Каталог > Инвеститори > Финансови отчети

Финансови отчети

2018
Q1
Декларации към 31. 03. 2018 г. консолидиран
Приложение 9 към 31. 03. 2018 г. консолидиран
Форми на КФН към 31. 03. 2018 г.. консолидиран
Допълнителна информация към 31. 03. 2018 г. консолидиран
Доклад за дейността към 31. 03. 2018 г. консолидиран
Бележки към ФО към 31. 03. 2018 г консолидиран
Списък с вътрешна информация към 31. 03. 2018 г. консолидиран
Финансов отчет към 31. 03. 2018 г. консолидиран
2017
Full Year
Декларация на одиторите към 31. 12. 2017 г.
Нефинансова декларация към ФО към 31. 12. 2017 г.
Декларация за корпоративно управление към 31. 12. 2017 г.
Одиторски доклад към 31. 12. 2017 г.
Декларация на отговорните лица към 31. 12. 2017 г.
Форми на КФН към 31. 12. 2017 г.
Доклад за дейността към 31. 12. 2017 г.
Бележки към ФО към 31. 12. 2017 г.
Одитиран финансов отчет към 31. 12. 2017 г.
Q4
Декларация към 31. 12. 2017 г.
Приложение 9 към 31. 12. 2017 г.
Форми на КФН към 31. 12. 2017 г.
Допълнителна информация към 31. 12. 2017 г.
Списък с вътрешна информация към 31. 12. 2017 г.
Доклад за дейността към 31. 12. 2017 г.
Бележки към ФО към 31. 12. 2017 г.
Финансов отчет към 31. 12. 2017 г.
Q3
Декларации към 30. 09. 2017 г.
Приложение 9 към 30. 09. 2017 г.
Форми на КФН към 30. 09. 2017 г.
Допълнителна информация към 30. 09. 2017 г.
Списък с вътрешна информация към 30. 09. 2017 г.
Доклад за дейността към 30. 09. 2017 г.
Бележки към ФО към 30. 09. 2017 г.
Финансов отчет към 30. 09. 2017 г.
Q2
Списък с вътрешна информация
Приложение 9
Допълнителна информация
Бележки към ФО
Форми на КФН
Доклад за дейността
Декларации
Финансов отчет
Q1
Доклад за дейността
Финансов отчет
Приложение 9
Декларации
Допълнителна информация
Форми на КФН
Списък с вътрешна информация
Бележки към ФО
2016
Full Year
Доклад за дейността
Финансов отчет
Декларация на отговорните лица
Декларация за корпоративно управление
Форми на КФН
Одиторски доклад
Бележки към ФО
Q4
Декларации
Форми на КФН
Доклад за дейността
Бележки към ФО
Списък с вътрешна информация
Финансов отчет
Приложение 9
Допълнителна информация
Q3
Допълнителна информация
Списък с вътрешна информация
Декларации
Приложение 9
Доклад за дейността
Форми на КФН
Бележки към ФО
Финансов отчет
Q2
Приложение 9
Финансов отчет
Списък с вътрешна информация
Допълнителна информация
Декларации
Форми на КФН
Бележки към ФО
Доклад за дейността
Q1
Финансов отчет
Доклад за дейността
Декларации
Бележки към ФО
Форми на КФН
2015
Full Year
Доклад за дейността
Финансов отчет
Одиторски доклад
Бележки към ФО
Форми на КФН
Декларации
Q4
Финансов отчет
Доклад за дейността
Бележки към ФО
Форми на КФН
Декларации
Q3
Финансов отчет
Доклад за дейността
Бележки към ФО
Форми на КФН
Декларации
Q2
Финансов отчет
Доклад за дейността
Декларации
Бележки към ФО
Форми на КФН
Q1
Финансов отчет
Доклад за дейността
Бележки към ФО
Форми на КФН
Декларации
2014
Full Year
Доклад за дейността
Финансов отчет
Бележки към ФО
Форми на КФН
Декларации
Одиторски доклад
Q4
Доклад за дейността
Финансов отчет
Бележки към ФО
Форми на КФН
Декларации
Q3
Доклад за дейността
Финансов отчет
Декларации
Бележки към ФО
Форми на КФН
Q2
Финансов отчет
Доклад за дейността
Форми на КФН
Бележки към ФО
Декларации
Q1
Финансов отчет
Доклад за дейността
Декларация
Форми на КФН
Бележки към ФО
2013
Full Year
Доклад за дейността
Финансов отчет
Бележки към ФО
Форми на КФН
Декларации
Одиторски доклад
Q4
Доклад за дейността
Финансов отчет
Декларации
Бележки към ФО
Форми на КФН
Q3
Доклад за дейността
Финансов отчет
Декларации
Бележки към ФО
Форми на КФН
Q2
Доклад за дейността
Финансов отчет
Форми на КФН
Декларации
Бележки към ФО
Q1
Доклад за дейността
Финансов отчет
Форми на КФН
Декларации
Бележки към ФО
2012
Full Year
Доклад за дейността
Финансов отчет
Бележки към ФО
Форми на КФН
Декларации
Одиторски доклад
Q4
Доклад за дейността
Финансов отчет
Декларации
Бележки към ФО
Форми на КФН
Q3
Доклад за дейността
Финансов отчет
Декларации
Бележки към ФО
Форми на КФН
Q2
Финансов отчет
Доклад за дейността
Декларации
Бележки към ФО
Форми на КФН
Q1
Доклад за дейността
Финансов отчет
Бележки към ФО
Форми на КФН
Декларации
2011
Full Year
Финансов отчет
Доклад за дейността
Форми КФН
Доклад на одиторите
Бележки към ФО
Q4
Доклад за дейността
Финансов отчет
Форми КФН
Бележки към ФО
Q3
Финансов отчет
Доклад за дейността
Декларации
Бележки към ФО
Форми КФН
Q2
Доклад за дейността
Финансов отчет
Бележки към ФО
Форми КФН
Декларации
Q1
Доклад за дейността
Финансов отчет
Бележки към ФО
Форми КФН
Декларации