Каталог > Бизнес > Нефармацевтични дейности

Нефармацевтични дейности

Тези дейности включват:

 • производство на пластмасови материали за еднократна употреба предимно за болничния пазар
 • диагностика на заболявания по всички видове домашни и диви животни
 • изпитване на различи видове храни, води, фуражи, напитки
 • дезинфекция, дезинсекция и дератизация
 • обработка на опасни отпадъци
 • гама стерилизация
 • производство на облекло и т.н.

Извършват се предимно от дъщерни дружества на "Софарма" АД в България.

Някои от най-специфичните продукти, произведени в резултат на тези дейности са:

 • Ветеринарни ваксини
 • Инфузионни разтвори като глюкоза, натриев хлорид т.н.
 • Спринцовки, облекло за еднократна употреба, катетри и др.
 • Бинтове, памучни изделия, хирургически конци и т.н.

Производството и разпределението на тези продукти основно се извършва от "Момина крепост" АД и "Медика" АД.

Медика АД

Обща информация
"Медика" АД е създадена през 1971 г., когато в град Сандански се открива завод за производство на превързочни материали. От тогава компанията е неразделна част от българската фармацевтична индустрия, като тя преминава през различни етапи, свързани с преструктурирането на производството, обновяване и модернизация на производствените мощности. Седалището и управлението на "Медика" се намира в София, а производствените и логистични площи са разположени в Сандански.

"Медика" АД е български производител на висококачествени медицински консумативи и генерични фармацевтични продукти, с над 40-годишна история.

Основни продукти

"Медика" е лидер на болничния и аптечен пазар за медицински консумативи в България. 
Компанията има дългогодишен опит в производството на висококачествени медицински консумативи на дружеството са довели до създаването на търговските марки на компанията, което ги прави синонимни имена за определени групи продукти на българския пазар. 
Такива марки са:

 • Citoplast®,
 • Sanplast® и
 • Sterimed®.

Продуктите са разделени в няколко групи:

 • превръзки,
 • памучни изделия,
 • пластири,
 • еластични продукти,
 • марля,
 • конци,
 • продукти за първа помощ и стерилни превръзки.

Най-голям дял в продажбите имат

 • компреси, последвано от
 • петна и
 • марля.

Козметични продукти

 • Psodermol лосион - козметично средство за интензивна грижа за суха, сърбяща и лющеща се кожа;
 • Algopix серия - дерматологични козметика за главата и тялото, съдържащ четири продукти;
 • Capsiplast Classic - продукт, подходящ за спазми и скованост, с затоплящ ефект и подпомагане на местното обращение

Основни пазари
Основни външни пазари за Медика АД са Украйна, Молдова, Русия, Македония и други, които формират 26% от приходите на компанията.

Медика Производствени Възможности 

"Медика" разполага с три отделни цеха за производство:

 • Евромед – за производство на стерилни и нестерилни медицински изделия;
 • Фармамедика – за производство на нестерилни лекарствени продукти - капсули и таблетки;
 • Фарма - 2 – за производство на нестерилни течни лекарствени продукти за външна употреба - лечебни шампоани и лекарства, тясно специализирани в лечението на рани и специфични проблеми на кожата.

Всички продукти на Медика се произвеждат и съхраняват при контролирани условия (температура, влажност на въздуха, налягане и т.н.) в съответствие с изискванията на GMP и ISO стандартите.

Производствен капацитет

 • Твърди лекарствени форми: 300-400 млн. единици / годишно
 • Течни форми: 2,5- 3,5 млн. единици / годишно
 • Марлени компреси: 55 - 80 млн. единици / годишно
 • Стерилни компреси: 12- 16 млн. единици / годишно
 • Парна стерилизация на медицински изделия: над 2000 m3 / годишно
 • Плетени бинтове: 1,2 - 2,4 млн. метра/ годишно
 • Еластични артикули: над 130 000 единици / годишно

Медика разполага с две складови бази за различните типа продукти:

 • За лекарствени продукти с площ 1800 м2 и 3 отделни зони – за суровини, опаковъчни материали и готова продукция;
 • За медицински изделия с площ 3000 м2 и зони за суровини, опаковъчни материали и готова продукция;

Лабораторен блок състоящ се от:

