Каталог > Инвеститори

Инвеститори

Тенденция на акциите
Stock Performance
Варшавска Фондова Борса
Българска Фондова Борса
Корпоративни новини
24 Ноември 2018
Софарма с увлекателен разказ за фармацията на Базара на професиите
Финансови новини
5 Февруари 2019
Приходи от продажби за месец януари 2019 г.
30 Януари 2019
Участието на ЗУПФ „Алианц България“ в капитала на „Софарма“ АД достигна над 5%
11 Януари 2019
Приходи от продажби за месец декември 2018 г.
Финансова информация 31 Декември 2017
1,017,105
BGN '000 Приходи
85,944
BGN '000 EBITDA
55,836
BGN '000 Печалба от оперативна дейност
45,772
BGN '000 Нетна печалба за периода
0.31
BGN Нетна печалба на акция

Предстоящи събития
1 Март 2019
Публикуване на Консолидиран финансов отчет за четвъртото тримесечие на 2018 г.
6 Март 2019
Представяне на резултатите за януари-февруари 2019 г.

Нашата история

80+ години опит във фармацевтичната индустрия

  • Лидерство
  • Растеж
  • Портфолио
  • Рентабилност
  • Бизнес модел
  • Вливания и придобивания