Каталог > Инвеститори > Услуги > Инвеститорски кит

Инвеститорски кит

Финансов отчет 95 KB xlsФинансов отчет
Бележки към ФО 1.01 MB pdfБележки към ФО
Доклад за дейността 2.82 MB docxДоклад за дейността
Форми на КФН 260.93 KB xlsxФорми на КФН
Декларации 193.42 KB pdfДекларации
Вътрешна информация 59.93 KB docxВътрешна информация
Допълнителна информация 210.5 KB docДопълнителна информация
Приложение 9 99.5 KB docПриложение 9
Финансов отчет 2.09 MB pdfФинансов отчет
Доклад за дейността 1.07 MB pdfДоклад за дейността
Бележки към ФО 1.77 MB pdfБележки към ФО
Форми на КФН 216.06 KB xlsxФорми на КФН
Декларации 464.65 KB pdfДекларации
Приложение 9 433.34 KB pdfПриложение 9
Списък с вътрешна информация 252.4 KB pdfСписък с вътрешна информация
Допълнителна информация 815.72 KB pdfДопълнителна информация
Финансов отчет 2.1 MB pdfФинансов отчет
Бележки към ФО 2.49 MB docБележки към ФО
Доклад за дейността 3.43 MB docДоклад за дейността
Вътрешна информация 23.5 KB docxВътрешна информация
Допълнителна информация 208.5 KB docДопълнителна информация
Форми на КФН 249.9 KB xlsxФорми на КФН
Декларации 193.86 KB pdfДекларации
Финансов отчет 2.56 MB pdfФинансов отчет
Доклад за дейността 1.31 MB pdfДоклад за дейността
Одиторски доклад 7.75 MB pdfОдиторски доклад
Форми на КФН 828.39 KB pdfФорми на КФН
Декларация за корпоративно управление 270.06 KB pdfДекларация за корпоративно управление
Декларация на отговорните лица 484.71 KB pdfДекларация на отговорните лица
Финансов отчет 1.75 MB pdfФинансов отчет
Бележки към ФО 2.03 MB pdfБележки към ФО
Доклад за дейността 1.05 MB pdfДоклад за дейността
Форми на КФН 185.34 KB xlsxФорми на КФН
Декларации 341.01 KB pdfДекларации
Допълнителна информация 493.78 KB pdfДопълнителна информация
Приложение 9 468.51 KB pdfПриложение 9
Списък с вътрешна информация 808.5 KB pdfСписък с вътрешна информация
Бележки към ФО 1.18 MB pdfБележки към ФО
Приложение 9 417.79 KB pdfПриложение 9
Одитиран финансов отчет 2.65 MB pdfОдитиран финансов отчет
Бележки към ФО 1.07 MB pdfБележки към ФО
Доклад за дейността 1.12 MB pdfДоклад за дейността
Форми на КФН 253.87 KB xlsxФорми на КФН
Декларация на отговорните лица 191.65 KB pdfДекларация на отговорните лица
Доклад за прилагане на политиката за възнагражденията 442.72 KB pdfДоклад за прилагане на политиката за възнагражденията
Декларация за корпоративно управление 741.02 KB pdfДекларация за корпоративно управление
Карта за оценка 51.85 KB xlsxКарта за оценка
Списък с вътрешна информация 490.21 KB pdfСписък с вътрешна информация
Допълнителна информация 519.76 KB pdfДопълнителна информация
Приложение 9 417.67 KB pdfПриложение 9
Декларации 391.15 KB pdfДекларации
Финансов отчет 1.83 MB pdfФинансов отчет
Бележки към ФО 1.28 MB pdfБележки към ФО
Форми на КФН 174.97 KB xlsxФорми на КФН
Доклад за дейността 752.54 KB pdfДоклад за дейността
Приложение 9 413.39 KB pdfПриложение 9
Декларации 345.29 KB pdfДекларации
Списък с вътрешна информация 490.48 KB pdfСписък с вътрешна информация
Допълнителна информация 519.01 KB pdfДопълнителна информация
Доклад за дейността 685.59 KB pdfДоклад за дейността
Форми на КФН 250.26 KB xlsxФорми на КФН
Бележки към ФО 1.43 MB pdfБележки към ФО
Финансов отчет 1.84 MB pdfФинансов отчет
Финансов отчет 2.14 MB pdfФинансов отчет
Приложение 9 81.5 KB docПриложение 9
Доклад за дейността 684.78 KB pdf Доклад за дейността
Инвеститорски бюлетин 541.44 KB pdfИнвеститорски бюлетин
Уведомление за търговия с вътрешна информация от 16 юни 2017 г., получено от ДИХ - 1 326.68 KB pdfУведомление за търговия с вътрешна информация от 16 юни 2017 г., получено от ДИХ - 1
Уведомление за търговия с вътрешна информация от 2 август 2017 г., получено от Унифарм АД 498.41 KB pdfУведомление за търговия с вътрешна информация от 2 август 2017 г., получено от Унифарм АД
