Каталог > Бизнес > Софарма като партньор > Контрол на партидите

Контрол на партидите

Европейски контрол на партида, освобождаване и технологичен трансфер

Нашите продукти са лицето ни - високо качествени, ефикасни и безопасни.

Системата за управление на качеството на Софарма осигурява гръбнака на нашите контрактни производствените операции.

Нашите възможности включват освобождаване за ЕС на партиди, контрол за ЕС на партиди и технологичен трансфер. Софарма отговаря на всички стандарти за съответствие за провеждане на тестване и освобождаване на партидите на ЕС QC в съответствие с разпоредбите на GMP.

Софарма помага на вашите продукти бързо и безопасно да стигнат до нови пазари, с навременни и строги тестове на вашите партиди, валидиране на производствените процеси, спазвайки всички законови разпоредби и стандарти за качество и безопасност.

Нашата система за управление на качеството, обхващаща контрол на партидите, изпитване и освобождаване, генериране на отчети за материалите от доставчика и одити от производител, гарантират, че нашите клиенти получават изключително бързо, надеждно и високо качество на обслужване. Ние приемаме проактивен подход за решаване на проблеми и даваме точни резултати, съчетани с ясна комуникация, по всяко време. Следователно нашите клиенти получат възможно най-високо ниво на професионализъм и изключителна услуга, която да отговаря на техните изисквания за освобождаване, тестване контрол на партида.

За допълнителна информация, моля свържете се с нас:

Ана Личкова
Мениджър договор за изработка и нови продукти
Тел: (+359 2) 8134 732
Е-мейл:  alichkova@sopharma.bg