Каталог > ОБЩЕСТВО > Заинтересовани страни

Заинтересовани страни

"Софарма" АД стои зад вярването, че отговорното корпоративно гражданство е единствения начин да развиваш успешен бизнес в днешните времена на трансформации. Защото хората имат значение.Компанията развива своите социално-отговорни програми за подобряване на живота и за устойчиво развитие на обществото като част от своята бизнес стратегия.

ИНВЕСТИТОРИ

“Софарма” АД е публично дружество, чийто акции се търгуват на “Българска Фондова Борса – София” АД и на Варшавската фондова борса. Над 5000 местни и чуждестранни физически и юридически лица са акционери в компанията. “Софарма” АД многократно е била награждавана за компания с отлично корпоративно управление. В своята комуникация с инвеститорите дружеството се стреми да се придъжа към международно признатите добри практики в сферата на корпоративното управление, да дпредоставя навременна и точна информация, която да достигне безпрепятствано до всички заинтересовани лица и винаги да осигури допълнителна информация, когато това е необходимо.

Местни общности

"Софарма" АД инвестира в локалните производства за да насърчи икономическия живот на местните общности и така през 2015г. тези инвестиции нарастват с 42%. Традиционно компанията подкрепя различни проекти във Врабево, като спортната площадка за училище Христо Ботев, търговския център с аптека и ресторант, възстановяването на покрива на местната църква Св. Архангел Михаил. "Софарма" АД инвестира в две къщи за гости във Врабево, като място за отдих на своите служители.
"Софарма" АД работи с община Велико Търново, първоначално с дарения на лекарства за клубовете за пенсионери и домовете за възрастни хора, а по-късно разшири съвместните програми към реновиране на клубовете, дарения за местните социални клубове, компютри за завършващи с отличие студенти от Военния университет във Велико Търново и др. Община Велико Търново подкрепи социалния проект на компанията „80 засадени дървета” за 80тата годишнина на "Софарма" АД.

Граждани:

Заедно променяме града, в който живеем, като предоставяме на хората удоволствието от изкуството и развиваме съвместните проекти с общността.
Всички имаме своите площдаки за игра от детстовото. "Софарма" АД възстанови емблематичната за много поколения детска площадка със слончето в Княз Борисовата градина в София и в продължение на 8 години поддържа съоръженията за Софийска община.
Иновативните еко веловръзи Здрави бяха „открити” по време за финалите на Европейския тенис турнир за ветерани. Те са за 12 велосипеда и се изработени от естествени материали. Първият от тях беше поставен в Националния тенис център в Княз Борисовата градина, а следващия пред Народната Библиотека Св. Св. Кирил и Методи. Амбицията е с инсталирането на повече нови и красиви веловръзи да се промени градската среда. Локациите на веловръзите се избират след гласуване във Facebook.
За трета поредна година Софарма АД участва в световната инициатива ParkING day за „превръщане” на паркоместата в нещо различно – библиотека, детска площадка, място за готвене или почивка. През 2015 "Софарма" АД създаде зона за здраве за спортни и мисловни активности за цял един ден. Година по-рано на паркомястото беше поставена интерактивната машина Здрави, а през 2013 всеки желаещ можеше да провери своите здравни показатели.
 

Фармацевтична индустрия:

"Софарма" АД е член и съосновател на БГ Фарма и член на ЕГА и Европейската организация на прозиводителите на ОТС продукти (AESGP).
Като член на ЕГА, "Софарма" АД участва в приемането на етичния кодекс на Производителите на генерични и биоподобни лекарства в ЕС. Събитието последва приемането на Водещите принципи за добро управление във фармацевтичия сектор на ЕС.
На 21та годишна конференция на ЕГА, президента на Асоциацията г-н Ник Хаггар заяви, че европейската индустрия за генерични и биоподобни лекарства „изпълнява мисията си да предоставя висококачествени лекарства на пациентите в Европа, увеличавайки техния достъп до ефективно лечение и партнирайки си за устойчиво здавеопазване в ЕС.” Има огромна възможност да се увеличи достъпа до лекарства по устойчив и етичен начин чрез конкуренцията на генеричните продукти в цяла Европа (от 55% на 75%). Генеричната и биоподобната индустрия създава модел на устойчиви фармацевтични иновации, свързани с разработването и производството на продукти с добавена стойност, които могат да подобрят приходите в здравните системи и ефикасността на болниците.
Прогенеричната политика е в полза на обществото. Според една от целите на последната стратегия за здравеопазване, България трябва да изразходва повече публични средства за лечение на пациенти с генерични лекарства, които са значително по-евтини от оригиналните. Така страната ще може да направи спестявания, по думите на Огнян Донев. „Все още очакваме да видим реална политика в това отношение. Властите трябва да намерят подходящо решение, което ще бъде в услуга на българските пациенти и ще постигне баланс в използването на иновативни и генерични лекарства”, според Донев.
 