Уведомление за търговия с вътрешна информация от 30 юни 2017 г., получено от Софарма Трейдинг АД 420.56 KB pdfУведомление за търговия с вътрешна информация от 30 юни 2017 г., получено от Софарма Трейдинг АД
Уведомление за търговия с вътрешна информация от 30 юни 2017 г., получено от Софарма АД 506.25 KB pdfУведомление за търговия с вътрешна информация от 30 юни 2017 г., получено от Софарма АД
Уведомление за търговия с вътрешна информация от 30 юни 2017 г., получено от Огнян Донев 406.3 KB pdfУведомление за търговия с вътрешна информация от 30 юни 2017 г., получено от Огнян Донев
Уведомление за търговия с вътрешна информация от 30 юни 2017 г., получено от ДИХ 323.61 KB pdfУведомление за търговия с вътрешна информация от 30 юни 2017 г., получено от ДИХ
Уведомление за търговия с вътрешна информация от 29 юни 2017 г., получено от Огнян Донев 408.73 KB pdfУведомление за търговия с вътрешна информация от 29 юни 2017 г., получено от Огнян Донев
Уведомление за търговия с вътрешна информация от 28 юни 2017 г., получено от Софарма АД 502.81 KB pdfУведомление за търговия с вътрешна информация от 28 юни 2017 г., получено от Софарма АД
Уведомление за търговия с вътрешна информация от 28 юни 2017 г., получено от Унифарм АД 501.57 KB pdfУведомление за търговия с вътрешна информация от 28 юни 2017 г., получено от Унифарм АД
Уведомление за търговия с вътрешна информация от 27 юни 2017 г., получено от Софарма АД 499.55 KB pdfУведомление за търговия с вътрешна информация от 27 юни 2017 г., получено от Софарма АД
Уведомление за търговия с вътрешна информация от 27 юни 2017 г., получено от Огнян Донев 409.5 KB pdfУведомление за търговия с вътрешна информация от 27 юни 2017 г., получено от Огнян Донев
Уведомление за търговия с вътрешна информация от 26 юни 2017 г., получено от Софарма АД 496.52 KB pdfУведомление за търговия с вътрешна информация от 26 юни 2017 г., получено от Софарма АД
Уведомление за търговия с вътрешна информация от 26 юни 2017 г., получено от Софарма Трейдинг АД 490.03 KB pdfУведомление за търговия с вътрешна информация от 26 юни 2017 г., получено от Софарма Трейдинг АД
Уведомление за търговия с вътрешна информация от 26 юни 2017 г., получено от Огнян Донев 410.55 KB pdfУведомление за търговия с вътрешна информация от 26 юни 2017 г., получено от Огнян Донев
Уведомление за търговия с вътрешна информация от 23 юни 2017 г., получено от Софарма Трейдинг АД 409.68 KB pdfУведомление за търговия с вътрешна информация от 23 юни 2017 г., получено от Софарма Трейдинг АД
Уведомление за търговия с вътрешна информация от 23 юни 2017 г., получено от Унифарм АД 408.12 KB pdfУведомление за търговия с вътрешна информация от 23 юни 2017 г., получено от Унифарм АД
Уведомление за търговия с вътрешна информация от 23 юни 2017 г., получено от Софарма АД 497.9 KB pdfУведомление за търговия с вътрешна информация от 23 юни 2017 г., получено от Софарма АД
Уведомление за търговия с вътрешна информация от 23 юни 2017 г., получено от Огнян Донев 406.93 KB pdfУведомление за търговия с вътрешна информация от 23 юни 2017 г., получено от Огнян Донев
Уведомление за търговия с вътрешна информация от 22 юни 2017 г., получено от Огнян Донев 407.12 KB pdfУведомление за търговия с вътрешна информация от 22 юни 2017 г., получено от Огнян Донев
Уведомление за търговия с вътрешна информация от 22 юни 2017 г., получено от Софарма АД 489.98 KB pdfУведомление за търговия с вътрешна информация от 22 юни 2017 г., получено от Софарма АД
Уведомление за търговия с вътрешна информация от 21 юни 2017 г., получено от Софарма АД 493.37 KB pdfУведомление за търговия с вътрешна информация от 21 юни 2017 г., получено от Софарма АД
