Каталог > Инвеститори

Инвеститори

Тенденция на акциите
Stock Performance
Варшавска Фондова Борса
Българска Фондова Борса
Корпоративни новини
14 Ноември 2019
"Софарма“ АД се нареди сред най-големите инвеститори в Молдова
Финансови новини
5 Декември 2019
Приходи от продажби за месец ноември 2019 г.
5 Ноември 2019
Приходи от продажби за месец октомври 2019 г.
7 Октомври 2019
Приходи от продажби за месец септември 2019 г.
Финансова информация 31 Декември 2018
1,179,143
BGN '000 Приходи
72,278
BGN '000 EBITDA
39,143
BGN '000 Печалба от оперативна дейност
30,637
BGN '000 Нетна печалба за периода
0.225
BGN Нетна печалба на акция

Предстоящи събития
10 Януари 2020
Представяне на резултатите за януари-декември 2019 г.
30 Януари 2020
Публикуване на Индивидуален финансов отчет за четвъртото тримесечие на 2019 г.

Нашата история

80+ години опит във фармацевтичната индустрия

  • Лидерство
  • Растеж
  • Портфолио
  • Рентабилност
  • Бизнес модел
  • Вливания и придобивания