Каталог > Инвеститори

Инвеститори

Тенденция на акциите
Stock Performance
Варшавска Фондова Борса
Българска Фондова Борса
Корпоративни новини
23 Октомври 2018
Софарма отбеляза 85-та си годишнина с концерт в зала Арена Армеец
Финансови новини
23 Октомври 2018
Уведомление за разпределение на бонус акции по случай 85 годишния юбилей на “Софарма” АД
23 Октомври 2018
Среща с инвеститорите
10 Октомври 2018
Уведомление относно реда и условията за изплащане на 6-месечния дивидент за първата половина на 2018 година
Финансова информация 31 Декември 2017
1,017,105
BGN '000 Приходи
85,944
BGN '000 EBITDA
55,836
BGN '000 Печалба от оперативна дейност
45,772
BGN '000 Нетна печалба за периода
0.31
BGN Доход на акция

Предстоящи събития
30 Октомври 2018
Публикуване на отчет за третото тримесечие на 2018 г.
5 Ноември 2018
Представяне на резултатите за януари-октомври 2018 г.

Нашата история

80+ години опит във фармацевтичната индустрия

  • Лидерство
  • Растеж
  • Портфолио
  • Рентабилност
  • Бизнес модел
  • Вливания и придобивания