Каталог > Инвеститори

Инвеститори

Тенденция на акциите
Stock Performance
Варшавска Фондова Борса
Българска Фондова Борса
Корпоративни новини
22 Април 2019
Софарма инвестира в бъдещето на фармацията
Финансови новини
7 Октомври 2019
Приходи от продажби за месец септември 2019 г.
27 Септември 2019
Уведомление за обратно изкупени акции
5 Септември 2019
Приходи от продажби за месец август 2019 г.
Финансова информация 31 Декември 2018
1,179,143
BGN '000 Приходи
72,278
BGN '000 EBITDA
39,143
BGN '000 Печалба от оперативна дейност
30,637
BGN '000 Нетна печалба за периода
0.225
BGN Нетна печалба на акция

Предстоящи събития
30 Октомври 2019
Публикуване на Индивидуален финансов отчет за третото тримесечие на 2019 г.
5 Ноември 2019
Представяне на резултатите за януари-октомври 2019 г.

Нашата история

80+ години опит във фармацевтичната индустрия

  • Лидерство
  • Растеж
  • Портфолио
  • Рентабилност
  • Бизнес модел
  • Вливания и придобивания