Каталог > Инвеститори > Финансови отчети

Финансови отчети

2017
Q3
Приложение 9 към 30. 09. 2017 г.
Форми на КФН към 30. 09. 2017 г.
Допълнителна информация към 30. 09. 2017 г.
Списък с вътрешна информация към 30. 09. 2017 г.
Декларации към 30. 09. 2017 г.
Доклад за дейността към 30. 09. 2017 г.
Бележки към ФО към 30. 09. 2017 г.
Финансов отчет към 30. 09. 2017 г.
Q2
Бележки към ФО
Списък с вътрешна информация
Приложение 9
Допълнителна информация
Доклад за дейността
Декларации
Форми на КФН
Финансов отчет
Q1
Приложение 9
Декларации
Форми на КФН
Допълнителна информация
Бележки към ФО
Списък с вътрешна информация
Доклад за дейността
Финансов отчет
2016
Full Year
Финансов отчет
Декларация на отговорните лица
Декларация за корпоративно управление
Форми на КФН
Одиторски доклад
Доклад за дейността
Бележки към ФО
Q4
Бележки към ФО
Списък с вътрешна информация
Финансов отчет
Приложение 9
Допълнителна информация
Декларации
Форми на КФН
Доклад за дейността
Q3
Декларации
Приложение 9
Допълнителна информация
Списък с вътрешна информация
Доклад за дейността
Форми на КФН
Бележки към ФО
Финансов отчет
Q2
Декларации
Форми на КФН
Бележки към ФО
Доклад за дейността
Приложение 9
Финансов отчет
Списък с вътрешна информация
Допълнителна информация
Q1
Финансов отчет
Доклад за дейността
Бележки към ФО
Форми на КФН
Декларации
2015
Full Year
Доклад за дейността
Финансов отчет
Бележки към ФО
Форми на КФН
Декларации
Одиторски доклад
Q4
Финансов отчет
Доклад за дейността
Форми на КФН
Декларации
Бележки към ФО
Q3
Доклад за дейността
Финансов отчет
Бележки към ФО
Форми на КФН
Декларации
Q2
Финансов отчет
Доклад за дейността
Форми на КФН
Декларации
Бележки към ФО
Q1
Доклад за дейността
Финансов отчет
Форми на КФН
Декларации
Бележки към ФО
2014
Full Year
Доклад за дейността
Финансов отчет
Декларации
Одиторски доклад
Бележки към ФО
Форми на КФН
Q4
Доклад за дейността
Финансов отчет
Форми на КФН
Декларации
Бележки към ФО
Q3
Финансов отчет
Доклад за дейността
Форми на КФН
Декларации
Бележки към ФО
Q2
Финансов отчет
Доклад за дейността
Форми на КФН
Бележки към ФО
Декларации
Q1
Доклад за дейността
Финансов отчет
Форми на КФН
Бележки към ФО
Декларация
2013
Full Year
Доклад за дейността
Финансов отчет
Форми на КФН
Декларации
Одиторски доклад
Бележки към ФО
Q4
Доклад за дейността
Финансов отчет
Бележки към ФО
Форми на КФН
Декларации
Q3
Доклад за дейността
Финансов отчет
Форми на КФН
Декларации
Бележки към ФО
Q2
Доклад за дейността
Финансов отчет
Форми на КФН
Декларации
Бележки към ФО
Q1
Доклад за дейността
Финансов отчет
Бележки към ФО
Форми на КФН
Декларации
2012
Full Year
Доклад за дейността
Финансов отчет
Форми на КФН
Декларации
Одиторски доклад
Бележки към ФО
Q4
Доклад за дейността
Финансов отчет
Декларации
Бележки към ФО
Форми на КФН
Q3
Финансов отчет
Доклад за дейността
Бележки към ФО
Форми на КФН
Декларации
Q2
Финансов отчет
Доклад за дейността
Форми на КФН
Декларации
Бележки към ФО
Q1
Доклад за дейността
Финансов отчет
Декларации
Бележки към ФО
Форми на КФН
2011
Full Year
Доклад за дейността
Финансов отчет
Форми КФН
Доклад на одиторите
Бележки към ФО
Q4
Доклад за дейността
Финансов отчет
Форми КФН
Бележки към ФО
Q3
Финансов отчет
Доклад за дейността
Декларации
Бележки към ФО
Форми КФН
Q2
Доклад за дейността
Финансов отчет
Форми КФН
Декларации
Бележки към ФО
Q1
Финансов отчет
Доклад за дейността
Бележки към ФО
Форми КФН
Декларации