софарма АД инвестира повече ресурси в наука и развитие
  Продуктите, които Софарма произвежда са с европесйко качество, като всички производства отговарят на световните и европейски стандарти.
  Компанията инвестира, когато е възможно, в оптимизация на процесите и технологиите, както и в наука и развитие, включително нови продукти или нови форми на вече съществуващи продукти.
  Около 25 прозиводствени процеса и технологии са в процес на трансфер, валидиране и оптимизация.
 • Софарма АД инвестира в генерични продукти
  Софарма АД разширява своето генерично портфолио. Генеричните лекарства в европа са от особена значимост и са начин за намаляване на разходите в системите за здравеопазване и пренасочване на ресурсите към иновации.
  Разрешение за употреба на нови продукти за 2015г. са получени за 5 нови продукта на компанията (6 за 2014)
  • Paracedol суспензия,
  • Tuspan сироп,
  • Desloratidin разтвор,
  • Phynoten капки, и
  • Videral капки.
  Между 3 и 5 продукта се очаква да бъдат пуснати на пазара до края на 2016.
  Провежда се фармацевтично разработване на повече от 20 нови за компанията продукта /17 за 2014/.

Позициите на основните конкуренти на комапнията можете да видите по-долу:

Български Пазарен Дял

В единици (%)

ОТНОСИТЕЛЕН ДЯЛ ОТ ОБЩИЯ БЪЛГАРСКИЯ ПАЗАР В СТОЙНОСТ %
Novartis 4%
Roche 0.3%
Sanofi-Aventis 3%
Actavis 11%
Sopharma 13%
GSK 2%
Astra Zeneca 1%
Bayer 2%

В стойности (%)

Относителен дял от общия българския пазар в единици %
Novartis 8%
Roche 6%
Sanofi-Aventis 5%
Actavis 5%
Sopharma 4%
GSK 4%
Astra Zeneca 3%
Bayer 3%