Каталог > Инвеститори

Инвеститори

Тенденция на акциите
Stock Performance
Варшавска Фондова Борса
Българска Фондова Борса
Корпоративни новини
23 Октомври 2018
Софарма отбеляза 85-та си годишнина с концерт в зала Арена Армеец
Финансови новини
5 Ноември 2018
Приходи от продажби за месец октомври 2018г.
1 Ноември 2018
Уведомление за обратно изкупени акции
29 Октомври 2018
Уведомление за обратно изкупени акции
Финансова информация 31 Декември 2017
1,017,105
BGN '000 Приходи
85,944
BGN '000 EBITDA
55,836
BGN '000 Печалба от оперативна дейност
45,772
BGN '000 Нетна печалба за периода
0.31
BGN Доход на акция

Предстоящи събития
29 Ноември 2018
Публикуване на консолидиран отчет за трето тримесечие на 2018 г.
5 Декември 2018
Представяне на резултатите за януари-ноември 2018 г.

Нашата история

80+ години опит във фармацевтичната индустрия

  • Лидерство
  • Растеж
  • Портфолио
  • Рентабилност
  • Бизнес модел
  • Вливания и придобивания