Каталог > Инвеститори

Инвеститори

Тенденция на акциите
Stock Performance
Варшавска Фондова Борса
Българска Фондова Борса
Корпоративни новини
30 Септември 2018
Софарма сред водещите работодатели в България
Финансови новини
10 Октомври 2018
Уведомление относно реда и условията за изплащане на 6-месечния дивидент за първата половина на 2018 година
5 Октомври 2018
Приходи от продажби за месец септември 2018г.
29 Септември 2018
Уведомление за придобиване на собствени акции
Финансова информация 31 Декември 2017
1,017,105
BGN '000 Приходи
85,944
BGN '000 EBITDA
55,836
BGN '000 Печалба от оперативна дейност
45,772
BGN '000 Нетна печалба за периода
0.31
BGN Доход на акция

Предстоящи събития
20 Октомври 2018
Фестивал „Свободата да бъдеш” с домaкинството на Софарма
30 Октомври 2018
Публикуване на отчет за третото тримесечие на 2018 г.

Нашата история

80+ години опит във фармацевтичната индустрия

  • Лидерство
  • Растеж
  • Портфолио
  • Рентабилност
  • Бизнес модел
  • Вливания и придобивания