Каталог > Node > Финансово обобщение

Финансово обобщение

2019
Q4
31 Декември 2019
Financial Reports Консолидиран финансов отчет към 31.12.2019 г.
31 Декември 2019
Financial Reports Доклад за дейността към 31.12.2019 г.
31 Декември 2019
Financial Reports Списък с вътрешна информация към 31.12.2019 г.
31 Декември 2019
Financial Reports Бележки към индивидуален финансов отчет към 31.12.2019 г.
31 Декември 2019
Financial Reports Доклад за дейността към 31.12.2019 г.
31 Декември 2019
Financial Reports Индивидуален финансов отчет към 31.12.2019 г.
31 Декември 2019
Financial Reports Форми на КФН към 31.12.2019 г.
31 Декември 2019
Financial Reports Декларация на отговорните лица към 31.12.2019 г.
31 Декември 2019
Financial Reports Информация по Приложение № 9 от Наредба 2 към 31.12.2019 г.
31 Декември 2019
Financial Reports Допълнителна информация към 31.12.2019 г.
31 Декември 2019
Financial Reports Списък с вътрешна информация към 31.12.2019 г.
31 Декември 2019
Financial Reports Индивидуален финансов отчет към 31.12.2019 г. - Excel
Q3
29 Ноември 2019
Financial Reports Консолидиран финансов отчет към 30.09.2019 г.
29 Ноември 2019
Financial Reports Бележки към консолидиран финансов отчет към 30.09.2019 г.
29 Ноември 2019
Financial Reports Списък с вътрешна информация към 30.09.2019 г.
29 Ноември 2019
Financial Reports Доклад за дейността към 30.09.2019 г.
29 Ноември 2019
Financial Reports Допълнителна информация към 30.09.2019 г.
29 Ноември 2019
Financial Reports Форми на КФН към 30.09.2019 г.
29 Ноември 2019
Financial Reports Информация по Приложение № 9 от Наредба 2 към 30.09.2019 г.
29 Ноември 2019
Financial Reports Декларация на отговорните лица към 30.09.2019 г.
29 Ноември 2019
Financial Reports Консолидиран финансов отчет към 30.09.2019 г. - Excel
30 Октомври 2019
Financial Reports Индивидуален финансов отчет към 30.09.2019 г.
30 Октомври 2019
Financial Reports Бележки към индивидуален финансов отчет към 30.09.2019 г.
30 Октомври 2019
Financial Reports Доклад за дейността към 30.09.2019 г.
30 Октомври 2019
Financial Reports Списък с вътрешна информация към 30.06.2019 г.
30 Октомври 2019
Financial Reports Форми на КФН към 30.06.2019 г.
30 Октомври 2019
Financial Reports Информация по Приложение № 9 от Наредба 2 към 30.09.2019 г.
30 Октомври 2019
Financial Reports Декларация на отговорните лица към 30.09.2019 г.
30 Октомври 2019
Financial Reports Индивидуален финансов отчет към 30.09.2019 г. - Excel
30 Октомври 2019
Financial Reports Допълнителна информация към 30.06.2019 г.
Q2
29 Август 2019
Financial Reports Kонсолидиран финансов отчет към 30.06.2019 г.
29 Август 2019
Financial Reports Бележки към консолидиран финансов отчет към 30.06.2019 г.
29 Август 2019
Financial Reports Доклад за дейността към 30.06.2019 г. - консолидиран
29 Август 2019
Financial Reports Списък с вътрешна информация към 30.06.2019 г.
29 Август 2019
Financial Reports Допълнителна информация към към 30.06.2019 г.
29 Август 2019
Financial Reports Информация по Приложение № 9 от Наредба 2 към 30.06.2019 г.
29 Август 2019
Financial Reports Форми на КФН към 30.06.2019 г.
29 Август 2019
Financial Reports Декларация на отговорните лица към 30.06.2019 г.
29 Август 2019
Financial Reports Консолидиран финансов отчет към 30.06.2019 г. Excel
30 Юли 2019
Financial Reports Индивидуален финансов отчет към 30.06.2019 г.
30 Юли 2019
Financial Reports Бележки към индивидуален финансов отчет към 30.06.2019 г.
