Каталог > Инвеститори > Услуги > Инвеститорски кит

Инвеститорски кит

Декларации 192.63 KB pdfДекларации
Приложение 9 417.79 KB pdfПриложение 9
Допълнителна информация 578.26 KB pdfДопълнителна информация
Списък с вътрешна информация 808.5 KB pdfСписък с вътрешна информация
Доклад за дейността 974.7 KB pdfДоклад за дейността
Форми на КФН 256.04 KB xlsxФорми на КФН
2.15 MB pdf
Финансов отчет 2.31 MB pdfФинансов отчет
Списък с вътрешна информация 808.5 KB pdfСписък с вътрешна информация
Допълнителна информация 493.78 KB pdfДопълнителна информация
Приложение 9 468.51 KB pdfПриложение 9
Декларации 341.01 KB pdfДекларации
Бележки към ФО 2.03 MB pdfБележки към ФО
Доклад за дейността 1.05 MB pdfДоклад за дейността
Форми на КФН 185.34 KB xlsxФорми на КФН
Финансов отчет 1.75 MB pdfФинансов отчет
Списък с вътрешна информация 490.21 KB pdfСписък с вътрешна информация
Допълнителна информация 519.76 KB pdfДопълнителна информация
Приложение 9 417.67 KB pdfПриложение 9
391.15 KB pdf
Финансов отчет 1.83 MB pdfФинансов отчет
1.28 MB pdf
Форми на КФН 174.97 KB xlsxФорми на КФН
Доклад за дейността 752.54 KB pdfДоклад за дейността
Приложение 9 413.39 KB pdfПриложение 9
Декларации 345.29 KB pdfДекларации
Списък с вътрешна информация 490.48 KB pdfСписък с вътрешна информация
Допълнителна информация 519.01 KB pdfДопълнителна информация
Доклад за дейността 685.59 KB pdfДоклад за дейността
Форми на КФН 250.26 KB xlsxФорми на КФН
Бележки към ФО 1.43 MB pdfБележки към ФО
Финансов отчет 1.84 MB pdfФинансов отчет
Финансов отчет 2.14 MB pdfФинансов отчет
Доклад за дейността 684.78 KB pdf Доклад за дейността
Инвеститорски бюлетин 541.44 KB pdfИнвеститорски бюлетин
Уведомление за търговия с вътрешна информация от 29 Декември, 2016 получено от Огнян Донев 524.06 KB pdfУведомление за търговия с вътрешна информация от 29 Декември, 2016 получено от Огнян Донев
Уведомление за търговия с вътрешна информация от 23 Декември, 2016 получено от Софарма Трейдинг АД 368.29 KB pdfУведомление за търговия с вътрешна информация от 23 Декември, 2016 получено от Софарма Трейдинг АД
Уведомление за търговия с вътрешна информация от 22 Декември, 2016 получено от Софарма Трейдинг АД 363.64 KB pdfУведомление за търговия с вътрешна информация от 22 Декември, 2016 получено от Софарма Трейдинг АД
Уведомление за търговия с вътрешна информация от 27 Декември, 2016 получено от Огнян Донев 535.6 KB pdfУведомление за търговия с вътрешна информация от 27 Декември, 2016 получено от Огнян Донев
Уведомление за търговия с вътрешна информация от 23 Декември, 2016 465.9 KB pdfУведомление за търговия с вътрешна информация от 23 Декември, 2016
Уведомление за търговия с вътрешна информация от 19 Декември, 2016 получено от Софарма Трейдинг АД 356.24 KB pdfУведомление за търговия с вътрешна информация от 19 Декември, 2016 получено от Софарма Трейдинг АД
Уведомление за търговия с вътрешна информация от 20 Декември, 2016 получено от Софарма Трейдинг АД 366.62 KB pdfУведомление за търговия с вътрешна информация от 20 Декември, 2016 получено от Софарма Трейдинг АД
Уведомление за търговия с вътрешна информация от 21 Декември, 2016 получено от Софарма трейдинг АД 359.84 KB pdfУведомление за търговия с вътрешна информация от 21 Декември, 2016 получено от Софарма трейдинг АД
Уведомление за търговия с вътрешна информация от 22 Декември, 2016 909.71 KB pdfУведомление за търговия с вътрешна информация от 22 Декември, 2016
Уведомление за търговия с вътрешна информация от 22 Декември, 2016 получено от Огнян Донев 551.38 KB pdfУведомление за търговия с вътрешна информация от 22 Декември, 2016 получено от Огнян Донев
Уведомление за търговия с вътрешна информация от 21 Декември, 2016 472.8 KB pdfУведомление за търговия с вътрешна информация от 21 Декември, 2016
