Каталог > Инвеститори

Инвеститори

Тенденция на акциите
Stock Performance
Варшавска Фондова Борса
Българска Фондова Борса
Корпоративни новини
22 Февруари 2018
Лекарственото средство на Софарма за отказване от тютюнопушенето получи положителни оценки в САЩ, базирани на проведените клинични изследвания
Финансови новини
23 Февруари 2018
Взети решения на Извънредно общо събрание на акционерите на „Софарма“ АД, проведено на 23.02.2018г.
8 Февруари 2018
Уведомление за придобиване на собствени акции
5 Февруари 2018
Приходи от продажби за месец януари 2018г.
Финансова информация 31 Декември 2016
877,085
BGN '000 Приходи
73,656
BGN '000 EBITDA
44,951
BGN '000 Печалба от оперативна дейност
54,902
BGN '000 Нетна печалба за периода
0.39
BGN Доход на акция

Предстоящи събития
5 Март 2018
Представяне на резултатите за януари-февруари 2018 г.
20 Март 2018
Заседание на Съвета на директорите за приемане на годишния финансов отчет

Нашата история

80+ години опит във фармацевтичната индустрия

  • Лидерство
  • Растеж
  • Портфолио
  • Рентабилност
  • Бизнес модел
  • Вливания и придобивания