 • химическа лаборатория
 • микробиологична лаборатория

Лабораториите разполагат с необходимото оборудване за провеждане на широка гама химични, микробиологични изпитвания (включително тестове за стерилност), както и провеждане на изпитвания за стабилност на продуктите.
Всички производствени и лабораторни помещения са изградени така, че да се гарантира последователността на технологичните процеси, да се избегне всякакво замърсяване, да се осигури необходимия микроклимат, да се гарантират хигиенни и безопасни условия на труд.
Медика предприема мерки за недопускане на замърсяване на околната среда, въздуха и водите в региона.
Екологичните мерки включват диференцирано управление и обезвреждане на отпадъците, инвестиции в дейности свързани с опазване на околната среда.

Производствена среда    

Производството на лекарствени продукти и опаковането на медицински изделия, които подлежат на стерилизация се извършва в "чисти" стаи, отговарящи на клас чистота ISO 8.

 • Достъпът до работните, контролни и складови помещения е ограничен.
 • Разработени са хигиенни програми, които осигуряват поддържане на нивото на хигиена съобразно изискванията.
 • Паралелно с това се извършва микробиологичен мониторинг на помещенията, оборудване, въздух и персонал.
 • Производствените системи, съоръжения и основно производствено оборудване са квалифицирани.
 • Всички критични производствени процеси подлежат на периодично валидиране.

Момина крепост АД

Обща информация
Фирмата е създадена през 1966 г. В първите години на своето съществуване фирмата произвежда дребни изделия от каучук и пластмаса. Тази дейност се разширява, чрез въвеждане на производствени мощности за следните продукти:

 • бласови изделия и доменни продукти за домакинствата и индустрията;
 • пластмасови медицински изделия за еднократна употреба за хуманната и ветеринарната медицина;
 • кръвопреливащи и кръвовземащи системи и катетър "Butterfly".

Производството на пластмасови спринцовки започва през 1984 г., след лиценз на немската фирма "Mannesman - DEMAG" е реализиран. През 2005 г. производствената линия отново е обновена, като се внасят оборудване с висока производителност за производство на спринцовки Република Корея.

Основните дейности на фирмата са разработване, внедряване и производство на медицински изделия за хуманната и ветеринарната медицина.

Фирмата работи основно на българския пазар и изнася около 15% от продукцията си.

МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ ЗА ЕДНОКРАТНА УПОТРЕБА 
Производството на медицински изделия в “Момина крепост” АД се осъществява в условия и правила, заложени в изискванията за Добра производствена практика / GMP / . Във фирмата действа сертифицирана система за управление на качеството на база на изискванията на ISO 9001:2008; ISO 13485, Директива 93/42/ЕЕС и Директива 2007/47/ЕО за безопасност на медицинските устройства.Характерът на технологичните процеси се определя от вида на произвежданите групи медицински изделия.

СПРИНЦОВКИ И ХИПОДЕРМИЧНИ ИГЛИ ЗА ЕДНОКРАТНА УПОТРЕБА  
Основните материали за производство на СПРИНЦОВКИТЕ са полипропилен, полиетилен висока плътност и термопластичен еластомер, които са физиологически безвредни. За опаковка се използват специална хартия за стерилизация с етилен оксид и комбинирано фолио полиамид – полиетилен.
ХИПОДЕРМИЧНИТЕ ИГЛИ се доставят в насипно състояние от внос. В „Момина крепост“ АД се извършва опаковка и стерилизация самостоятелно само на игли или на спринцовки с игли.
Производството на спринцовки се осъществява на две технологични линии – внос от Германия и от Корея.
Оборудването, състоящо се от шприцмашини с компютърно управление, печатащи и монтажни автомати и опаковъчни машини, е с висока степен на механизация и автоматизация. Детайлите за спринцовки се произвеждат по метода леене под налягане на шприцмашини, след което се подават към печатащите и монтажни автомати за отпечатване на скалата и монтаж на спринцовките. Готовите изделия се опаковат на опаковъчни машини за блистер опаковки.
Капацитетът на производственото оборудване е за 100 млн. бр. годишно спринцовки с вместимост: 1 мл, 2 мл, 5 мл, 10 мл, 20 мл и 50 мл с и без игли и само на игли - 20 млн. бр.

