Каталог > Инвеститори > Услуги > Инвеститорски кит

Инвеститорски кит

Изтеглете PDF 169.93 KB pdfИзтеглете PDF
184.24 KB pdf
173.14 KB pdf
171.68 KB pdf
182.79 KB pdf
171.02 KB pdf
172 KB pdf
171.17 KB pdf
172.57 KB pdf
171.06 KB pdf
180.87 KB pdf
171.34 KB pdf
196.95 KB pdf
170 KB pdf
171.56 KB pdf
171.23 KB pdf
171.53 KB pdf
169.39 KB pdf
169.51 KB pdf
170.83 KB pdf
182.71 KB pdf
175.95 KB pdf
170 KB pdf
170.97 KB pdf
170.97 KB pdf
171.53 KB pdf
170.94 KB pdf
205.54 KB pdf
172.17 KB pdf
173.54 KB pdf
Финансов отчет към 31.12.2018 г. 2.38 MB pdfФинансов отчет към 31.12.2018 г.
Бележки към ФО към 31.12.2018 г. 2.25 MB pdfБележки към ФО към 31.12.2018 г.
Доклад за дейността към 31.12.2018 г. 754.36 KB pdfДоклад за дейността към 31.12.2018 г.
Списък с вътрешна информация към 31.12.2018 г. 829.03 KB pdfСписък с вътрешна информация към 31.12.2018 г.
Допълнителна информация към 31.12.2018 г. 381.13 KB pdfДопълнителна информация към 31.12.2018 г.
Декларация към 31.12.2018 г. 455.9 KB pdfДекларация към 31.12.2018 г.
Форми на КФН към 31.12.2018 г. 765 KB xlsФорми на КФН към 31.12.2018 г.
Приложение 9 към 31.12.2018 г. 222.27 KB pdfПриложение 9 към 31.12.2018 г.
Финансов отчет към 30. 09. 2018 г. консолидиран 103.5 KB xlsФинансов отчет към 30. 09. 2018 г. консолидиран
Доклад за дейността към 30. 09. 2018 г. консолидиран 857.73 KB pdfДоклад за дейността към 30. 09. 2018 г. консолидиран
Бележки към ФО към 30. 09. 2018 г. консолидиран 1.55 MB pdfБележки към ФО към 30. 09. 2018 г. консолидиран
Списък с вътрешна информация към 30. 09. 2018 г. консолидиран 588.79 KB pdfСписък с вътрешна информация към 30. 09. 2018 г. консолидиран
Форми на КФН към 30. 09. 2018 г. консолидиран 649 KB xlsФорми на КФН към 30. 09. 2018 г. консолидиран
Допълнителна информация към 30. 09. 2018 г. консолидиран 277.29 KB pdfДопълнителна информация към 30. 09. 2018 г. консолидиран
Декларация на отговорните лица към 30. 09. 2018 г. консолидиран 94.75 KB pdfДекларация на отговорните лица към 30. 09. 2018 г. консолидиран
Приложение 9 към 30. 09. 2018 г. консолидиран 275.48 KB pdfПриложение 9 към 30. 09. 2018 г. консолидиран
Финансов отчет към 30. 09. 2018 г. 2.33 MB pdfФинансов отчет към 30. 09. 2018 г.
Бележки към ФО към 30. 09. 2018 г. 1.9 MB pdfБележки към ФО към 30. 09. 2018 г.
Доклад за дейността към 30. 09. 2018 г. 765.44 KB pdfДоклад за дейността към 30. 09. 2018 г.
Списък с вътрешна информация към 30. 09. 2018 г. 588.79 KB pdfСписък с вътрешна информация към 30. 09. 2018 г.
Допълнителна информация към 30. 09. 2018 г. 371.11 KB pdfДопълнителна информация към 30. 09. 2018 г.
Приложение 9 към 30. 09. 2018 г. 218.65 KB pdfПриложение 9 към 30. 09. 2018 г.
Декларации към 30. 09. 2018 г. 93.81 KB pdfДекларации към 30. 09. 2018 г.
Форми на КФН към 30. 09. 2018 г. 701.5 KB xlsФорми на КФН към 30. 09. 2018 г.
