Каталог > ЗА НАС > Нашата Група

Нашата Група

Софарма Група се състои от

  • Софарма АД и
  • 48 юридически лица: включително
    • 41 дъщерни дружества, директно или индиректно контролирани от Софарма АД
    • 5 съвместни дружества
    • 2 асоциирани дружества.

Електронкомерс ЕООД
София
България
100.00
none
Дистрибуция
ТОО Софарма Казахстан
Алмати
Казахстан
100.00
none
Дистрибуция
Софарма Варшава СП.З.О.О
Варшава
Полша
100.00
none
Дистрибуция
ООО Софарма Украйна
Киев
Украйна
100.00
none
Дистрибуция
Уман
Украйна
99.56
none
Фармацевтична продукция
Софарма Поланд З.О.О
Варшава
Полша
60.00
none
Проучвания
Сливен
България
97.15
none
Фармацевтична продукция
Фито Палаузово АД
Казанлък
България
95.00
none
Нефармацевтична продукция
Велико Търново
България
93.54
none
Фармацевтична продукция
Фармалогистика АД
София
България
89.39
none
Нефармацевтична продукция
София
България
72.61
effective_int
Дистрибуция
Софармаси ЕООД
София
България
72.61
indirect_int
Дистрибуция
Софармаси 2 ЕООД
София
България
72.61
indirect_int
Дистрибуция
Софармаси 3 ЕООД
София
България
72.61
indirect_int
Дистрибуция
Софармаси 4 ЕООД
София
България
72.61
indirect_int
Дистрибуция
Софармаси 5 ЕООД
София
България
72.61
indirect_int
Дистрибуция
Софармаси 6 ЕООД
София
България
72.61
indirect_int
Дистрибуция
Софармаси 7 ЕООД
София
България
72.61
indirect_int
Дистрибуция
Софармаси 8 ЕООД
София
България
72.61
indirect_int
Дистрибуция
СОФАРМА ТРЕЙДИНГ Д.О.О.БЕЛГРАД
Белград
Сърбия
72.61
indirect_int
Дистрибуция
София
България
96.68
none
Нефармацевтична продукция
София
България
40.38
none
Инвестиране
Рига
Латвия
66.13
none
Дистрибуция
СООО Брититрейд Беларус
Минск
Беларус
52.90
indirect_int
Дистрибуция
ООО ДАНАФАРМ
БРЕСТ
Беларус
48.94
indirect_int
Дистрибуция
ООО ГАЛЕНАФАРМ
ПИНСК
Беларус
48.94
indirect_int
Дистрибуция
ОДО МЕДЖЕЛ
МИНСК
Беларус
48.94
indirect_int
Дистрибуция
ОДО АЛЕНФАРМ-ПЛЮС
Минск
Беларус
48.94
indirect_int
Дистрибуция
ООО МОБИЛ ЛАЙН
БОРИСОВ
Беларус
47.61
indirect_int
Дистрибуция
ОДО САЛЮС ЛАЙН
Гродно
Беларус
48.94
indirect_int
Дистрибуция
ЗАО ИНТЕРФАРМ
Витебск
Беларус
59.52
indirect_int
Дистрибуция
ООО ТАБИНА
Минск
Беларус
62.82
indirect_int
Дистрибуция
СООО БРИЗФАРМ
Минск
Беларус
33.40
effective_int
Дистрибуция
ОДО АЛЕАН
Минск
Беларус
62.96
indirect_int
Дистрибуция
ООО ФАРМАЦЕФТ ПЛЮС
Минск
Беларус
33.73
indirect_int
Дистрибуция
ООО ФАРМАТЕЯ
Минск
Беларус
17.85
indirect_int
Дистрибуция
ОДО ВЕСТФАРМ
ГРОДНО
Беларус
52.90
indirect_int
Дистрибуция
ОДО БЕЛАГРОМЕД
Гродно
Беларус
52.90
indirect_int
Дистрибуция
УАБ ТБС ФАРМА
ВИЛНЮС
Литва
33.73
indirect_int
Дистрибуция
Вета Фарма АД
Велико Търново
България
68.05
none
Нефармацевтична продукция
РАП ФАРМА ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ООД
Кишинев
Молдова
51.00
none
Дистрибуция