Дистрибуция в България

"Софарма Трейдинг" АД

"Софарма Трейдинг" АД е водеща търговска компания, създадена през 2006 година след сливането на пет дистрибуторски фирми. През последните 7 години компанията неизменно е лидер на фармацевтичния пазар в България, с приходи от над половин милиард лева.

Като част от семейството на Софарма, вече 10 години "Софарма Трейдинг" АД следва и развива утвърдените традиции в грижа за здравето. Компанията е лоялен бизнес партньор, изграждащ стабилни отношения на доверие и търсене на дългосрочно сътрудничество.

Спазвайки своите обещания, "Софарма Трейдинг" АД е довереният партньор на над 3 000 клиента. Компанията предлага портфолио от над 15 000 продукта – лекарства, медицински консумативи, OTC, медицинска апаратура и оборудване, хранителни добавки и козметика.

 "Софарма Трейдинг" АД е официален представител за България на General Electric Healthcare, Zeiss, Aboca, Jamieson и др.

Дистрибуционни системи

the_distribution_system.jpg

 "Софарма Трейдинг" АД има изградена интегрирана система за управление на процесите съгласно изискванията на ISO 9001:2008, ISO 27001:2013, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007, HACCP. Компанията е и единственият български дистрибутор, който покрива всички параметри за добра дистрибуторска практика, гарантирайки качеството на предлаганите продукти, тяхното съхранение и дистрибуция.

Благодарение на изградените процеси и системи, Софарма Трейдинг предлага:

 • Доставка до всяка точка на страната в рамките на 4 часа.
 • Качествена дистрибуционна услуга чрез собствен автопарк от над 130 превозни средства.
 • Доставка на продукти с автомобили с вградена система за климатизация и непрекъснат контрол на температурата.
 • Запазване на доставките по всяко време, благодарение на разработена система за непрекъсваемост на бизнес процесите.

Логистика

"Софарма Трейдинг" АД е компания със 100% национално логистично покритие, благодарение на своите дистрибуционни центрове в градовете София, Варна, Пловдив и Велико Търново.

logistic.jpg

Компанията обслужва и два модерни логистични терминала в София и Варна, където има внедрена най-съвременната KNAPP Warehouse Management система, без аналог на Балканите. Системата KNAPP изисква минимална човешка намеса, като осигурява висока скорост при обработката на поръчки и минимални грешки при изпълнението на доставки.

Това включва:

 • Скорост за движение на контейнер от 6 м/сек
 • Капацитет за обработка на 300 контейнера в минута.
 • Възможност за обработка на 30 000 поръчки на ден.
 • Повече от 85% от поръчките на клиентите са напълно автоматизирани.
 • 7 пъти по-бърза обработка на поръчки.

Към момента, общите и наетите складови площи на Софарма Трейдинг включват 17 500 кв.м. или 11 700 палетоместа, 5 хладилни камери с площ 166.4 кв.м.

Социално влияние

Водещата роля на компанията в сектора на грижа за здравето и социалната отговорност, произтичаща от тази позиция, предопределят мисията на Софарма Трейдинг за трансформация от дистрибутор на лекарства в напълно интегриран доставчик на здравни услуги.

Амбицията на компанията да представя най-добрите световни практики и стандарти на местния пазар са в основата на социалната роля на компанията.

 "Софарма Трейдинг" АД осигурява:

 • Управление на проекти до ключ за изграждане на болнични и други здравни заведения, като по този начин осигурява достъп на българските пациенти до най-съвременните иновативни методи за лечение и диагностика.
 • Достъп на българския пациент до най-съвременни практики и стандарти в предоставянето на здравни услуги, прилагани в Европа и света.
 • Професионалното развитие на млади специалисти, които стартират кариерния си път, чрез целогодишна стажантска програма.

Технологии и иновации

 "Софарма Трейдинг" АД заема лидерската си позиция, благодарение на стремежа си да предлага най-новото в здравните услуги на местния пазар.

Сред основните ценности на компанията е иновативността като подход при стратегическото управление на бизнеса и при въвеждането на най-високите професионални стандарти, релевантни на тези в Европа и света.

Софарма Трейдинг реализира редица иновативни проекти, сред които:

 • Нова концепция аптеки SOpharmacy.
  Аптеки SOpharmacy предлагат съвременен подход в обслужването на здравните потребности чрез предоставяне на индивидуална професионална консултация, продуктово портфолио, разположено в ясни категории и среда улесняваща търсенето на пациентите. Мисията на SOpharmacy e да се превърне в доверен здравен партньор… до живот!

 • OMNIS
  OMNIS е проект на компанията насочен към обслужване нуждите на инвеститорите в здравните заведения и високотехнологични проекти. На латински OMNIS означава всичко и символизира специализацията на екипа на Софарма Трейдинг в реализацията на проекти до ключ в сферата на здравните услуги.

 • Изграждане на модерни логистични терминали
   "Софарма Трейдинг" АД разполага с два модерни логистични терминала в градовете София и Варна, които използват съвременната автоматизирана складова система на австрийската компания KNAPP. Системата е уникална за Балканите и чрез нея процесът по обработка на заявките на клиенти е напълно автоматизиран.