Каталог > Инвеститори > Финансови отчети

Финансови отчети

2018
Q4
Финансов отчет по МСФО към 31.12.2018 г. консолидиран
Бележки към ФО към 31.12. 2018 г. консолидиран
Доклад за дейността към 31.12. 2018 г. консолидиран
Форми на КФН към 31.12. 2018 г. консолидиран
Допълнителна информация към към 31.12. 2018 г. консолидиран
Приложение 9 към 31. 12. 2018 г. консолидиран
Списък с вътрешна информация към 31. 12. 2018 г. консолидиран
Декларация към 31.12.2018 г. консолидирана
Q3
Финансов отчет към 30. 09. 2018 г. консолидиран
Бележки към ФО към 30. 09. 2018 г. консолидиран
Доклад за дейността към 30. 09. 2018 г. консолидиран
Списък с вътрешна информация към 30. 09. 2018 г. консолидиран
Форми на КФН към 30. 09. 2018 г. консолидиран
Допълнителна информация към 30. 09. 2018 г. консолидиран
Приложение 9 към 30. 09. 2018 г. консолидиран
Декларация на отговорните лица към 30. 09. 2018 г. консолидиран
Q2
Декларация на отговорните лица към 30. 06. 2018 г. консолидиран
Приложение 9 към 30. 06. 2018 г. консолидиран
Форми на КФН към 30. 06. 2018 г. консолидиран
Допълнителна информация към към 30. 06. 2018 г. консолидиран
Списък с вътрешна информация към 30. 06. 2018 г. консолидиран
Доклад за дейността към 30. 06. 2018 г. консолидиран
Бележки към ФО към 30. 06. 2018 г. консолидиран
Финансов отчет към 30. 06. 2018 г. консолидиран
Q1
Форми на КФН към 31. 03. 2018 г.. консолидиран
Допълнителна информация към 31. 03. 2018 г. консолидиран
Декларации към 31. 03. 2018 г. консолидиран
Приложение 9 към 31. 03. 2018 г. консолидиран
Списък с вътрешна информация към 31. 03. 2018 г. консолидиран
Доклад за дейността към 31. 03. 2018 г. консолидиран
Бележки към ФО към 31. 03. 2018 г консолидиран
Финансов отчет към 31. 03. 2018 г. консолидиран
2017
Full Year
Декларация на одиторите към 31. 12. 2017 г.
Нефинансова декларация към ФО към 31. 12. 2017 г.
Декларация за корпоративно управление към 31. 12. 2017 г.
Одиторски доклад към 31. 12. 2017 г.
Декларация на отговорните лица към 31. 12. 2017 г.
Доклад за дейността към 31. 12. 2017 г.
Форми на КФН към 31. 12. 2017 г.
Бележки към ФО към 31. 12. 2017 г.
Одитиран финансов отчет към 31. 12. 2017 г.
Q4
Декларация към 31. 12. 2017 г.
Приложение 9 към 31. 12. 2017 г.
Форми на КФН към 31. 12. 2017 г.
Допълнителна информация към 31. 12. 2017 г.
Списък с вътрешна информация към 31. 12. 2017 г.
Доклад за дейността към 31. 12. 2017 г.
Бележки към ФО към 31. 12. 2017 г.
Финансов отчет към 31. 12. 2017 г.
Q3
Форми на КФН към 30. 09. 2017 г.
Допълнителна информация към 30. 09. 2017 г.
Списък с вътрешна информация към 30. 09. 2017 г.
Декларации към 30. 09. 2017 г.
Приложение 9 към 30. 09. 2017 г.
Доклад за дейността към 30. 09. 2017 г.
Бележки към ФО към 30. 09. 2017 г.
Финансов отчет към 30. 09. 2017 г.
