Каталог > Инвеститори

Инвеститори

Тенденция на акциите
Stock Performance
Варшавска Фондова Борса
Българска Фондова Борса
Корпоративни новини
22 Април 2019
Софарма инвестира в бъдещето на фармацията
Финансови новини
5 Юни 2019
Приходи от продажби за месец май 2019 г.
3 Юни 2019
Уведомление относно Редовното Общо събрание на акционерите – 07.06.2019 година
7 Май 2019
Приходи от продажби за месец април 2019 г.
Финансова информация 31 Декември 2018
1,179,143
BGN '000 Приходи
72,278
BGN '000 EBITDA
39,143
BGN '000 Печалба от оперативна дейност
30,637
BGN '000 Нетна печалба за периода
0.225
BGN Нетна печалба на акция

Предстоящи събития
30 Юни 2019
Обявяване на ГФО в Търговския регистър
5 Юли 2019
Представяне на резултатите за януари-юни 2019 г.

Нашата история

80+ години опит във фармацевтичната индустрия

  • Лидерство
  • Растеж
  • Портфолио
  • Рентабилност
  • Бизнес модел
  • Вливания и придобивания