Финансов отчет към 30. 06. 2018 г. консолидиран 2.16 MB pdfФинансов отчет към 30. 06. 2018 г. консолидиран
Доклад за дейността към 30. 06. 2018 г. консолидиран 890.68 KB pdfДоклад за дейността към 30. 06. 2018 г. консолидиран
Списък с вътрешна информация към 30. 06. 2018 г. консолидиран 370.06 KB pdfСписък с вътрешна информация към 30. 06. 2018 г. консолидиран
Допълнителна информация към към 30. 06. 2018 г. консолидиран 281.38 KB pdfДопълнителна информация към към 30. 06. 2018 г. консолидиран
Декларация на отговорните лица към 30. 06. 2018 г. консолидиран 471.83 KB pdfДекларация на отговорните лица към 30. 06. 2018 г. консолидиран
Форми на КФН към 30. 06. 2018 г. консолидиран 649 KB xlsФорми на КФН към 30. 06. 2018 г. консолидиран
Приложение 9 към 30. 06. 2018 г. консолидиран 272.42 KB pdfПриложение 9 към 30. 06. 2018 г. консолидиран
Финансов отчет към 30. 06. 2018 г. индивидуален 2.18 MB pdfФинансов отчет към 30. 06. 2018 г. индивидуален
Бележки към ФО към 30. 06. 2018 г. индивидуален 1.63 MB pdfБележки към ФО към 30. 06. 2018 г. индивидуален
Доклад за дейността към 30. 06. 2018 г. индивидуален 717.93 KB pdfДоклад за дейността към 30. 06. 2018 г. индивидуален
Списък с вътрешна информация към 30. 06. 2018 г.индивидуален 370.06 KB pdfСписък с вътрешна информация към 30. 06. 2018 г.индивидуален
Допълнителна информация към 30. 06. 2018 г. индивидуален 372.06 KB pdfДопълнителна информация към 30. 06. 2018 г. индивидуален
Приложение 9 към 30. 06. 2018 г. индивидуален 209.74 KB pdfПриложение 9 към 30. 06. 2018 г. индивидуален
Декларации към 30. 06. 2018 г. индивидуален 114.78 KB pdfДекларации към 30. 06. 2018 г. индивидуален
Форми на КФН към 30. 06. 2018 г. индивидуален 660.41 KB pdfФорми на КФН към 30. 06. 2018 г. индивидуален
Финансов отчет към 31. 03. 2018 г. консолидиран 2.15 MB pdfФинансов отчет към 31. 03. 2018 г. консолидиран
Бележки към ФО към 31. 03. 2018 г консолидиран 1.5 MB pdfБележки към ФО към 31. 03. 2018 г консолидиран
Доклад за дейността към 31. 03. 2018 г. консолидиран 828.68 KB pdfДоклад за дейността към 31. 03. 2018 г. консолидиран
Списък с вътрешна информация към 31. 03. 2018 г. консолидиран 127.94 KB pdfСписък с вътрешна информация към 31. 03. 2018 г. консолидиран
Допълнителна информация към 31. 03. 2018 г. консолидиран 276.35 KB pdfДопълнителна информация към 31. 03. 2018 г. консолидиран
Форми на КФН към 31. 03. 2018 г.. консолидиран 648.5 KB xlsФорми на КФН към 31. 03. 2018 г.. консолидиран
Приложение 9 към 31. 03. 2018 г. консолидиран 264.54 KB pdfПриложение 9 към 31. 03. 2018 г. консолидиран
Декларации към 31. 03. 2018 г. консолидиран 466.57 KB pdfДекларации към 31. 03. 2018 г. консолидиран
Финансов отчет към 31. 03. 2018 г. 145 KB xlsФинансов отчет към 31. 03. 2018 г.
Бележки към ФО към 31. 03. 2018 г. 1.57 MB pdfБележки към ФО към 31. 03. 2018 г.
Доклад за дейността към 31. 03. 2018 г. 691.23 KB pdfДоклад за дейността към 31. 03. 2018 г.
Списък с вътрешна информация към 31. 03. 2018 г. 127.94 KB pdfСписък с вътрешна информация към 31. 03. 2018 г.
Допълнителна информация към 31. 03. 2018 г. 345.19 KB pdfДопълнителна информация към 31. 03. 2018 г.
Приложение 9 към 31. 03. 2018 г. 176.11 KB pdfПриложение 9 към 31. 03. 2018 г.
Декларации към 31. 03. 2018 г. 95.37 KB pdfДекларации към 31. 03. 2018 г.
Форми на КФН към 31. 03. 2018 г. 709.5 KB xlsФорми на КФН към 31. 03. 2018 г.
Нефинансова декларация към ФО към 31. 12. 2017 г. 7.65 MB pdfНефинансова декларация към ФО към 31. 12. 2017 г.