Уведомление за търговия с вътрешна информация от 21 юни 2017 г., получено от Унифарм АД 424.35 KB pdfУведомление за търговия с вътрешна информация от 21 юни 2017 г., получено от Унифарм АД
Уведомление за търговия с вътрешна информация от 20 юни 2017 г., получено от Огнян Донев 405.62 KB pdfУведомление за търговия с вътрешна информация от 20 юни 2017 г., получено от Огнян Донев
Уведомление за търговия с вътрешна информация от 19 юни 2017 г., получено от Софарма АД 415.46 KB pdfУведомление за търговия с вътрешна информация от 19 юни 2017 г., получено от Софарма АД
Уведомление за търговия с вътрешна информация от 15 юни 2017 г., получено от Огнян Донев 405.36 KB pdfУведомление за търговия с вътрешна информация от 15 юни 2017 г., получено от Огнян Донев
Уведомление за търговия с вътрешна информация от 15 юни 2017 г., получено от Софарма АД 412.2 KB pdfУведомление за търговия с вътрешна информация от 15 юни 2017 г., получено от Софарма АД
Уведомление за търговия с вътрешна информация от 16 юни 2017 г., получено от Огнян Донев 409.71 KB pdfУведомление за търговия с вътрешна информация от 16 юни 2017 г., получено от Огнян Донев
Уведомление за търговия с вътрешна информация от 16 юни 2017 г., получено от Софарма АД 415.73 KB pdfУведомление за търговия с вътрешна информация от 16 юни 2017 г., получено от Софарма АД
Уведомление за търговия с вътрешна информация от 16 юни 2017 г., получено от ДИХ - 2 326.46 KB pdfУведомление за търговия с вътрешна информация от 16 юни 2017 г., получено от ДИХ - 2
ведомление за търговия с вътрешна информация от 15 юни 2017 г., получено от ДИХ 324.38 KB pdfведомление за търговия с вътрешна информация от 15 юни 2017 г., получено от ДИХ
Уведомление за търговия с вътрешна информация от 13 юни 2017 г., получено от Софарма АД 408.74 KB pdfУведомление за търговия с вътрешна информация от 13 юни 2017 г., получено от Софарма АД
Уведомление за търговия с вътрешна информация от 14 юни 2017 г., получено от Софарма Трейдинг АД 416.59 KB pdfУведомление за търговия с вътрешна информация от 14 юни 2017 г., получено от Софарма Трейдинг АД
Уведомление за търговия с вътрешна информация от 14 юни 2017 г., получено от Софарма АД 414.24 KB pdfУведомление за търговия с вътрешна информация от 14 юни 2017 г., получено от Софарма АД
Уведомление за търговия с вътрешна информация от 14 юни 2017 г., получено от Елфарма АД 325.58 KB pdfУведомление за търговия с вътрешна информация от 14 юни 2017 г., получено от Елфарма АД
Уведомление за търговия с вътрешна информация от 13 юни 2017 г., получено от Росица Донева 324.3 KB pdfУведомление за търговия с вътрешна информация от 13 юни 2017 г., получено от Росица Донева
Уведомление за търговия с вътрешна информация от 14 юни 2017 г., получено от Росица Донева 324.8 KB pdfУведомление за търговия с вътрешна информация от 14 юни 2017 г., получено от Росица Донева
Уведомление за търговия с вътрешна информация от 14 юни 2017 г., получено от Огнян Донев 414.92 KB pdfУведомление за търговия с вътрешна информация от 14 юни 2017 г., получено от Огнян Донев
Уведомление за търговия с вътрешна информация от 13 юни 2017 г., получено от Елфарма АД 325.05 KB pdfУведомление за търговия с вътрешна информация от 13 юни 2017 г., получено от Елфарма АД
Уведомление за търговия с вътрешна информация от 13 юни 2017 г., получено от Огнян Донев 325.13 KB pdfУведомление за търговия с вътрешна информация от 13 юни 2017 г., получено от Огнян Донев
Уведомление за търговия с вътрешна информация от 13 юни 2017 г., получено от ДИХ 325.99 KB pdfУведомление за търговия с вътрешна информация от 13 юни 2017 г., получено от ДИХ
