Каталог > Инвеститори

Инвеститори

Тенденция на акциите
Stock Performance
Варшавска Фондова Борса
Българска Фондова Борса
Корпоративни новини
17 Февруари 2017
Софарма подкрепи дискусията “Фармацията - между иновативните и генеричните медикаменти”
Финансови новини
13 Февруари 2017
Уведомление за подписан договор за вливане на "Медика" АД в "Софарма" АД
3 Февруари 2017
Приходи от продажби за месец януари 2017 г.
2 Февруари 2017
Уведомление за подписан договор за преобразуване чрез вливане
Финансова информация 31 Декември 2015
874,984
BGN '000 Приходи
66,766
BGN '000 EBITDA
36,440
BGN '000 Печалба от оперативна дейност
22,600
BGN '000 Нетна печалба за периода
0.17
BGN Доход на акция

Предстоящи събития
1 Март 2017
Представяне на консолидиран отчет за четвърто тримесечие на 2016г.
3 Март 2017
Представяне на резултатите за месец януари-февруари 2017г.

Нашата история

80+ години опит във фармацевтичната индустрия

  • Лидерство
  • Растеж
  • Портфолио
  • Рентабилност
  • Бизнес модел
  • Вливания и придобивания