Декларация на одиторите към 31. 12. 2017 г. 126.94 KB pdfДекларация на одиторите към 31. 12. 2017 г.
Одиторски доклад към 31. 12. 2017 г. 1.33 MB pdfОдиторски доклад към 31. 12. 2017 г.
Декларация за корпоративно управление към 31. 12. 2017 г. 399.67 KB pdfДекларация за корпоративно управление към 31. 12. 2017 г.
Декларация на отговорните лица към 31. 12. 2017 г. 479.47 KB pdfДекларация на отговорните лица към 31. 12. 2017 г.
Доклад за дейността към 31. 12. 2017 г. 4.18 MB pdfДоклад за дейността към 31. 12. 2017 г.
Форми на КФН към 31. 12. 2017 г. 228.73 KB xlsxФорми на КФН към 31. 12. 2017 г.
Бележки към ФО към 31. 12. 2017 г. 2.43 MB pdfБележки към ФО към 31. 12. 2017 г.
Одитиран финансов отчет към 31. 12. 2017 г. 608.68 KB pdfОдитиран финансов отчет към 31. 12. 2017 г.
Декларация към 31. 12. 2017 г. консолидиран 461.72 KB pdfДекларация към 31. 12. 2017 г. консолидиран
Допълнителна информация към 31. 12. 2017 г. консолидиран 927.47 KB pdfДопълнителна информация към 31. 12. 2017 г. консолидиран
Форми на КФН към 31. 12. 2017 г. консолидиран 237.56 KB xlsxФорми на КФН към 31. 12. 2017 г. консолидиран
Приложение 9 към 31. 12. 2017 г. консолидиран 455.36 KB pdfПриложение 9 към 31. 12. 2017 г. консолидиран
Бележки към ФО към 31. 12. 2017 г. консолидиран 1.92 MB pdfБележки към ФО към 31. 12. 2017 г. консолидиран
Доклад за дейността към 31. 12. 2017 г. консолидиран 1.33 MB pdfДоклад за дейността към 31. 12. 2017 г. консолидиран
Списък с вътрешна информация към 31. 12. 2017 г. консолидиран 828.44 KB pdfСписък с вътрешна информация към 31. 12. 2017 г. консолидиран
Декларация към 31. 12. 2017 г. 432.36 KB pdfДекларация към 31. 12. 2017 г.
Доклад за прилагане на политиката за възнагражденията към 31. 12. 2017 г. 632.26 KB pdfДоклад за прилагане на политиката за възнагражденията към 31. 12. 2017 г.
Нефинансова декларация към ФО към 31. 12. 2017 г. 2.3 MB pdfНефинансова декларация към ФО към 31. 12. 2017 г.
Карта за оценка към 31. 12. 2017 г. 57.61 KB xlsxКарта за оценка към 31. 12. 2017 г.
Списък с вътрешна информация към 31. 12. 2017 г. 828.31 KB pdfСписък с вътрешна информация към 31. 12. 2017 г.
Допълнителна информация към 31. 12. 2017 г. 783.45 KB pdfДопълнителна информация към 31. 12. 2017 г.
Форми на КФН към 31. 12. 2017 г. 280.11 KB xlsxФорми на КФН към 31. 12. 2017 г.
Приложение 9 към 31. 12. 2017 г. 617.91 KB pdfПриложение 9 към 31. 12. 2017 г.
Форми на КФН към 31. 12. 2017 г. 278.38 KB xlsxФорми на КФН към 31. 12. 2017 г.
Одиторски доклад към 31. 12. 2017 г. 4.35 MB pdfОдиторски доклад към 31. 12. 2017 г.
Декларация на одиторите към 31. 12. 2017 г. 957.5 KB pdfДекларация на одиторите към 31. 12. 2017 г.
Декларация за корпоративно управление към 31. 12. 2017 г. 934.66 KB pdfДекларация за корпоративно управление към 31. 12. 2017 г.
Бележки към ФО към 31. 12. 2017 г. 2.48 MB pdfБележки към ФО към 31. 12. 2017 г.
1.25 MB pdf
Бележки към ФО към 31. 12. 2017 г. 2.57 MB pdfБележки към ФО към 31. 12. 2017 г.
Доклад за дейността към 31. 12. 2017 г. 1.49 MB pdfДоклад за дейността към 31. 12. 2017 г.
