Каталог > ОБЩЕСТВО > Достъпни лекарства

Достъпни лекарства

"Софарма" АД работи за осигуряване на равен достъп до качествено и ефективно лечение на пациентите на всички пазари, на които оперира, чрез предоставяне на висококачествени лекарства и разширяване на генеричното си портфолио.

Компанията трансформира политиката си по дарения на лекарства на ново ниво, за да осигури правилното лечение на всеки отделен случай, в сътрудничество с Фондация Помощ за благотворителността в България и други партньори:

 • Осигуряване на достъп до съвременно лечение
  "Софарма" АД поддържа едни от най-достъпните лекарства на своите пазари, като включително произвежда малки опаковки.
  "Софарма" АД има 3.4% дял от стойността на общия фармацевтичен пазар в България и 11.4% дял в продажбите към 30.09.2018 г.
 • "Софарма" АД инвестира в наука и развитие
  Продуктите, които "Софарма" произвежда са с европесйко качество, като всички производства отговарят на световните и европейски стандарти.
  Компанията инвестира, когато е възможно, в оптимизация на процесите и технологиите, както и в наука и развитие, включително нови продукти или нови форми на вече съществуващи продукти.
  12 прозиводствени процеса и технологии са в процес на трансфер, валидиране и оптимизация.
 • "Софарма" АД инвестира в генерични продукти
  "Софарма" АД разширява своето генерично портфолио. Генеричните лекарства в Европа са от особена значимост и са начин за намаляване на разходите в системите за здравеопазване и пренасочване на ресурсите към иновации.
  Разрешение за употреба на нови продукти за деветмесечието на 2018 г. е получено за 1 нов продукт на компанията:
  • Туспан сироп (в Полша).
    От 1 до 2 нови продукта се очаква да бъдат пуснати на пазара до края на 2018 г.
  Провежда се фармацевтично разработване на 17 нови за компанията продукта.

Позициите на основните конкуренти на компанията можете да видите по-долу:

Български Пазарен Дял

В единици (%)

ОТНОСИТЕЛЕН ДЯЛ ОТ ОБЩИЯ БЪЛГАРСКИЯ ПАЗАР В БР. КЪМ 30.09.2018 г. %
Novartis 4%
Roche 0.2%
Actavis 10.5%
GSK 2.7%
Sopharma 11.4%
Abbvie 0%
Sanofi-Aventis 2%
Astra Zeneca 1%
Pfizer 1%
Merck 1%

В стойности (%)

Относителен дял от общия българския пазар в стойност към 30.09.2018 г. %
Novartis 7%
Roche 6%
Actavis 5%
GSK 2.7%
Sopharma 3.4%
Abbvie 3%
Sanofi-Aventis 2.8%
Astra Zeneca 3%
Pfizer 3.6%
Merck 2.7%