Каталог > Инвеститори

Инвеститори

Тенденция на акциите
Stock Performance
Варшавска Фондова Борса
Българска Фондова Борса
Корпоративни новини
30 Юли 2018
Софарма ще раздава акции на служителите си като бонус по повод 85ия юбилей на компанията
Финансови новини
3 Август 2018
Приходи от продажби за месец юли
16 Юли 2018
Уведомление относно реда и условията за изплащане на дивидента за 2017 година
5 Юли 2018
Приходи от продажби за месец юни
Финансова информация 31 Декември 2016
877,085
BGN '000 Приходи
73,656
BGN '000 EBITDA
44,951
BGN '000 Печалба от оперативна дейност
54,902
BGN '000 Нетна печалба за периода
0.39
BGN Доход на акция

Предстоящи събития
29 Август 2018
Публикуване на консолидиран отчет за второ тримесечие на 2018 г.
5 Септември 2018
Представяне на резултатите за януари-август 2018 г.

Нашата история

80+ години опит във фармацевтичната индустрия

  • Лидерство
  • Растеж
  • Портфолио
  • Рентабилност
  • Бизнес модел
  • Вливания и придобивания