30 Юли 2019
Financial Reports Доклад за дейността 30.06.2019 г.
30 Юли 2019
Financial Reports Списък с вътрешна информация към 30.06.2019 г.
30 Юли 2019
Financial Reports Допълнителна информация към 30.06.2019 г.
30 Юли 2019
Financial Reports Информация по Приложение № 9 от Наредба 2 към 30.06.2019 г.
30 Юли 2019
Financial Reports Декларация за отговорните лица към 30.06.2019 г.
30 Юли 2019
Financial Reports Форми на КФН към 30.06.2019 г.
30 Юли 2019
Financial Reports Индивидуален финансов отчет към 30.06.2019 г. - Excel
Q1
30 Май 2019
Financial Reports Консолидиран финансов отчет към 31.03.2019 г.
30 Май 2019
Financial Reports Бележки към консолидиран финансов отчет към 31.03.2019 г.
30 Май 2019
Financial Reports Доклад за дейността към 31.03.2019 г.
30 Май 2019
Financial Reports Допълнителна информация към 31.03.2019 г.
30 Май 2019
Financial Reports Информация по Приложение № 9 от Наредба 2 към 31.03.2019 г.
30 Май 2019
Financial Reports Декларация за отговорните лица към 31.03.2019 г.
30 Май 2019
Financial Reports Форми на КФН към 31.03.2019 г.
30 Май 2019
Financial Reports Консолидиран финансов отчет към 31.03.2019 г. - Excel
30 Май 2019
Financial Reports Списък с вътрешна информация към 31.03.2019 г.
2018
Q4
31 Декември 2018
Financial Reports Консолидиран финансов отчет към 31.12.2018 г.
31 Декември 2018
Financial Reports Доклад за дейността към 31.12.2018 г.
31 Декември 2018
Financial Reports Бележки към ФО към 31.12.2018г.
31 Декември 2018
Financial Reports Бележки към консолидиран финансов отчет към 31.12.2018 г.
31 Декември 2018
Financial Reports Доклад за дейността към 31.12.2018г.
31 Декември 2018
Financial Reports Списък с вътрешна информация към 31.12.2018 г.
31 Декември 2018
Financial Reports Списък с вътрешна информация към 31.12.2018г.
31 Декември 2018
Financial Reports Допълнителна информация към 31.12.2018 г.
31 Декември 2018
Financial Reports Допълнителна информация към 31.12.2018г.
31 Декември 2018
Financial Reports Форми на КФН към 31.12.2018 г.
31 Декември 2018
Financial Reports Информация по Приложение № 9 от Наредба 2 към 31.12.2018 г.
31 Декември 2018
Financial Reports Декларация към 31.12.2018г.
31 Декември 2018
Financial Reports Форми на КФН към 31.12.2018г.
Q1
31 Март 2018
Financial Reports Бележки към ФО към 31.03.2018г.
31 Март 2018
Financial Reports Списък с вътрешна информация към 31.03.2018г.
31 Март 2018
Financial Reports Приложение 9
31 Март 2018
Financial Reports Допълнителна информация към 31.03.2018г.
31 Март 2018
Financial Reports Декларации към 31.03.2018г.
31 Март 2018
Financial Reports Форми на КФН към 31.03.2018г.
2017
Full Year
31 Декември 2017
Financial Reports Декларация на одиторите към 31. 12. 2017 г.
31 Декември 2017
Financial Reports Нефинансова декларация към ФО към 31. 12. 2017 г.
31 Декември 2017
Financial Reports Декларация за корпоративно управление към 31. 12. 2017 г.
31 Декември 2017
Financial Reports Одиторски доклад към 31. 12. 2017 г.
31 Декември 2017
Financial Reports Форми на КФН към 31. 12. 2017 г.
31 Декември 2017
Financial Reports Доклад за дейността към 31. 12. 2017 г.
31 Декември 2017
Financial Reports Бележки към ФО към 31. 12. 2017 г.
31 Декември 2017
Financial Reports Одитиран финансов отчет към 31. 12. 2017 г.
31 Декември 2017
Financial Reports Карта за оценка към 31. 12. 2017 г.
31 Декември 2017
Financial Reports Нефинансова декларация към ФО към 31. 12. 2017 г.