Уведомление за търговия с вътрешна информация от 20 Декември, 2016 получено от ДИХ АД 892.71 KB pdfУведомление за търговия с вътрешна информация от 20 Декември, 2016 получено от ДИХ АД
Уведомление за търговия с вътрешна информация от 20 Декември, 2016 получено от Огнян Донев 540.05 KB pdfУведомление за търговия с вътрешна информация от 20 Декември, 2016 получено от Огнян Донев
Уведомление за търговия с вътрешна информация от 20 Декември, 2016 465.12 KB pdfУведомление за търговия с вътрешна информация от 20 Декември, 2016
Уведомление за търговия с вътрешна информация от 16 Декември, 2016 464.15 KB pdfУведомление за търговия с вътрешна информация от 16 Декември, 2016
Уведомление за търговия с вътрешна информация от 14 Декември, 2016 получено от ДИХ АД 795.87 KB pdfУведомление за търговия с вътрешна информация от 14 Декември, 2016 получено от ДИХ АД
Уведомление за търговия с вътрешна информация от 12 Декември, 2016 получено от ДИХ АД 1.72 MB pdfУведомление за търговия с вътрешна информация от 12 Декември, 2016 получено от ДИХ АД
Уведомление за търговия с вътрешна информация от 13 Декември, 2016 получено от ДИХ АД 976.5 KB pdfУведомление за търговия с вътрешна информация от 13 Декември, 2016 получено от ДИХ АД
Уведомление за търговия с вътрешна информация от 15 Декември, 2016 459.06 KB pdfУведомление за търговия с вътрешна информация от 15 Декември, 2016
Уведомление за търговия с вътрешна информация от 15 Декември, 2016 450.66 KB pdfУведомление за търговия с вътрешна информация от 15 Декември, 2016
Insider trading disclosure of December, 15 2016 received by Ognian Donev 398.75 KB pdfInsider trading disclosure of December, 15 2016 received by Ognian Donev
Уведомление за търговия с вътрешна информация от 12 Декември, 2016 получено от Огнян Донев 545.61 KB pdfУведомление за търговия с вътрешна информация от 12 Декември, 2016 получено от Огнян Донев
Уведомление за търговия с вътрешна информация от 12 Декември, 2016 482.99 KB pdfУведомление за търговия с вътрешна информация от 12 Декември, 2016
Уведомление за търговия с вътрешна информация от 12 Декември, 2016 450.18 KB pdfУведомление за търговия с вътрешна информация от 12 Декември, 2016
Уведомление за търговия с вътрешна информация от 8 Декември, 2016 получено от Огнян Донев 531.5 KB pdfУведомление за търговия с вътрешна информация от 8 Декември, 2016 получено от Огнян Донев
Уведомление за търговия с вътрешна информация от 5 Декември, 2016 получено от Елфарма АД 458.75 KB pdfУведомление за търговия с вътрешна информация от 5 Декември, 2016 получено от Елфарма АД
Уведомление за търговия с вътрешна информация от 9 Декември, 2016 получено от Елфарма АД 448.6 KB pdfУведомление за търговия с вътрешна информация от 9 Декември, 2016 получено от Елфарма АД
Уведомление за търговия с вътрешна информация от 5 Декември, 2016 получено от Огнян Донев 541.05 KB pdfУведомление за търговия с вътрешна информация от 5 Декември, 2016 получено от Огнян Донев
Уведомление за търговия с вътрешна информация от 6 Декември, 2016 получено от Хомоген АД 1.46 MB pdfУведомление за търговия с вътрешна информация от 6 Декември, 2016 получено от Хомоген АД
Уведомление за търговия с вътрешна информация от 5 Декември, 2016 получено от Медика АД 878.3 KB pdfУведомление за търговия с вътрешна информация от 5 Декември, 2016 получено от Медика АД
Уведомление за търговия с вътрешна информация от 8 Декември, 2016 456.97 KB pdfУведомление за търговия с вътрешна информация от 8 Декември, 2016
Уведомление за търговия с вътрешна информация от 5 Декември, 2016 471.44 KB pdfУведомление за търговия с вътрешна информация от 5 Декември, 2016