Каталог > Инвеститори

Инвеститори

Тенденция на акциите
Stock Performance
Варшавска Фондова Борса
Българска Фондова Борса
Корпоративни новини
22 Април 2019
Софарма инвестира в бъдещето на фармацията
Финансови новини
5 Август 2019
Приходи от продажби за месец юли 2019 г.
30 Юли 2019
Ръст на основните експортни пазари през първо полугодие на 2019 година
5 Юли 2019
Приходи от продажби за месец юни 2019 г.
Финансова информация 31 Декември 2018
1,179,143
BGN '000 Приходи
72,278
BGN '000 EBITDA
39,143
BGN '000 Печалба от оперативна дейност
30,637
BGN '000 Нетна печалба за периода
0.225
BGN Нетна печалба на акция

Предстоящи събития
29 Август 2019
Публикуване на Консолидиран финансов отчет за второто тримесечие на 2019 г.
5 Септември 2019
Представяне на резултатите за януари-август 2019 г.

Нашата история

80+ години опит във фармацевтичната индустрия

  • Лидерство
  • Растеж
  • Портфолио
  • Рентабилност
  • Бизнес модел
  • Вливания и придобивания