Каталог > Инвеститори > Финансови отчети

Финансови отчети

2019
Q2
Kонсолидиран финансов отчет към 30.06.2019г.
 • 2.09 MB pdf
Бележки към ФО към 30.06.2019г.
 • 1.93 MB pdf
Доклад за дейността към 30.06.2019г. - консолидиран
 • 1003 KB pdf
Списък с вътрешна информация към 30.06.2019 г.
 • 228 KB pdf
Допълнителна информация към към 30.06.2019г.
 • 298 KB pdf
Приложение №9 към 30.06.2019г.
 • 306 KB pdf
Форми на КФН към 30.06.2019г.
 • 236 KB xlsx
Декларация на отговорните лица към 30.06.2019г.
 • 450 KB pdf
Финансов отчет към 30.06.2019г. - консолидиран - Excel
 • 47 KB xlsx
Q1
Консолидиран финансов отчет към 31.03.2019г.
 • 2.07 MB pdf
Бележки към консолидиран финансов отчет към 31.03.2019г.
 • 1.81 MB pdf
Доклад за дейността към 31.03.2019г.
 • 966 KB pdf
Списък с вътрешна информация към 31.03.2019г.
 • 121 KB pdf
Допълнителна информация към 31.03.2019г.
 • 284 KB pdf
Приложение 9
 • 306 KB pdf
Декларация за отговорните лица към 31.03.2019г.
 • 446 KB pdf
Форми на КФН към 31.03.2019 г.
 • 664 KB xls
Консолидиран финансов отчет към 31.03.2019 г. - Excel
 • 101 KB xls
2018
Full Year
Одитиран консолидиран финансов отчет по МСС към 31.12.2018г.
 • 334 KB pdf
Бележки към одитиран консолидиран финансов отчет 31.12.2018г.
 • 2.79 MB pdf
Доклад за дейността 31.12.2018г.
 • 1.12 MB pdf
Одиторски доклад към 31.12.2018г.
 • 756 KB pdf
Нефинансова декларация 31.12.2018г.
 • 792 KB pdf
Декларация на одиторите към 31.12.2018г.
 • 125 KB pdf
Списък с вътрешна информация
 • 829 KB pdf
Декларация за отговорнице лица към 31.12.2018г.
 • 484 KB pdf
Форми на КФН към 31.12.2018г.
 • 237 KB xlsx
Декларация за корпоративно управление 31.12.2018г.
 • 447 KB pdf
Одитиран консолидиран финансов отчет по МСС към 31.12.2018г.
 • 66 KB xlsx
Q4
Консолидиран финансов отчет по МСФО към 31.12.2018г.
Бележки към ФО към 31.12.2018г.
Доклад за дейността към 31.12.2018г.
Форми на КФН към 31.12.2018г.
Допълнителна информация към 31.12.2018г.
Приложение 9 към 31.12.2018г.
Списък с вътрешна информация към 31.12.2018г.
Декларация към 31.12.2018г.
Q3
Консолидиран финансов отчет към 30.09.2018г.
Бележки към ФО към 30.09.2018г.
Доклад за дейността към 30.09.2018г.
Списък с вътрешна информация към 30.09.2018г.
Допълнителна информация към 30.09.2018г.
Форми на КФН към 30.09.2018г.
Приложение 9 към 30.09.2018г.
Декларация на отговорните лица към 30.09.2018г.
Q2
Консолидиран Финансов отчет към 30.06.2018г.
Бележки към ФО към 30.06.2018г.
Доклад за дейността към 30.06.2018г.
Списък с вътрешна информация към 30.06.2018г.
Допълнителна информация към към 30.06.2018г.
Декларация на отговорните лица към 30.06.2018г.
Форми на КФН към 30.06.2018г.
Приложение 9 към 30.06.2018г.
Q1
Консолидиран финансов отчет към 31.03.2018г.
Бележки към ФО към 31.03.2018г.
Доклад за дейността към 31.03.2018г.
Списък с вътрешна информация към 31.03.2018г.
Допълнителна информация към 31.03.2018г.
Форми на КФН към 31.03.2018г.
Приложение 9 към 31.03.2018г.
Декларации към 31.03.2018г.
2017
Full Year
Декларация на одиторите към 31. 12. 2017 г.
Нефинансова декларация към ФО към 31. 12. 2017 г.
Одиторски доклад към 31. 12. 2017 г.
Декларация за корпоративно управление към 31. 12. 2017 г.
Декларация на отговорните лица към 31. 12. 2017 г.
Форми на КФН към 31. 12. 2017 г.
Доклад за дейността към 31. 12. 2017 г.
Бележки към ФО към 31. 12. 2017 г.
Одитиран финансов отчет към 31. 12. 2017 г.
Q4
Декларация към 31. 12. 2017 г.
Форми на КФН към 31. 12. 2017 г.
