Каталог > Инвеститори

Инвеститори

Тенденция на акциите
Stock Performance
Варшавска Фондова Борса
Българска Фондова Борса
Корпоративни новини
17 Юни 2017
62% от изписваните в Европа лекарства са генерични
Финансови новини
21 Юни 2017
Уведомление за търговото предложение на Софарма АД към акционерите на Унифарм АД
15 Юни 2017
Уведомление за вливане на Achieve Life Sciences в OncoGenex Pharmaceuticals
12 Юни 2017
Уведомление относно изплащане на дивидента
Финансова информация 31 Декември 2016
877,085
BGN '000 Приходи
73,656
BGN '000 EBITDA
44,951
BGN '000 Печалба от оперативна дейност
54,902
BGN '000 Нетна печалба за периода
0.39
BGN Доход на акция

Предстоящи събития
30 Юни 2017
Провеждане на редовно общо събрание на акционерите и публикуване на решенията
30 Юни 2017
Обявяване на ГФО в Търговския регистър

Нашата история

80+ години опит във фармацевтичната индустрия

  • Лидерство
  • Растеж
  • Портфолио
  • Рентабилност
  • Бизнес модел
  • Вливания и придобивания