Каталог > Инвеститори

Инвеститори

Тенденция на акциите
Stock Performance
Варшавска Фондова Борса
Българска Фондова Борса
Корпоративни новини
6 Март 2017
Европейският парламент признава главната роля на генеричните, биоподобните и лекарствата с добавена стойност за повишаване на достъпа до лекарства
Финансови новини
21 Март 2017
Уведомление за подписано допълнително споразумение към Догоговор за преобразуване чрез вливане на Медика АД в Софарма АД
9 Март 2017
Уведомление
7 Март 2017
Приходи от продажби за първите два месеца от 2017 г.
Финансова информация 31 Декември 2015
874,984
BGN '000 Приходи
66,766
BGN '000 EBITDA
36,440
BGN '000 Печалба от оперативна дейност
22,600
BGN '000 Нетна печалба за периода
0.17
BGN Доход на акция

Предстоящи събития
30 Март 2017
Публикуване на одитиран Годишен финансов отчет за 2016г.
5 Април 2017
Представяне на резултатите за месец януари-март 2017г.

Нашата история

80+ години опит във фармацевтичната индустрия

  • Лидерство
  • Растеж
  • Портфолио
  • Рентабилност
  • Бизнес модел
  • Вливания и придобивания