Каталог > Инвеститори

Инвеститори

Тенденция на акциите
Stock Performance
Варшавска Фондова Борса
Българска Фондова Борса
Корпоративни новини
4 Септември 2017
Клип и сайт в подкрепа на българската кандидатура за домакин на European Medicine Agency/ Европейска лекарствена агенция
Финансови новини
5 Октомври 2017
Информация относно Годишната среща с инвеститорите, организирана от "Софарма" АД
4 Октомври 2017
Приходи от продажби за деветте месеца на 2017 година
29 Септември 2017
Уведомление за придобиване на собствени акции
Финансова информация 31 Декември 2016
877,085
BGN '000 Приходи
73,656
BGN '000 EBITDA
44,951
BGN '000 Печалба от оперативна дейност
54,902
BGN '000 Нетна печалба за периода
0.39
BGN Доход на акция

Предстоящи събития
30 Октомври 2017
Публикуване на отчет за трето тримесечие на 2017г.
3 Ноември 2017
Представяне на резултатите за януари - октомври 2017г.

Нашата история

80+ години опит във фармацевтичната индустрия

  • Лидерство
  • Растеж
  • Портфолио
  • Рентабилност
  • Бизнес модел
  • Вливания и придобивания