Одитиран финансов отчет към 31. 12. 2017 г. 1.77 MB pdfОдитиран финансов отчет към 31. 12. 2017 г.
Финансов отчет към 31. 12. 2017 г. консолидиран 2.29 MB pdfФинансов отчет към 31. 12. 2017 г. консолидиран
Финансов отчет към 31. 12. 2017 г. 2.4 MB pdfФинансов отчет към 31. 12. 2017 г.
Уведомление за търговия с вътрешна информация от 5-6 декември 2017 г., получено от Донев Инвестмънтс Холдинг 341.67 KB pdfУведомление за търговия с вътрешна информация от 5-6 декември 2017 г., получено от Донев Инвестмънтс Холдинг
Списък с вътрешна информация към 30. 09. 2017 г. консолидиран 719.83 KB pdfСписък с вътрешна информация към 30. 09. 2017 г. консолидиран
Допълнителна информация към 30. 09. 2017 г. консолидиран 502.52 KB pdfДопълнителна информация към 30. 09. 2017 г. консолидиран
Форми на КФН към 30. 09. 2017 г. консолидиран 204.21 KB xlsxФорми на КФН към 30. 09. 2017 г. консолидиран
Приложение 9 към 30. 09. 2017 г. консолидиран 434.14 KB pdfПриложение 9 към 30. 09. 2017 г. консолидиран
Декларации към 30. 09. 2017 г. консолидиран 466.16 KB pdfДекларации към 30. 09. 2017 г. консолидиран
Бележки към ФО към 30. 09. 2017 г. консолидиран 1.82 MB pdfБележки към ФО към 30. 09. 2017 г. консолидиран
Доклад за дейността към 30. 09. 2017 г. консолидиран 1.13 MB pdfДоклад за дейността към 30. 09. 2017 г. консолидиран
Финансов отчет към 30. 09. 2017 г. консолидиран 2.21 MB pdfФинансов отчет към 30. 09. 2017 г. консолидиран
Списък с вътрешна информация към 30.09.2017г. 719.83 KB pdfСписък с вътрешна информация към 30.09.2017г.
Декларации към 30.09.2017г. 192.56 KB pdfДекларации към 30.09.2017г.
Приложение 9 към 30.09.2017г. 450.31 KB pdfПриложение 9 към 30.09.2017г.
Допълнителна информация към 30.09.2017г. 606.94 KB pdfДопълнителна информация към 30.09.2017г.
Форми на КФН към 30.09.2017г. 277.68 KB xlsxФорми на КФН към 30.09.2017г.
Бележки към ФО към 30.09.2017г. 2.34 MB pdfБележки към ФО към 30.09.2017г.
Доклад за дейността към 30.09.2017г. 1.13 MB pdfДоклад за дейността към 30.09.2017г.
Финансов отчет към 30.09.2017г. 92.5 KB xlsФинансов отчет към 30.09.2017г.
Допълнителна информация към 30.06.2017г. консолидиран 511.78 KB pdfДопълнителна информация към 30.06.2017г. консолидиран
Приложение 9 към 30.06.2017г. консолидиран 511.78 KB pdfПриложение 9 към 30.06.2017г. консолидиран
Списък с вътрешна информация към 30.06.2017г. консолидиран 612.53 KB pdfСписък с вътрешна информация към 30.06.2017г. консолидиран
Бележки към ФО към 30.06.2017г. консолидиран 1.78 MB pdfБележки към ФО към 30.06.2017г. консолидиран
Доклад за дейността към 30.06.2017г. консолидиран 1.11 MB pdfДоклад за дейността към 30.06.2017г. консолидиран
Форми на КФН към 30.06.2017г. консолидиран 637.5 KB xlsФорми на КФН към 30.06.2017г. консолидиран
Декларации към 30.06.2017г. консолидиран 492.3 KB pdfДекларации към 30.06.2017г. консолидиран
Финансов отчет към 30.06.2017г. консолидиран 2.17 MB pdfФинансов отчет към 30.06.2017г. консолидиран
Финансов отчет 95 KB xlsФинансов отчет
Бележки към ФО 1.01 MB pdfБележки към ФО
Доклад за дейността 2.82 MB docxДоклад за дейността
Форми на КФН 260.93 KB xlsxФорми на КФН
Декларации 193.42 KB pdfДекларации
Вътрешна информация 59.93 KB docxВътрешна информация
Допълнителна информация 210.5 KB docДопълнителна информация
Приложение 9 99.5 KB docПриложение 9
Финансов отчет 2.09 MB pdfФинансов отчет