31 Декември 2017
Financial Reports Декларация на отговорните лица към 31. 12. 2017 г.
31 Декември 2017
Financial Reports Доклад за прилагане на политиката за възнагражденията към 31. 12. 2017 г.
31 Декември 2017
Financial Reports Декларация на одиторите към 31. 12. 2017 г.
31 Декември 2017
Financial Reports Одиторски доклад към 31. 12. 2017 г.
31 Декември 2017
Financial Reports Форми на КФН към 31. 12. 2017 г.
31 Декември 2017
Financial Reports Доклад за дейността към 31. 12. 2017 г.
31 Декември 2017
Financial Reports Бележки към ФО към 31. 12. 2017 г.
31 Декември 2017
Financial Reports Финансов отчет към 31. 12. 2017 г.
31 Декември 2017
Financial Reports Декларация на отговорните лица към 31. 12. 2017 г.
31 Декември 2017
Financial Reports Декларация за корпоративно управление към 31. 12. 2017 г.
Q4
31 Декември 2017
Financial Reports Декларация към 31. 12. 2017 г.
31 Декември 2017
Financial Reports Приложение 9 към 31. 12. 2017 г.
31 Декември 2017
Financial Reports Форми на КФН към 31. 12. 2017 г.
31 Декември 2017
Financial Reports Допълнителна информация към 31. 12. 2017 г.
31 Декември 2017
Financial Reports Бележки към ФО към 31. 12. 2017 г.
31 Декември 2017
Financial Reports Списък с вътрешна информация към 31. 12. 2017 г.
31 Декември 2017
Financial Reports Доклад за дейността към 31. 12. 2017 г.
31 Декември 2017
Financial Reports Декларация към 31. 12. 2017 г.
31 Декември 2017
Financial Reports Приложение 9 към 31. 12. 2017 г.
31 Декември 2017
Financial Reports Форми на КФН към 31. 12. 2017 г.
31 Декември 2017
Financial Reports Допълнителна информация към 31. 12. 2017 г.
31 Декември 2017
Financial Reports Списък с вътрешна информация към 31. 12. 2017 г.
31 Декември 2017
Financial Reports Доклад за дейността към 31. 12. 2017 г.
31 Декември 2017
Financial Reports Бележки към ФО към 31. 12. 2017 г.
31 Декември 2017
Financial Reports Финансов отчет към 31. 12. 2017 г.
31 Декември 2017
Financial Reports Финансов отчет към 31. 12. 2017 г.
Q3
29 Ноември 2017
Financial Reports Декларации към 30. 09. 2017 г.
29 Ноември 2017
Financial Reports Приложение 9 към 30. 09. 2017 г.
29 Ноември 2017
Financial Reports Форми на КФН към 30. 09. 2017 г.
29 Ноември 2017
Financial Reports Допълнителна информация към 30. 09. 2017 г.
29 Ноември 2017
Financial Reports Списък с вътрешна информация към 30. 09. 2017 г.
29 Ноември 2017
Financial Reports Доклад за дейността към 30. 09. 2017 г.
29 Ноември 2017
Financial Reports Бележки към ФО към 30. 09. 2017 г.
29 Ноември 2017
Financial Reports Финансов отчет към 30. 09. 2017 г.
30 Октомври 2017
Financial Reports Допълнителна информация към 30.09.2017г.
30 Октомври 2017
Financial Reports Приложение 9 към 30.09.2017г.
30 Октомври 2017
Financial Reports Декларации към 30.09.2017г.
30 Октомври 2017
Financial Reports Списък с вътрешна информация към 30.09.2017г.
30 Октомври 2017
Financial Reports Форми на КФН към 30.09.2017г.
30 Октомври 2017
Financial Reports Доклад за дейността към 30.09.2017г.
30 Октомври 2017
Financial Reports Бележки към ФО към 30.09.2017г.
30 Октомври 2017
Financial Reports Финансов отчет към 30.09.2017г.