Допълнителна информация към 31. 12. 2017 г.
Приложение 9 към 31. 12. 2017 г.
Списък с вътрешна информация към 31. 12. 2017 г.
Доклад за дейността към 31. 12. 2017 г.
Бележки към ФО към 31. 12. 2017 г.
Финансов отчет към 31. 12. 2017 г.
Q3
Декларации към 30. 09. 2017 г.
Приложение 9 към 30. 09. 2017 г.
Форми на КФН към 30. 09. 2017 г.
Допълнителна информация към 30. 09. 2017 г.
Списък с вътрешна информация към 30. 09. 2017 г.
Доклад за дейността към 30. 09. 2017 г.
Бележки към ФО към 30. 09. 2017 г.
Финансов отчет към 30. 09. 2017 г.
Q2
Списък с вътрешна информация
Приложение 9
Допълнителна информация
Бележки към ФО
Доклад за дейността
Декларации
Форми на КФН
Финансов отчет
Q1
Приложение 9
Декларации
Форми на КФН
Допълнителна информация
Бележки към ФО
Списък с вътрешна информация
Доклад за дейността
Финансов отчет
2016
Full Year
Декларация на отговорните лица
Декларация за корпоративно управление
Форми на КФН
Одиторски доклад
Доклад за дейността
Финансов отчет
Бележки към ФО
Q4
Бележки към ФО
Списък с вътрешна информация
Финансов отчет
Приложение 9
Допълнителна информация
Декларации
Форми на КФН
Доклад за дейността
Q3
Декларации
Приложение 9
Допълнителна информация
Списък с вътрешна информация
Форми на КФН
Бележки към ФО
Финансов отчет
Доклад за дейността
Q2
Декларации
Форми на КФН
Бележки към ФО
Доклад за дейността
Приложение 9
Финансов отчет
Списък с вътрешна информация
Допълнителна информация
Q1
Финансов отчет
Доклад за дейността
Бележки към ФО
Форми на КФН
Декларации
2015
Full Year
Доклад за дейността
Финансов отчет
Форми на КФН
Декларации
Одиторски доклад
Бележки към ФО
Q4
Финансов отчет
Доклад за дейността
Форми на КФН
Декларации
Бележки към ФО
Q3
Финансов отчет
Доклад за дейността
Бележки към ФО
Форми на КФН
Декларации
Q2
Финансов отчет
Доклад за дейността
Декларации
Бележки към ФО
Форми на КФН
Q1
Доклад за дейността
Финансов отчет
Декларации
Бележки към ФО
Форми на КФН
2014
Full Year
Доклад за дейността
Финансов отчет
Декларации
Одиторски доклад
Бележки към ФО
Форми на КФН
Q4
Доклад за дейността
Финансов отчет
Форми на КФН
Декларации
Бележки към ФО
Q3
Доклад за дейността
Финансов отчет
Форми на КФН
Декларации
Бележки към ФО
Q2
Доклад за дейността
Финансов отчет
Форми на КФН
Бележки към ФО
Декларации
Q1
Доклад за дейността
Финансов отчет
Бележки към ФО
Декларация
Форми на КФН
2013
Full Year
Доклад за дейността
Финансов отчет
Декларации
Одиторски доклад
Бележки към ФО
Форми на КФН
Q4
Доклад за дейността
Финансов отчет
Бележки към ФО
Форми на КФН
Декларации
Q3
Доклад за дейността
Финансов отчет
Форми на КФН
Декларации
Бележки към ФО
Q2
Финансов отчет
Доклад за дейността
Форми на КФН
Декларации
Бележки към ФО
Q1
Доклад за дейността
Финансов отчет
Форми на КФН
Декларации
Бележки към ФО
2012
Full Year
Доклад за дейността
Финансов отчет
Форми на КФН
Декларации
Одиторски доклад
Бележки към ФО
Q4
Доклад за дейността
Финансов отчет
Декларации
Бележки към ФО
Форми на КФН
Q3
Доклад за дейността
Финансов отчет
Бележки към ФО
Форми на КФН
Декларации
Q2
Финансов отчет
Доклад за дейността
Форми на КФН
Декларации
Бележки към ФО
Q1
Доклад за дейността
Финансов отчет
Декларации
Бележки към ФО
Форми на КФН
2011
Full Year
Доклад за дейността
Финансов отчет
Доклад на одиторите
Бележки към ФО
Форми КФН
Q4
Доклад за дейността
Финансов отчет
Форми КФН
Бележки към ФО
Q3
Финансов отчет
Доклад за дейността
Декларации
Бележки към ФО
Форми КФН
Q2
Доклад за дейността
Финансов отчет
Декларации
Бележки към ФО
Форми КФН
Q1
Финансов отчет
Доклад за дейността
Бележки към ФО
Форми КФН
Декларации