Доклад за дейността 1.07 MB pdfДоклад за дейността
Бележки към ФО 1.77 MB pdfБележки към ФО
Форми на КФН 216.06 KB xlsxФорми на КФН
Декларации 464.65 KB pdfДекларации
Приложение 9 433.34 KB pdfПриложение 9
Списък с вътрешна информация 252.4 KB pdfСписък с вътрешна информация
Допълнителна информация 815.72 KB pdfДопълнителна информация
Финансов отчет 2.1 MB pdfФинансов отчет
Бележки към ФО 2.49 MB docБележки към ФО
Доклад за дейността 3.43 MB docДоклад за дейността
Вътрешна информация 23.5 KB docxВътрешна информация
Допълнителна информация 208.5 KB docДопълнителна информация
Форми на КФН 249.9 KB xlsxФорми на КФН
Декларации 193.86 KB pdfДекларации
Приложение 9 81.5 KB docПриложение 9
Декларация на одиторите 1.93 MB pdfДекларация на одиторите
Декларации 192.63 KB pdfДекларации
Допълнителна информация 578.26 KB pdfДопълнителна информация
Списък с вътрешна информация 808.5 KB pdfСписък с вътрешна информация
Доклад за дейността 974.7 KB pdfДоклад за дейността
Бележки към ФО 2.15 MB pdfБележки към ФО
Финансов отчет 2.56 MB pdfФинансов отчет
Доклад за дейността 1.31 MB pdfДоклад за дейността
Одиторски доклад 7.75 MB pdfОдиторски доклад
Форми на КФН 828.39 KB pdfФорми на КФН
Декларация за корпоративно управление 270.06 KB pdfДекларация за корпоративно управление
Декларация на отговорните лица 484.71 KB pdfДекларация на отговорните лица
Финансов отчет 1.75 MB pdfФинансов отчет
Бележки към ФО 2.03 MB pdfБележки към ФО
Доклад за дейността 1.05 MB pdfДоклад за дейността
Форми на КФН 185.34 KB xlsxФорми на КФН
Декларации 341.01 KB pdfДекларации
Допълнителна информация 493.78 KB pdfДопълнителна информация
Приложение 9 468.51 KB pdfПриложение 9
Списък с вътрешна информация 808.5 KB pdfСписък с вътрешна информация
Бележки към ФО 1.18 MB pdfБележки към ФО
Приложение 9 417.79 KB pdfПриложение 9
Одитиран финансов отчет 2.65 MB pdfОдитиран финансов отчет
Бележки към ФО 1.07 MB pdfБележки към ФО
Доклад за дейността 1.12 MB pdfДоклад за дейността
Форми на КФН 253.87 KB xlsxФорми на КФН
Декларация на отговорните лица 191.65 KB pdfДекларация на отговорните лица
Доклад за прилагане на политиката за възнагражденията 442.72 KB pdfДоклад за прилагане на политиката за възнагражденията
Декларация за корпоративно управление 741.02 KB pdfДекларация за корпоративно управление
Карта за оценка 51.85 KB xlsxКарта за оценка
Финансов отчет 2.31 MB pdfФинансов отчет
Форми на КФН 256.04 KB xlsxФорми на КФН
Одиторски доклад 7.27 MB pdfОдиторски доклад
Списък с вътрешна информация 490.21 KB pdfСписък с вътрешна информация
Допълнителна информация 519.76 KB pdfДопълнителна информация
Приложение 9 417.67 KB pdfПриложение 9
Декларации 391.15 KB pdfДекларации
Финансов отчет 1.83 MB pdfФинансов отчет
Бележки към ФО 1.28 MB pdfБележки към ФО
Форми на КФН 174.97 KB xlsxФорми на КФН
Доклад за дейността 752.54 KB pdfДоклад за дейността
Приложение 9 413.39 KB pdfПриложение 9
Декларации 345.29 KB pdfДекларации
Списък с вътрешна информация 490.48 KB pdfСписък с вътрешна информация
Допълнителна информация 519.01 KB pdfДопълнителна информация
Доклад за дейността 685.59 KB pdfДоклад за дейността
Форми на КФН 250.26 KB xlsxФорми на КФН
Бележки към ФО 1.43 MB pdfБележки към ФО
Финансов отчет 1.84 MB pdfФинансов отчет
Финансов отчет 2.14 MB pdfФинансов отчет
Доклад за дейността 684.78 KB pdf Доклад за дейността