Каталог > АКЦЕНТИ

АКЦЕНТИ

29 Август 2018
Публикуване на консолидиран отчет за второ тримесечие на 2018 г.
Корпоративни новини
30 Юли 2018
Софарма ще раздава акции на служителите си като бонус по повод 85ия юбилей на компанията
 
30 Юли 2018
Софарма ще раздава акции на служителите си като бонус по повод 85ия юбилей на компанията
30 Юли 2018
Уведомление относно Извънредното общо събрание на акционерите – 01.08.2018 година
Фармацевтична библиотека
Силен ден - Коледно издание
Фармация - дела и документи
Генерични лекарства - 80 години Софарма
70 години Софарма