Каталог > Инвеститори

Инвеститори

Тенденция на акциите
Stock Performance
Варшавска Фондова Борса
Българска Фондова Борса
Корпоративни новини
30 Юли 2018
Софарма ще раздава акции на служителите си като бонус по повод 85ия юбилей на компанията
Финансови новини
20 Септември 2018
Уведомление за допусната техническа грешка
20 Септември 2018
Уведомление за придобиване на собствени акции
19 Септември 2018
Уведомление за придобиване на собствени акции
Финансова информация 31 Декември 2017
1,017,105
BGN '000 Приходи
85,944
BGN '000 EBITDA
55,836
BGN '000 Печалба от оперативна дейност
45,772
BGN '000 Нетна печалба за периода
0.31
BGN Доход на акция

Предстоящи събития
28 Септември 2018
Начална дата за изплащане на дивидент* за 2017 г.
5 Октомври 2018
Представяне на резултатите за януари-септември 2018 г.

Нашата история

80+ години опит във фармацевтичната индустрия

  • Лидерство
  • Растеж
  • Портфолио
  • Рентабилност
  • Бизнес модел
  • Вливания и придобивания