Каталог > Инвеститори

Инвеститори

Тенденция на акциите
Stock Performance
Варшавска Фондова Борса
Българска Фондова Борса
Корпоративни новини
29 Януари 2020
Витамин С за запазване на здравето за децата на Софарма
Финансови новини
5 Февруари 2020
Приходи от продажби за месец януари 2020 г.
10 Януари 2020
Приходи от продажби за месец декември 2019 година
20 Декември 2019
Уведомление за обратно изкупени акции
Финансова информация 31 Cептември 2019
924,776
BGN '000 Приходи
73,603
BGN '000 EBITDA
40,989
BGN '000 Печалба от оперативна дейност
36,867
BGN '000 Нетна печалба за периода
0.279
BGN Нетна печалба на акция

Предстоящи събития
2 Март 2020
Публикуване на Консолидиран финансов отчет за четвъртото тримесечие на 2019 г.
5 Март 2020
Представяне на резултатите за януари-февруари 2020 г.

Нашата история

80+ години опит във фармацевтичната индустрия

  • Лидерство
  • Растеж
  • Портфолио
  • Рентабилност
  • Бизнес модел
  • Вливания и придобивания