Уведомление за търговия с вътрешна информация от 12 юни 2017 г., получено от Елфарма АД 324.71 KB pdfУведомление за търговия с вътрешна информация от 12 юни 2017 г., получено от Елфарма АД
Уведомление за търговия с вътрешна информация от 12 юни 2017 г., получено от Росица Донева 324.29 KB pdfУведомление за търговия с вътрешна информация от 12 юни 2017 г., получено от Росица Донева
Уведомление за търговия с вътрешна информация от 12 юни 2017 г., получено от Софарма АД 427.82 KB pdfУведомление за търговия с вътрешна информация от 12 юни 2017 г., получено от Софарма АД
Уведомление за търговия с вътрешна информация от 12 юни 2017 г., получено от Софарма Трейдинг АД 417.32 KB pdfУведомление за търговия с вътрешна информация от 12 юни 2017 г., получено от Софарма Трейдинг АД
Уведомление за търговия с вътрешна информация от 12 юни 2017 г., получено от Огнян Донев 325.43 KB pdfУведомление за търговия с вътрешна информация от 12 юни 2017 г., получено от Огнян Донев
Уведомление за търговия с вътрешна информация от 12 юни 2017 г., получено от ДИХ 326.94 KB pdfУведомление за търговия с вътрешна информация от 12 юни 2017 г., получено от ДИХ
Уведомление за търговия с вътрешна информация от 9 юни 2017 г., получено от Софарма Трейдинг АД 418.35 KB pdfУведомление за търговия с вътрешна информация от 9 юни 2017 г., получено от Софарма Трейдинг АД
Уведомление за търговия с вътрешна информация от 9 юни 2017 г., получено от Огнян Донев 325.26 KB pdfУведомление за търговия с вътрешна информация от 9 юни 2017 г., получено от Огнян Донев
Insider trading disclosure of June, 09 2017 received by DIH 326.62 KB pdfInsider trading disclosure of June, 09 2017 received by DIH
Уведомление за търговия с вътрешна информация от 7 юни 2017 г., получено от Елфарма АД 324.72 KB pdfУведомление за търговия с вътрешна информация от 7 юни 2017 г., получено от Елфарма АД
Уведомление за търговия с вътрешна информация от 8 юни 2017 г., получено от Елфарма АД 325.23 KB pdfУведомление за търговия с вътрешна информация от 8 юни 2017 г., получено от Елфарма АД
Уведомление за търговия с вътрешна информация от 8 юни 2017 г., получено от Софарма АД 415.88 KB pdfУведомление за търговия с вътрешна информация от 8 юни 2017 г., получено от Софарма АД
Уведомление за търговия с вътрешна информация от 8 юни 2017 г., получено от Огнян Донев 324.33 KB pdfУведомление за търговия с вътрешна информация от 8 юни 2017 г., получено от Огнян Донев
Уведомление за търговия с вътрешна информация от 5 юни 2017 г., получено от Софарма Трейдинг АД 416.07 KB pdfУведомление за търговия с вътрешна информация от 5 юни 2017 г., получено от Софарма Трейдинг АД
Уведомление за търговия с вътрешна информация от 7 юни 2017 г., получено от Софарма Трейдинг АД 420.59 KB pdfУведомление за търговия с вътрешна информация от 7 юни 2017 г., получено от Софарма Трейдинг АД
Уведомление за търговия с вътрешна информация от 8 юни 2017 г., получено от Софарма Трейдинг АД 417.29 KB pdfУведомление за търговия с вътрешна информация от 8 юни 2017 г., получено от Софарма Трейдинг АД
Уведомление за търговия с вътрешна информация от 1 юни 2017 г., получено от Софарма Трейдинг АД 327.43 KB pdfУведомление за търговия с вътрешна информация от 1 юни 2017 г., получено от Софарма Трейдинг АД
Уведомление за търговия с вътрешна информация от 5 юни 2017г., получено от Росица Донева 409.15 KB pdfУведомление за търговия с вътрешна информация от 5 юни 2017г., получено от Росица Донева
Уведомление за търговия с вътрешна информация от 6 юни 2017 г., получено от Росица Донева 324.85 KB pdfУведомление за търговия с вътрешна информация от 6 юни 2017 г., получено от Росица Донева
Уведомление за търговия с вътрешна информация от 2 юни 2017г., получено от ДОХ АД 428.74 KB pdfУведомление за търговия с вътрешна информация от 2 юни 2017г., получено от ДОХ АД