Q2
29 Август 2017
Financial Reports Бележки към ФО
29 Август 2017
Financial Reports Списък с вътрешна информация
29 Август 2017
Financial Reports Приложение 9
29 Август 2017
Financial Reports Допълнителна информация
29 Август 2017
Financial Reports Декларации
29 Август 2017
Financial Reports Форми на КФН
29 Август 2017
Financial Reports Доклад за дейността
29 Август 2017
Financial Reports Финансов отчет
31 Юли 2017
Financial Reports Приложение 9
31 Юли 2017
Financial Reports Допълнителна информация
31 Юли 2017
Financial Reports Вътрешна информация
31 Юли 2017
Financial Reports Декларации
31 Юли 2017
Financial Reports Форми на КФН
31 Юли 2017
Financial Reports Доклад за дейността
31 Юли 2017
Financial Reports Бележки към ФО
31 Юли 2017
Financial Reports Финансов отчет
Q1
31 Март 2017
Financial Reports Допълнителна информация
31 Март 2017
Financial Reports Списък с вътрешна информация
31 Март 2017
Financial Reports Приложение 9
31 Март 2017
Financial Reports Декларации
31 Март 2017
Financial Reports Форми на КФН
31 Март 2017
Financial Reports Бележки към ФО
31 Март 2017
Financial Reports Доклад за дейността
31 Март 2017
Financial Reports Финансов отчет
31 Март 2017
Financial Reports Декларации
31 Март 2017
Financial Reports Форми на КФН
31 Март 2017
Financial Reports Допълнителна информация
31 Март 2017
Financial Reports Вътрешна информация
31 Март 2017
Financial Reports Доклад за дейността
31 Март 2017
Financial Reports Бележки към ФО
31 Март 2017
Financial Reports Финансов отчет
2016
Full Year
31 Декември 2016
Financial Reports Декларация на отговорните лица
31 Декември 2016
Financial Reports Декларация за корпоративно управление
31 Декември 2016
Financial Reports Форми на КФН
31 Декември 2016
Financial Reports Одиторски доклад
31 Декември 2016
Financial Reports Доклад за дейността
31 Декември 2016
Financial Reports Финансов отчет
31 Декември 2016
Financial Reports Бележки към ФО
31 Декември 2016
Financial Reports Карта за оценка
31 Декември 2016
Financial Reports Декларация за корпоративно управление
31 Декември 2016
Financial Reports Доклад за прилагане на политиката за възнагражденията
31 Декември 2016
Financial Reports Декларация на отговорните лица
31 Декември 2016
Financial Reports Форми на КФН
31 Декември 2016
Financial Reports Доклад за дейността
31 Декември 2016
Financial Reports Бележки към ФО
31 Декември 2016
Financial Reports Одитиран финансов отчет
Q4
31 Декември 2016
Financial Reports Приложение 9
31 Декември 2016
Financial Reports Допълнителна информация
31 Декември 2016
Financial Reports Декларации
31 Декември 2016
Financial Reports Форми на КФН
31 Декември 2016
Financial Reports Доклад за дейността
31 Декември 2016
Financial Reports Бележки към ФО
31 Декември 2016
Financial Reports Финансов отчет
31 Декември 2016
Financial Reports Списък с вътрешна информация
31 Декември 2016
Financial Reports Приложение 9
Q3
29 Ноември 2016
Financial Reports Декларации
29 Ноември 2016
Financial Reports Приложение 9
29 Ноември 2016
Financial Reports Допълнителна информация
29 Ноември 2016
Financial Reports Списък с вътрешна информация
29 Ноември 2016
Financial Reports Доклад за дейността
29 Ноември 2016
Financial Reports Форми на КФН
29 Ноември 2016
Financial Reports Бележки към ФО
29 Ноември 2016
Financial Reports Финансов отчет
31 Октомври 2016
Financial Reports Списък с вътрешна информация
31 Октомври 2016
Financial Reports Декларации
31 Октомври 2016
Financial Reports Приложение 9
31 Октомври 2016
Financial Reports Допълнителна информация
31 Октомври 2016
Financial Reports Форми на КФН
31 Октомври 2016
Financial Reports Доклад за дейността
31 Октомври 2016
Financial Reports Бележки към ФО
31 Октомври 2016
Financial Reports Финансов отчет
Q2
30 Юни 2016
Financial Reports Доклад за дейността
30 Юни 2016
Financial Reports Доклад за дейността
Q1
31 Март 2017
Financial Reports Приложение 9
31 Март 2016
Financial Reports Доклад за дейността