ИЗДЕЛИЯ ОТ ПОЛИВИНИЛХЛОРИД
Това са различните видове инфузионни и трансфузионни системи, сонди, катетри, дренажи, уринаторни торби, назални катетри, кослородни маски и др.
Основният материал за производство на тези изделия е мек поливинилхлориден гранулат, който се произвежда в “Момина крепост” АД от поливинилхлорид суспензионен и добавки по съответните работни рецептури. За изработване на съставните детайли се използуват още полиетилен ниска и висока плътност, полиамид, полистирол с подходящи показатели, гарантиращи физиологическата безвредност на изделията. За опаковка се използва комбинирано фолио полиамид – полиетилен или полиетилен и хартия за стерилизация.
Оборудването се състои от топъл и студен смесител, гранулатор, екструдери, шприцмашини, съоръжения за комплектовка, опаковъчни машини и стерилизационна инсталация.
Технологичният процес включва: производство на ПВХ гранулат, екструдиране, шприцване, швайсване, контрол, комплектовка, опаковка и стерилизация на готовата продукция. Производствен капацитет на оборудването: Системи – 800 хил. бр.; сонди, катетри, дренажи и др. - 800 хил. бр., уринаторни торби – 600 х. бр.

ИЗДЕЛИЯ ОТ НЕТЪКАН ТЕКСТИЛ 
Тази група включва: хирургическо облекло, маски, шапки и др., облекло за посетители; операционно и постелъчно бельо. Изделията се предлагат стерилни и нестерилни.
Материали - използва се текстилен материал на основата на полипропилен, състоящ се от нетъкани текстилни слоеве, които са термично каландрирани. Материалът е хидрофилен или хидрофобен според предназначението на изделията.
Оборудване - Линия за накатаване и кроене, щевни машини, оверлози.
Технологичен процес – операции: накатаване и кроене, ушиване, сгъване, опаковане и стерилизация.
Производствен капацитет: 1300 хил. бр.

Стерилизацията на медицинските изделия се извършва с газ етиленоксид в стерилизационна инсталация, доставка от френска фирма съгласно изискванията на EN ISO 11135. Инсталацията e валидирана и гарантира успешен стерилизационен процес чрез контролните уреди и регулатори на процеса. В хода на стерилизацията се следи промяната на всички контролирани параметри и техните стойности се регистрират от пишещото устройство на компютър. Стерилността на всяка партида готова продукция се установява чрез биологичен контрол.

Производството на медицинските изделия е безотпадно. Материалите се регенерират и се използват за изделия, които не са предназначени за медицински цели. Производствена площ: около 4000 кв. м.

СТОКИ ЗА БИТА И ПРОМИШЛЕНОСТТА 

Материали
: Полиетилен висока плътност; Полиетилен ниска плътност; Полипропилен; ABS; Полиамид; PVC гранулат – мек.

Машини
:

 • Бласавтомати /за изделия от 3 л до 170 л / – Батенфелд, Каутекс, БА – 60; VOITH – 8;
 • Шприцавтомати / за изделия от 100 г до 2000 г / - Куаси, TOS – RAKOVNIK, Формопласт FO;
 • Екструдери – ШП – 63, ШП – 90.

Технологични процеси:

 • Бласформоване;
 • Леене под налягане;
 • Екструдиране.

Производствен капацитет

 • Бидони / 8л, 25 л, 35 л, 50 л, 65л, 120 л, 170 л / – 400 хил. бр.
 • Туби / 3 л, 5 л, 10 л, 20 л / – 800 хил. бр.
 • Шприцови изделия за бита и промишлеността / касета за плодове, кутия за сирене, пощенска кутия, конуси за пътна сигнализация и др. /– 400 хил. бр.

Производствена площ: около 1300 кв. м

Складови площи на фирмата: около 2000 кв. м

Биофарм Инженеринг АД

Обща информация 
"Биофарм-Инженеринг" е бързоразвиваща се фирма. Разполага с модерни звена на производство и непрекъснато разширява и модернизира производствените си мощности. Стратегията на "Биофарм-Инженеринг" АД се изгражда като се използват пазарните и технологичните предимства на фирмата. Дружеството притежава сертификат за добра производствена практика (GMP)Развива се успешно в следните области:

 • Производство на инфузионни разтвори;
 • Производство на инжекционни разтвори;
 • Производство на ветеринарно медицински лекарствени препарати;

Биофарм-инженеринг” АД е специализирана и сертифицирана за борба с вредители, според изискванията на Министерство на здравеопазването (МЗ) и Регионална здравна инспекция (РЗИ/ХЕИ/).