Уведомление за търговия с вътрешна информация от 5 юни 2017г., получено от Огнян Донев 333.03 KB pdfУведомление за търговия с вътрешна информация от 5 юни 2017г., получено от Огнян Донев
Уведомление за търговия с вътрешна информация от 7 юни 2017г., получено от Огнян Донев 324.66 KB pdfУведомление за търговия с вътрешна информация от 7 юни 2017г., получено от Огнян Донев
Уведомление за търговия с вътрешна информация от 5 юни 2017г., получено от Елфарма АД 326.13 KB pdfУведомление за търговия с вътрешна информация от 5 юни 2017г., получено от Елфарма АД
Уведомление за търговия с вътрешна информация от 8 юни 2017 г., получено от ДИХ 382.62 KB pdfУведомление за търговия с вътрешна информация от 8 юни 2017 г., получено от ДИХ
Insider trading disclosure of June, 07 2017 received by DIH 327.62 KB pdfInsider trading disclosure of June, 07 2017 received by DIH
Уведомление за търговия с вътрешна информация от 6 юни 2017 г., получено от ДИХ 383.68 KB pdfУведомление за търговия с вътрешна информация от 6 юни 2017 г., получено от ДИХ
Уведомление за търговия с вътрешна информация от 1 юни 2017 г., получено от ДИХ 323.35 KB pdfУведомление за търговия с вътрешна информация от 1 юни 2017 г., получено от ДИХ
Декларация на одиторите 1.93 MB pdfДекларация на одиторите
Декларации 192.63 KB pdfДекларации
Допълнителна информация 578.26 KB pdfДопълнителна информация
Списък с вътрешна информация 808.5 KB pdfСписък с вътрешна информация
Доклад за дейността 974.7 KB pdfДоклад за дейността
Бележки към ФО 2.15 MB pdfБележки към ФО
Финансов отчет 2.31 MB pdfФинансов отчет
Форми на КФН 256.04 KB xlsxФорми на КФН
Одиторски доклад 7.27 MB pdfОдиторски доклад
Уведомление за търговия с вътрешна информация от 29 Декември, 2016 получено от Огнян Донев 524.06 KB pdfУведомление за търговия с вътрешна информация от 29 Декември, 2016 получено от Огнян Донев
Уведомление за търговия с вътрешна информация от 23 Декември, 2016 получено от Софарма Трейдинг АД 368.29 KB pdfУведомление за търговия с вътрешна информация от 23 Декември, 2016 получено от Софарма Трейдинг АД
Уведомление за търговия с вътрешна информация от 22 Декември, 2016 получено от Софарма Трейдинг АД 363.64 KB pdfУведомление за търговия с вътрешна информация от 22 Декември, 2016 получено от Софарма Трейдинг АД
Уведомление за търговия с вътрешна информация от 27 Декември, 2016 получено от Огнян Донев 535.6 KB pdfУведомление за търговия с вътрешна информация от 27 Декември, 2016 получено от Огнян Донев
Уведомление за търговия с вътрешна информация от 23 Декември, 2016 465.9 KB pdfУведомление за търговия с вътрешна информация от 23 Декември, 2016
Уведомление за търговия с вътрешна информация от 19 Декември, 2016 получено от Софарма Трейдинг АД 356.24 KB pdfУведомление за търговия с вътрешна информация от 19 Декември, 2016 получено от Софарма Трейдинг АД
Уведомление за търговия с вътрешна информация от 20 Декември, 2016 получено от Софарма Трейдинг АД 366.62 KB pdfУведомление за търговия с вътрешна информация от 20 Декември, 2016 получено от Софарма Трейдинг АД
Уведомление за търговия с вътрешна информация от 21 Декември, 2016 получено от Софарма трейдинг АД 359.84 KB pdfУведомление за търговия с вътрешна информация от 21 Декември, 2016 получено от Софарма трейдинг АД
Уведомление за търговия с вътрешна информация от 22 Декември, 2016 909.71 KB pdfУведомление за търговия с вътрешна информация от 22 Декември, 2016
Уведомление за търговия с вътрешна информация от 22 Декември, 2016 получено от Огнян Донев 551.38 KB pdfУведомление за търговия с вътрешна информация от 22 Декември, 2016 получено от Огнян Донев
