Каталог > Инвеститори

Инвеститори

Тенденция на акциите
Stock Performance
Варшавска Фондова Борса
Българска Фондова Борса
Корпоративни новини
24 Ноември 2018
Софарма с увлекателен разказ за фармацията на Базара на професиите
Финансови новини
14 Декември 2018
Уведомление за обратно изкупени акции
13 Декември 2018
Уведомление за обратно изкупени акции
13 Декември 2018
Уведомление за обратно изкупени акции
Финансова информация 31 Декември 2017
1,017,105
BGN '000 Приходи
85,944
BGN '000 EBITDA
55,836
BGN '000 Печалба от оперативна дейност
45,772
BGN '000 Нетна печалба за периода
0.31
BGN Доход на акция

Предстоящи събития
28 Декември 2018
Крайна дата за изплащане на дивидента* за 2017 г. чрез съответната банка
7 Януари 2019
Представяне на резултатите за януари-декември 2018 г.

Нашата история

80+ години опит във фармацевтичната индустрия

  • Лидерство
  • Растеж
  • Портфолио
  • Рентабилност
  • Бизнес модел
  • Вливания и придобивания