“По-добър достъп за по-добро здравеопазване 2020” е целта на Стратегията 2020 на Европейската агенция по лекарствата /EMA/. Това може да се постигне чрез глобална регулаторна рамка, обща програма за развитие на генерични и биоподобни лекраства и оптимизация на процеса чрез новите технологии.

Партньорства и членства:

Sopharma "Софарма" АД е член на Българската мрежа на Глобалния договор на ООН, ГБИТК, AmCham, Българския национален комитет към Междунардната търговска камара, Асоциацията на българските износители и съосновател на КРИБ, ICC Bulgaria и ABE . Компанията си партнира с различни организации като Български дарителски форум, БДВО, BCaf и др.

Като активен член на БМГД на ООН, "Софарма" АД участва в съвместни проекти на мрежата като „Гордея се с труда на моите родители”, „Пътят на храната”, „Отговорният ибор” и други.
На 02.11.2015 националната инициатива “Гордея се с труда на моите родители” се проведе за трета поредна година в 21 компании в 19 града в страната. Идята е бизнеса да покаже на децата на своите служители, като използва специални програми и игри, защо труда на родителите им е важен. С инициативата децата научиха за повече от 115 професии от повече от 15 сектора на икономиката. Повече от 600 деца за ден „превзеха” фабрирки, лаборатории и бизнес пространства.

Отговорният изор” цели да покаже, че чрез прозрачно и отоговорно производство и дейност, компаниите могат да убедят потребителите, че техният избор има значение. Така със своите действия всеки има силата да променя производствени практики, да влияе на “модата” на прозиводителите и рекламистите и да възпитава антиконсумерзизъм у себе си и младите хора. Проектът беше официално стартиран с бизнес закуска на представители на водещи компании и с флашмоб.
 
"Софарма" АД се присъедини към отбелязването на 10ия годишния юбилей на програмата „Готови за успех” на Фондация помощ за благотворителността в България. На специална церемония на 10 ноевмри във Военния клуб в София, 120 млади жени и мъже получиха като награда за успеха си стипендии. Програмата е насочена към ученици и студенти без родители и цели да помогне да продължат образованието си. "Софарма" АД избра да подкрепи двама студенти по медицина, поради естествената свързаност на фармацията с медицината. „Лекар” и „Фармацевт” са сред професиите, които не могат да се развиват без доверието на хората и заедно работят за възстановяването на най-голямата ценност – здравето.

Държавна администрация в сектор Здравеопазване:

"Софарма" АД си сътрудничи с ИАЛ, Здравната комисия към МС и Министерство на здравеопазването.

Служители:

Като отговорен работодател "Софарма" АД гарантира свобода на сдружаването и предоставя допълнителни здравни и образователни услуги на своите служители. В компанията има 3 синдиката, 2 националнопредставени и един „вътрешен” за компанията.
Предоставянето на безопасни и здравословни суловия на труд е част от Добрата производствена практика, но като работодател "Софарма" АД осигурява на всички свои служители работни места спрямо техните знания и умния и инвестира в развитието им. В компанията има 50% ръст на обучителните програми за 2015г.
"Софарма" АД осигурява различни социални услуги, според индивидуалните потребности на служителите.

  • Допълнителни медицински услуги с допълнително здравно осигуряане
  • Безплатни дентални услуги в денталния кабиент на "Софарма" АД
  • Библиотека.
  • Детска градина.
  • Зона за спорт Здрави: безплатен фитнес, класове по йога и народни танци;
  • 4 почивни станции за служителите.