Уведомление за търговия с вътрешна информация от 21 Декември, 2016 472.8 KB pdfУведомление за търговия с вътрешна информация от 21 Декември, 2016
Уведомление за търговия с вътрешна информация от 20 Декември, 2016 получено от ДИХ АД 892.71 KB pdfУведомление за търговия с вътрешна информация от 20 Декември, 2016 получено от ДИХ АД
Уведомление за търговия с вътрешна информация от 20 Декември, 2016 получено от Огнян Донев 540.05 KB pdfУведомление за търговия с вътрешна информация от 20 Декември, 2016 получено от Огнян Донев
Уведомление за търговия с вътрешна информация от 20 Декември, 2016 465.12 KB pdfУведомление за търговия с вътрешна информация от 20 Декември, 2016
Уведомление за търговия с вътрешна информация от 16 Декември, 2016 464.15 KB pdfУведомление за търговия с вътрешна информация от 16 Декември, 2016
Уведомление за търговия с вътрешна информация от 14 Декември, 2016 получено от ДИХ АД 795.87 KB pdfУведомление за търговия с вътрешна информация от 14 Декември, 2016 получено от ДИХ АД
Уведомление за търговия с вътрешна информация от 12 Декември, 2016 получено от ДИХ АД 1.72 MB pdfУведомление за търговия с вътрешна информация от 12 Декември, 2016 получено от ДИХ АД
Уведомление за търговия с вътрешна информация от 13 Декември, 2016 получено от ДИХ АД 976.5 KB pdfУведомление за търговия с вътрешна информация от 13 Декември, 2016 получено от ДИХ АД
Уведомление за търговия с вътрешна информация от 15 Декември, 2016 459.06 KB pdfУведомление за търговия с вътрешна информация от 15 Декември, 2016
Уведомление за търговия с вътрешна информация от 15 Декември, 2016 450.66 KB pdfУведомление за търговия с вътрешна информация от 15 Декември, 2016
Insider trading disclosure of December, 15 2016 received by Ognian Donev 398.75 KB pdfInsider trading disclosure of December, 15 2016 received by Ognian Donev
Уведомление за търговия с вътрешна информация от 12 Декември, 2016 получено от Огнян Донев 545.61 KB pdfУведомление за търговия с вътрешна информация от 12 Декември, 2016 получено от Огнян Донев
Уведомление за търговия с вътрешна информация от 12 Декември, 2016 482.99 KB pdfУведомление за търговия с вътрешна информация от 12 Декември, 2016
Уведомление за търговия с вътрешна информация от 12 Декември, 2016 450.18 KB pdfУведомление за търговия с вътрешна информация от 12 Декември, 2016
Уведомление за търговия с вътрешна информация от 8 Декември, 2016 получено от Огнян Донев 531.5 KB pdfУведомление за търговия с вътрешна информация от 8 Декември, 2016 получено от Огнян Донев
Уведомление за търговия с вътрешна информация от 5 Декември, 2016 получено от Елфарма АД 458.75 KB pdfУведомление за търговия с вътрешна информация от 5 Декември, 2016 получено от Елфарма АД
Уведомление за търговия с вътрешна информация от 9 Декември, 2016 получено от Елфарма АД 448.6 KB pdfУведомление за търговия с вътрешна информация от 9 Декември, 2016 получено от Елфарма АД
Уведомление за търговия с вътрешна информация от 5 Декември, 2016 получено от Огнян Донев 541.05 KB pdfУведомление за търговия с вътрешна информация от 5 Декември, 2016 получено от Огнян Донев
Уведомление за търговия с вътрешна информация от 6 Декември, 2016 получено от Хомоген АД 1.46 MB pdfУведомление за търговия с вътрешна информация от 6 Декември, 2016 получено от Хомоген АД
Уведомление за търговия с вътрешна информация от 5 Декември, 2016 получено от Медика АД 878.3 KB pdfУведомление за търговия с вътрешна информация от 5 Декември, 2016 получено от Медика АД
Уведомление за търговия с вътрешна информация от 8 Декември, 2016 456.97 KB pdfУведомление за търговия с вътрешна информация от 8 Декември, 2016
Уведомление за търговия с вътрешна информация от 5 Декември, 2016 471.44 KB pdfУведомление за търговия с вътрешна информация от 5 Декември, 2016