Каталог > Инвеститори

Инвеститори

Тенденция на акциите
Stock Performance
Варшавска Фондова Борса
Българска Фондова Борса
Корпоративни новини
14 Май 2018
Състезание по първа помощ за ученически екипи със съдействието на Софарма
Финансови новини
15 Май 2018
Прекратяване на старата и стартиране на нова процедура по преобразуване чрез вливане на „Унифарм“ АД в „Софарма“ АД
9 Май 2018
Приходи от продажби за месец април 2018г.
3 Май 2018
Публикация на поканата и материалите за РОСА
Финансова информация 31 Декември 2016
877,085
BGN '000 Приходи
73,656
BGN '000 EBITDA
44,951
BGN '000 Печалба от оперативна дейност
54,902
BGN '000 Нетна печалба за периода
0.39
BGN Доход на акция

Предстоящи събития
30 Май 2018
Публикуване на консолидиран отчет за първо тримесечие на 2018 г.
1 Юни 2018
Изготвяне на списък от ЦД на лицата с право на глас в ОСА

Нашата история

80+ години опит във фармацевтичната индустрия

  • Лидерство
  • Растеж
  • Портфолио
  • Рентабилност
  • Бизнес модел
  • Вливания и придобивания