Фирмата е регистрирана в Министерство на здравеопазването и работи с препарати от водещи световни производители, безвредни за хора, домашни любимци и растения. Нашият екип e съставен от сертифицирани специалисти с дългогодишен опит в областта на ДДД (Дезинфекция, Дезинсекция, Дератизация). Дейността на „Биофарм-инженеринг” АД се извършва под контрола на РЗИ. „Биофарм-инженеринг” АД се бори с вредителите като предлага на своите клиенти целогодишен план за Интегриран пест мениджмънт, включващ планираните действия по месеци и използваните препарати срещу всеки отделен вид вредители: хлебарки, бълхи, кърлежи, оси, мравки, дървеници, дървояди, плъхове, мишки и т.н. Концепцията за Интегриран пест мениджмънт е метод за ДДД борба с вредителите, който включва превантивни мерки, мониторинг и интервенция.

Лабораторен Блок ВСЕ, ДЗЖ

Лабораторен Блок ВСЕ, ДЗЖ е акредитирана лаборатория съгласно БДС INISI/IEC 17025, и е отделно от другите звена в "Биофарм-Инженеринг" АД.

Лабораторният Блок е акредитиран от Българската Служба за Акредитация (БСА) и има право да извършва изпитвания, които се признават от всички национални и европейски органи по контрол на храните.

Обхвата на акредитацията включва изпитвания на:

 • храни от различен произход
 • води и напитки
 • фуражи
 • контрол на технологични повърхности и каркаси
 • диагностика на заболяванията по всички видове домашни и диви животни
 • пчели и пчелно пило

От 2014г. Лабораторният Блок се помещава в нови лабораторни помещения включващи и ниво на Биосигурност-3, за диагностика на заболявания съгласно изискванията на OIE.

Големият потенциал на продуктовата база и модерните технологии позволяват на "Биофарм-инженеринг" да сключва договори с български и международни компании да произвежда техни продукти в полипропиленови ботилки, опаковки и ампули.

История 
Историята на "Биофарм-Инженеринг" АД датира от 1981г., когато е реализиран проект на ФАО-ПРООН BUL 77/11и е създаден институт за борба с шапа и особено опасни инфекции.През 1997г. института е приватизиран от създадената за целта "Биофарм-Инженеринг" АД.През 2006г. мажоритарния дял от капитала на фирмата са придобити от "Софарма" АД. През годините, "Биофарм-Инженеринг" АД продължава да развива и модернизира своя производствен капацитет.

Основни продукти

 • Производство на инфузионни и инжекционни разтвори;
 • Производство на ветеринарно медицински препарати –ваксини и диагностикуми.

Основни пазари

Произвежданите инфузионни разтвори се реализират чрез "Софарма" както на българския така и на международния пазар. Ветеринарно медицинските продукти се предлагат в България и други европейски страни.

Основни финансови показатели

показатели20152014промяна
 BGN '000BGN '000%
Приходи от продажби 7,050 8,012 -12.0%
Печалба преди лихви, такси, обезценяване и амортизация (EBITDA) -589 2,220 -126.5%
Оперативна печалба -374 2,472 -115.10%
Нетна печалба -540 2,393 -122.6%
Показатели31.12.201531.12.2014промяна
 BGN '000BGN '000%
Нетекущи активи 13,978 11,871 17.7%
Текущи активи 3,954 10,701 -63.1%
Собствен капитал 10,254 10,801 -5.1%
Нетекущи пасиви 3,557 6,314 -43.70%
Текущи пасиви 4,121 5,457 -24.50%

Съотношения20152014
EBITDA / Приходи (8.4%) 27.7%
Оперативна печалба/ Приходи от продажби (5.30%) 30.90%
Нетна печалба/ Приходи от продажби (7.70%) 29.90%
Привлечен капитал/Собствен капитал 0.15 0.08
Нетен дълг/ EBITDA, на годишна база (3.1) 0.4