Каталог > Инвеститори

Инвеститори

Тенденция на акциите
Stock Performance
Варшавска Фондова Борса
Българска Фондова Борса
Корпоративни новини
16 Януари 2020
„Софарма“ АД стартира изплащането на 6-месечния дивидент на 22 януари 2020 година
Финансови новини
10 Януари 2020
Приходи от продажби за месец декември 2019 година
20 Декември 2019
Уведомление за обратно изкупени акции
18 Декември 2019
Уведомление за обратно изкупени акции
Финансова информация 31 Cептември 2019
924,776
BGN '000 Приходи
73,603
BGN '000 EBITDA
40,989
BGN '000 Печалба от оперативна дейност
36,867
BGN '000 Нетна печалба за периода
0.279
BGN Нетна печалба на акция

Предстоящи събития
30 Януари 2020
Публикуване на Индивидуален финансов отчет за четвъртото тримесечие на 2019 г.
5 Февруари 2020
Представяне на резултатите за месец януари 2020 г.

Нашата история

80+ години опит във фармацевтичната индустрия

  • Лидерство
  • Растеж
  • Портфолио
  • Рентабилност
  • Бизнес модел
  • Вливания и придобивания