Каталог > Инвеститори > Финансови отчети

Финансови отчети

2018
Q3
Финансов отчет към 30. 09. 2018 г. консолидиран
Бележки към ФО към 30. 09. 2018 г. консолидиран
Доклад за дейността към 30. 09. 2018 г. консолидиран
Списък с вътрешна информация към 30. 09. 2018 г. консолидиран
Допълнителна информация към 30. 09. 2018 г. консолидиран
Форми на КФН към 30. 09. 2018 г. консолидиран
Приложение 9 към 30. 09. 2018 г. консолидиран
Декларация на отговорните лица към 30. 09. 2018 г. консолидиран
Q2
Декларация на отговорните лица към 30. 06. 2018 г. консолидиран
Приложение 9 към 30. 06. 2018 г. консолидиран
Форми на КФН към 30. 06. 2018 г. консолидиран
Списък с вътрешна информация към 30. 06. 2018 г. консолидиран
Доклад за дейността към 30. 06. 2018 г. консолидиран
Допълнителна информация към към 30. 06. 2018 г. консолидиран
Бележки към ФО към 30. 06. 2018 г. консолидиран
Финансов отчет към 30. 06. 2018 г. консолидиран
Q1
Допълнителна информация към 31. 03. 2018 г. консолидиран
Декларации към 31. 03. 2018 г. консолидиран
Приложение 9 към 31. 03. 2018 г. консолидиран
Форми на КФН към 31. 03. 2018 г.. консолидиран
Списък с вътрешна информация към 31. 03. 2018 г. консолидиран
Доклад за дейността към 31. 03. 2018 г. консолидиран
Бележки към ФО към 31. 03. 2018 г консолидиран
Финансов отчет към 31. 03. 2018 г. консолидиран
2017
Full Year
Нефинансова декларация към ФО към 31. 12. 2017 г.
Декларация на одиторите към 31. 12. 2017 г.
Декларация за корпоративно управление към 31. 12. 2017 г.
Одиторски доклад към 31. 12. 2017 г.
Декларация на отговорните лица към 31. 12. 2017 г.
Форми на КФН към 31. 12. 2017 г.
Доклад за дейността към 31. 12. 2017 г.
Бележки към ФО към 31. 12. 2017 г.
Одитиран финансов отчет към 31. 12. 2017 г.
Q4
Декларация към 31. 12. 2017 г.
Приложение 9 към 31. 12. 2017 г.
Форми на КФН към 31. 12. 2017 г.
Допълнителна информация към 31. 12. 2017 г.
Доклад за дейността към 31. 12. 2017 г.
Бележки към ФО към 31. 12. 2017 г.
Списък с вътрешна информация към 31. 12. 2017 г.
Финансов отчет към 31. 12. 2017 г.
Q3
Допълнителна информация към 30. 09. 2017 г.
Списък с вътрешна информация към 30. 09. 2017 г.
Декларации към 30. 09. 2017 г.
Приложение 9 към 30. 09. 2017 г.
Форми на КФН към 30. 09. 2017 г.
Доклад за дейността към 30. 09. 2017 г.
Бележки към ФО към 30. 09. 2017 г.
Финансов отчет към 30. 09. 2017 г.
Q2
Допълнителна информация
Списък с вътрешна информация
Приложение 9
Бележки към ФО
Декларации
Форми на КФН
Доклад за дейността
Финансов отчет
Q1
Форми на КФН
Допълнителна информация
Бележки към ФО
Списък с вътрешна информация
Доклад за дейността
Финансов отчет
Приложение 9
Декларации
2016
Full Year
Одиторски доклад
Доклад за дейността
Финансов отчет
Декларация на отговорните лица
Декларация за корпоративно управление
Форми на КФН
Бележки към ФО
Q4
Допълнителна информация
Декларации
Форми на КФН
Доклад за дейността
Бележки към ФО
Списък с вътрешна информация
Финансов отчет
Приложение 9
Q3
Приложение 9
Допълнителна информация
Списък с вътрешна информация
Декларации
Финансов отчет
Доклад за дейността
Форми на КФН
Бележки към ФО
Q2
Бележки към ФО
Доклад за дейността
Приложение 9
Финансов отчет
Списък с вътрешна информация
Допълнителна информация
Декларации
Форми на КФН
Q1
Доклад за дейността
Финансов отчет
Декларации
Бележки към ФО
Форми на КФН
2015
Full Year
Доклад за дейността
Финансов отчет
Бележки към ФО
Форми на КФН
Декларации
Одиторски доклад
Q4
Финансов отчет
Доклад за дейността
Форми на КФН
Декларации
Бележки към ФО
Q3
Финансов отчет
Доклад за дейността
Бележки към ФО
Форми на КФН
Декларации
Q2
Финансов отчет
Доклад за дейността
Форми на КФН
Декларации
Бележки към ФО
Q1
Доклад за дейността
Финансов отчет
Форми на КФН
Декларации
Бележки към ФО
2014
Full Year
Доклад за дейността
Финансов отчет
Форми на КФН
Декларации
Одиторски доклад
Бележки към ФО
Q4
Доклад за дейността
Финансов отчет
Форми на КФН
Декларации
Бележки към ФО
Q3
Финансов отчет
Доклад за дейността
Форми на КФН
Декларации
Бележки към ФО
Q2
Финансов отчет
Доклад за дейността
Декларации
Форми на КФН
Бележки към ФО
Q1
Доклад за дейността
Финансов отчет
Форми на КФН
Бележки към ФО
Декларация
2013
Full Year
Доклад за дейността
Финансов отчет
Форми на КФН
Декларации
Одиторски доклад
Бележки към ФО
Q4
Доклад за дейността
Финансов отчет
Бележки към ФО
Форми на КФН
Декларации
Q3
Финансов отчет
Доклад за дейността
Форми на КФН
Декларации
Бележки към ФО
Q2
Доклад за дейността
Финансов отчет
Форми на КФН
Декларации
Бележки към ФО
Q1
Доклад за дейността
Финансов отчет
Декларации
Бележки към ФО
Форми на КФН
2012
Full Year
Доклад за дейността
Финансов отчет
Одиторски доклад
Бележки към ФО
Форми на КФН
Декларации
Q4
Доклад за дейността
Финансов отчет
Форми на КФН
Декларации
Бележки към ФО
Q3
Доклад за дейността
Финансов отчет
Форми на КФН
Декларации
Бележки към ФО
Q2
Финансов отчет
Доклад за дейността
Форми на КФН
Декларации
Бележки към ФО
Q1
Финансов отчет
Доклад за дейността
Бележки към ФО
Форми на КФН
Декларации
2011
Full Year
Доклад за дейността
Финансов отчет
Форми КФН
Доклад на одиторите
Бележки към ФО
Q4
Доклад за дейността
Финансов отчет
Бележки към ФО
Форми КФН
Q3
Финансов отчет
Доклад за дейността
Декларации
Бележки към ФО
Форми КФН
Q2
Финансов отчет
Доклад за дейността
Бележки към ФО
Форми КФН
Декларации
Q1
Финансов отчет
Доклад за дейността
Бележки към ФО
Форми КФН
Декларации