Каталог > Инвеститори

Инвеститори

Тенденция на акциите
Stock Performance
Варшавска Фондова Борса
Българска Фондова Борса
Корпоративни новини
13 Юли 2018
Студенти по фармация на посещение в Софарма
Финансови новини
16 Юли 2018
Уведомление относно реда и условията за изплащане на дивидента за 2017 година
5 Юли 2018
Приходи от продажби за месец юни
2 Юли 2018
Уведомление за обратно изкупени акции
Финансова информация 31 Декември 2016
877,085
BGN '000 Приходи
73,656
BGN '000 EBITDA
44,951
BGN '000 Печалба от оперативна дейност
54,902
BGN '000 Нетна печалба за периода
0.39
BGN Доход на акция

Предстоящи събития
30 Юли 2018
Публикуване на отчет за второто тримесечие на 2018 г.
3 Август 2018
Представяне на резултатите за януари-юли 2018 г.

Нашата история

80+ години опит във фармацевтичната индустрия

  • Лидерство
  • Растеж
  • Портфолио
  • Рентабилност
  • Бизнес модел
  • Вливания и придобивания