Каталог > Инвеститори

Инвеститори

Тенденция на акциите
Stock Performance
Варшавска Фондова Борса
Българска Фондова Борса
Корпоративни новини
27 Ноември 2017
Софарма представи фармацията в Детския базар на професиите
Финансови новини
11 Януари 2018
Информация за нов завод на "Софарма" АД в София
9 Януари 2018
Приходи от продажби за 2017 г.
21 Декември 2017
Уведомление за одобрение от КФН на Договора за преобразуване чрез вливане на “Унифарм” АД в “Софарма” АД
Финансова информация 31 Декември 2016
877,085
BGN '000 Приходи
73,656
BGN '000 EBITDA
44,951
BGN '000 Печалба от оперативна дейност
54,902
BGN '000 Нетна печалба за периода
0.39
BGN Доход на акция

Предстоящи събития
30 Януари 2018
Публикуване на отчет за четвъртото тримесечие на 2017 г.
5 Февруари 2018
Представяне на резултатите за месец януари 2018 г.

Нашата история

80+ години опит във фармацевтичната индустрия

  • Лидерство
  • Растеж
  • Портфолио
  • Рентабилност
  • Бизнес модел
  • Вливания и придобивания