Каталог > Инвеститори

Инвеститори

Тенденция на акциите
Stock Performance
Варшавска Фондова Борса
Българска Фондова Борса
Корпоративни новини
11 Април 2017
Софарма АД с принос за чиста и красива столица
Финансови новини
26 Април 2017
Уведомление за вливане на "Медика" АД в "Софарма" АД
20 Април 2017
Извънредно Общо събрание на акционерите - 24.04.2017 година
18 Април 2017
“Софарма” АД придоби 51% от капитала на молдовския дистрибутор на лекарствени продукти РАП Фарма Интернешънъл
Финансова информация 31 Декември 2015
874,984
BGN '000 Приходи
66,766
BGN '000 EBITDA
36,440
BGN '000 Печалба от оперативна дейност
22,600
BGN '000 Нетна печалба за периода
0.17
BGN Доход на акция

Предстоящи събития
30 Април 2017
Публикуване на отчет за първо тримесечие на 2017г.
30 Април 2017
Публикуване на одитиран годишен консолидиран финансов отчет 2016г.

Нашата история

80+ години опит във фармацевтичната индустрия

  • Лидерство
  • Растеж
  • Портфолио
  • Рентабилност
  • Бизнес модел
  • Вливания и придобивания