Каталог > ЗА НАС > Нашата Група

Нашата Група

Към 31 март 2019 г. група Софарма се състои от:

  • Софарма АД и
  • 54 юридически лица включително:
    • 52 дъщерни дружества директно или индиректно контролирани от Софарма АД;
    • 1 съвместно дружество;
    • 1 асоциирано дружество.

Електронкомерс ЕООД
София
България
100.00
none
Дистрибуция
ТОО Софарма Казахстан
Алмати
Казахстан
100.00
none
Дистрибуция
Софарма Варшава СП.З.О.О
Варшава
Полша
100.00
none
Дистрибуция
ООО Софарма Украйна
Киев
Украйна
100.00
none
Дистрибуция
Уман
Украйна
99.56
none
Фармацевтична продукция
Софарма Поланд З.О.О
Варшава
Полша
60.00
none
Проучвания
Сливен
България
97.15
none
Фармацевтична продукция
Фито Палаузово АД
Казанлък
България
95.00
none
Нефармацевтична продукция
Велико Търново
България
93.56
none
Фармацевтична продукция
Фармалогистика АД
София
България
89.39
none
Нефармацевтична продукция
София
България
72.91
effective_int
Дистрибуция
Софармаси ЕООД
София
България
72.91
indirect_int
Дистрибуция
Софармаси 2 ЕООД
София
България
72.91
indirect_int
Дистрибуция
Софармаси 3 ЕООД
София
България
72.91
indirect_int
Дистрибуция
Софармаси 4 ЕООД
София
България
72.91
indirect_int
Дистрибуция
Софармаси 5 ЕООД
София
България
72.91
indirect_int
Дистрибуция
Софармаси 6 ЕООД
София
България
72.91
indirect_int
Дистрибуция
Софармаси 7 ЕООД
София
България
72.91
indirect_int
Дистрибуция
Софармаси 8 ЕООД
София
България
72.91
indirect_int
Дистрибуция
Софармаси 9 ЕООД
София
България
72.91
indirect_int
Дистрибуция
Софармаси 10 ЕООД
София
България
72.91
indirect_int
Дистрибуция
Софармаси 11 ЕООД
София
България
72.91
indirect_int
Дистрибуция
Софармаси 12 ЕООД
София
България
72.91
indirect_int
Дистрибуция
Софармаси 13 ЕООД
София
България
72.91
indirect_int
Дистрибуция
Софармаси 14 ЕООД
София
България
72.91
indirect_int
Дистрибуция
Софармаси 15 ЕООД
София
България
72.91
indirect_int
Дистрибуция
Софармаси 16 ЕООД
София
България
72.91
indirect_int
Дистрибуция
Софармаси 17 ЕООД
София
България
72.91
indirect_int
Дистрибуция
СОФАРМА ТРЕЙДИНГ Д.О.О.БЕЛГРАД
Белград
Сърбия
72.91
indirect_int
Дистрибуция
Лековит Д.о.о.
Шабац
Сърбия
51.04
indirect_int
Търговия на едно с лекарствени продукти
София
България
40.38
none
Инвестиране
Рига
Латвия
66.13
none
Дистрибуция
СООО Брититрейд Беларус
Минск
Беларус
52.90
indirect_int
Дистрибуция
ООО ГАЛЕНАФАРМ
ПИНСК
Беларус
61.24
indirect_int
Дистрибуция
ОДО МЕДЖЕЛ
МИНСК
Беларус
55.55
indirect_int
Дистрибуция
ОДО АЛЕНФАРМ-ПЛЮС
Минск
Беларус
52.24
indirect_int
Дистрибуция
ОДО САЛЮС ЛАЙН
Гродно
Беларус
52.24
indirect_int
Дистрибуция
ЗАО ИНТЕРФАРМ
Витебск
Беларус
59.52
indirect_int
Дистрибуция
ООО ИВЕМ и К
Минск
Беларус
46.18
indirect_int
Дистрибуция
ООО АРИЕНС
Полоцк
Беларус
39.83
none
Дистрибуция
ООО ТАБИНА
Минск
Беларус
53.71
indirect_int
Дистрибуция
СООО БРИЗФАРМ
Минск
Беларус
35.85
effective_int
Дистрибуция
ООО ФАРМАЦЕФТ ПЛЮС
Минск
Беларус
40.72
indirect_int
Дистрибуция
ООО ФАРМАТЕЯ
Минск
Беларус
43.91
indirect_int
Дистрибуция
УАБ ТБС ФАРМА
ВИЛНЮС
Литва
33.73
indirect_int
Дистрибуция
ООО ЗДОРОВЕЙ
Минск
Беларус
38.94
indirect_int
Търговия на едро
ООО Заботливая аптека
Минск
Беларус
39.29
indirect_int
Консултантска дейност
ООО Мед-дент
Бобруйск
Беларус
46.29
indirect_int
Търговия с фармацевтични продукти и хранителни добавки
БООО СпецАфармация
Бобруйск
Беларус
46.29
indirect_int
Търговия с фармацевтични продукти и хранителни добавки
Вета Фарма АД
Велико Търново
България
99.98
none
Нефармацевтична продукция
РАП ФАРМА ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ООД
Кишинев
Молдова
51.00
none
Дистрибуция
АРОМАНИЯ ООД
Варна
България
76.00
none
разработване и маркетиране на хранителни добавки