Q2
Приложение 9
Допълнителна информация
Списък с вътрешна информация
Бележки към ФО
Декларации
Форми на КФН
Доклад за дейността
Финансов отчет
Q1
Декларации
Допълнителна информация
Форми на КФН
Списък с вътрешна информация
Бележки към ФО
Доклад за дейността
Финансов отчет
Приложение 9
2016
Full Year
Декларация за корпоративно управление
Форми на КФН
Одиторски доклад
Доклад за дейността
Финансов отчет
Декларация на отговорните лица
Бележки към ФО
Q4
Финансов отчет
Приложение 9
Допълнителна информация
Декларации
Форми на КФН
Доклад за дейността
Бележки към ФО
Списък с вътрешна информация
Q3
Декларации
Приложение 9
Допълнителна информация
Списък с вътрешна информация
Форми на КФН
Бележки към ФО
Финансов отчет
Доклад за дейността
Q2
Форми на КФН
Бележки към ФО
Доклад за дейността
Приложение 9
Финансов отчет
Списък с вътрешна информация
Допълнителна информация
Декларации
Q1
Финансов отчет
Доклад за дейността
Бележки към ФО
Форми на КФН
Декларации
2015
Full Year
Доклад за дейността
Финансов отчет
Форми на КФН
Декларации
Одиторски доклад
Бележки към ФО
Q4
Финансов отчет
Доклад за дейността
Форми на КФН
Декларации
Бележки към ФО
Q3
Доклад за дейността
Финансов отчет
Бележки към ФО
Форми на КФН
Декларации
Q2
Финансов отчет
Доклад за дейността
Декларации
Бележки към ФО
Форми на КФН
Q1
Доклад за дейността
Финансов отчет
Форми на КФН
Декларации
Бележки към ФО
2014
Full Year
Доклад за дейността
Финансов отчет
Декларации
Одиторски доклад
Бележки към ФО
Форми на КФН
Q4
Доклад за дейността
Финансов отчет
Форми на КФН
Декларации
Бележки към ФО
Q3
Доклад за дейността
Финансов отчет
Форми на КФН
Декларации
Бележки към ФО
Q2
Финансов отчет
Доклад за дейността
Форми на КФН
Бележки към ФО
Декларации
Q1
Доклад за дейността
Финансов отчет
Бележки към ФО
Декларация
Форми на КФН
2013
Full Year
Доклад за дейността
Финансов отчет
Форми на КФН
Декларации
Одиторски доклад
Бележки към ФО
Q4
Доклад за дейността
Финансов отчет
Бележки към ФО
Форми на КФН
Декларации
Q3
Доклад за дейността
Финансов отчет
Форми на КФН
Декларации
Бележки към ФО
Q2
Финансов отчет
Доклад за дейността
Форми на КФН
Декларации
Бележки към ФО
Q1
Доклад за дейността
Финансов отчет
Бележки към ФО
Форми на КФН
Декларации
2012
Full Year
Доклад за дейността
Финансов отчет
Декларации
Одиторски доклад
Бележки към ФО
Форми на КФН
Q4
Доклад за дейността
Финансов отчет
Бележки към ФО
Форми на КФН
Декларации
Q3
Доклад за дейността
Финансов отчет
Бележки към ФО
Форми на КФН
Декларации
Q2
Доклад за дейността
Финансов отчет
Форми на КФН
Декларации
Бележки към ФО
Q1
Доклад за дейността
Финансов отчет
Бележки към ФО
Форми на КФН
Декларации
2011
Full Year
Доклад за дейността
Финансов отчет
Доклад на одиторите
Бележки към ФО
Форми КФН
Q4
Доклад за дейността
Финансов отчет
Форми КФН
Бележки към ФО
Q3
Доклад за дейността
Финансов отчет
Декларации
Бележки към ФО
Форми КФН
Q2
Доклад за дейността
Финансов отчет
Бележки към ФО
Форми КФН
Декларации
Q1
Финансов отчет
Доклад за дейността
Форми КФН
Декларации
Бележки към ФО