Каталог > Инвеститори

Инвеститори

Тенденция на акциите
Stock Performance
Варшавска Фондова Борса
Българска Фондова Борса
Корпоративни новини
19 Април 2019
Двама медалисти от Софарма на Търново Ултра 2019
Финансови новини
5 Април 2019
Приходи от продажби за месец март 2019 г.
6 Март 2019
Приходи от продажби за месец февруари 2019 г.
5 Февруари 2019
Приходи от продажби за месец януари 2019 г.
Финансова информация 31 Декември 2017
1,017,105
BGN '000 Приходи
85,944
BGN '000 EBITDA
55,836
BGN '000 Печалба от оперативна дейност
45,772
BGN '000 Нетна печалба за периода
0.31
BGN Нетна печалба на акция

Предстоящи събития
22 Април 2019
Заседание на Съвета на директорите за свикване на Редовно общо събрание на акционерите
22 Април 2019
Представяне на поканата за свикване на Редовно общо събрание на акционерите в Търговския регистър

Нашата история

80+ години опит във фармацевтичната индустрия

  • Лидерство
  • Растеж
  • Портфолио
  • Рентабилност
  • Бизнес модел
  • Вливания и придобивания