Каталог > Инвеститори > Финансови отчети

Финансови отчети

2019
Q1
Консолидиран финансов отчет към 31.03.2019г.
 • 2.07 MB pdf
Бележки към консолидиран финансов отчет към 31.03.2019г.
 • 1.81 MB pdf
Доклад за дейността към 31.03.2019г.
 • 966 KB pdf
Приложение 9
 • 306 KB pdf
Декларация за отговорните лица към 31.03.2019г.
 • 446 KB pdf
Форми на КФН към 31.03.2019 г.
 • 664 KB xls
Списък с вътрешна информация към 31.03.2019г.
 • 121 KB pdf
Допълнителна информация към 31.03.2019г.
 • 284 KB pdf
Консолидиран финансов отчет към 31.03.2019 г. - Excel
 • 101 KB xls
2018
Full Year
Одитиран консолидиран финансов отчет по МСС към 31.12.2018г.
 • 334 KB pdf
Бележки към одитиран консолидиран финансов отчет 31.12.2018г.
 • 2.79 MB pdf
Доклад за дейността 31.12.2018г.
 • 1.12 MB pdf
Одиторски доклад към 31.12.2018г.
 • 756 KB pdf
Декларация на одиторите към 31.12.2018г.
 • 125 KB pdf
Нефинансова декларация 31.12.2018г.
 • 792 KB pdf
Списък с вътрешна информация
 • 829 KB pdf
Форми на КФН към 31.12.2018г.
 • 237 KB xlsx
Декларация за отговорнице лица към 31.12.2018г.
 • 484 KB pdf
Декларация за корпоративно управление 31.12.2018г.
 • 447 KB pdf
Одитиран консолидиран финансов отчет по МСС към 31.12.2018г.
 • 66 KB xlsx
Q4
Консолидиран финансов отчет по МСФО към 31.12.2018г.
Бележки към ФО към 31.12.2018г.
Доклад за дейността към 31.12.2018г.
Форми на КФН към 31.12.2018г.
Допълнителна информация към 31.12.2018г.
Приложение 9 към 31.12.2018г.
Списък с вътрешна информация към 31.12.2018г.
Декларация към 31.12.2018г.
Q3
Консолидиран финансов отчет към 30.09.2018г.
Бележки към ФО към 30.09.2018г.
Доклад за дейността към 30.09.2018г.
Списък с вътрешна информация към 30.09.2018г.
Форми на КФН към 30.09.2018г.
Допълнителна информация към 30.09.2018г.
Приложение 9 към 30.09.2018г.
Декларация на отговорните лица към 30.09.2018г.
Q2
Консолидиран Финансов отчет към 30.06.2018г.
Бележки към ФО към 30.06.2018г.
Доклад за дейността към 30.06.2018г.
Списък с вътрешна информация към 30.06.2018г.
Допълнителна информация към към 30.06.2018г.
Декларация на отговорните лица към 30.06.2018г.
Форми на КФН към 30.06.2018г.
Приложение 9 към 30.06.2018г.
Q1
Консолидиран финансов отчет към 31.03.2018г.
Бележки към ФО към 31.03.2018г.
Доклад за дейността към 31.03.2018г.
Списък с вътрешна информация към 31.03.2018г.
Допълнителна информация към 31.03.2018г.
Форми на КФН към 31.03.2018г.
Приложение 9 към 31.03.2018г.
Декларации към 31.03.2018г.
2017
Full Year
Декларация на одиторите към 31. 12. 2017 г.
Нефинансова декларация към ФО към 31. 12. 2017 г.
Декларация за корпоративно управление към 31. 12. 2017 г.
Одиторски доклад към 31. 12. 2017 г.
Декларация на отговорните лица към 31. 12. 2017 г.
Доклад за дейността към 31. 12. 2017 г.
Форми на КФН към 31. 12. 2017 г.
Бележки към ФО към 31. 12. 2017 г.
Одитиран финансов отчет към 31. 12. 2017 г.
Q4
Декларация към 31. 12. 2017 г.
Приложение 9 към 31. 12. 2017 г.
Форми на КФН към 31. 12. 2017 г.
Допълнителна информация към 31. 12. 2017 г.
Списък с вътрешна информация към 31. 12. 2017 г.
Доклад за дейността към 31. 12. 2017 г.
Бележки към ФО към 31. 12. 2017 г.
Финансов отчет към 31. 12. 2017 г.
Q3
Форми на КФН към 30. 09. 2017 г.
Допълнителна информация към 30. 09. 2017 г.
Списък с вътрешна информация към 30. 09. 2017 г.
Декларации към 30. 09. 2017 г.
Приложение 9 към 30. 09. 2017 г.
Доклад за дейността към 30. 09. 2017 г.
Бележки към ФО към 30. 09. 2017 г.
Финансов отчет към 30. 09. 2017 г.
Q2
Приложение 9
Допълнителна информация
Списък с вътрешна информация
Бележки към ФО
Декларации
Форми на КФН
Доклад за дейността
Финансов отчет
Q1
Доклад за дейността
Допълнителна информация
Финансов отчет
Списък с вътрешна информация
Приложение 9
Декларации
Форми на КФН
Бележки към ФО
2016
Full Year
Доклад за дейността
Финансов отчет
Декларация на отговорните лица
Декларация за корпоративно управление
Форми на КФН
Одиторски доклад
Бележки към ФО
Q4
Декларации
Форми на КФН
Доклад за дейността
Бележки към ФО
Списък с вътрешна информация
Финансов отчет
Приложение 9
Допълнителна информация
Q3
Допълнителна информация
Списък с вътрешна информация
Декларации
Приложение 9
Доклад за дейността
Форми на КФН
Бележки към ФО
Финансов отчет
Q2
Приложение 9
Финансов отчет
Списък с вътрешна информация
Допълнителна информация
Декларации
Форми на КФН
Бележки към ФО
Доклад за дейността
Q1
Финансов отчет
Доклад за дейността
Форми на КФН
Декларации
Бележки към ФО
2015
Full Year
Доклад за дейността
Финансов отчет
Декларации
Одиторски доклад
Бележки към ФО
Форми на КФН
Q4
Финансов отчет
Доклад за дейността
Форми на КФН
Декларации
Бележки към ФО
Q3
Финансов отчет
Доклад за дейността
Бележки към ФО
Форми на КФН
Декларации
Q2
Доклад за дейността
Финансов отчет
Декларации
Бележки към ФО
Форми на КФН
Q1
Доклад за дейността
Финансов отчет
Бележки към ФО
Форми на КФН
Декларации
2014
Full Year
Доклад за дейността
Финансов отчет
Одиторски доклад
Бележки към ФО
Форми на КФН
Декларации
Q4
Доклад за дейността
Финансов отчет
Декларации
Бележки към ФО
Форми на КФН
Q3
Доклад за дейността
Финансов отчет
Форми на КФН
Декларации
Бележки към ФО
Q2
Доклад за дейността
Финансов отчет
Форми на КФН
Бележки към ФО
Декларации
Q1
Доклад за дейността
Финансов отчет
Декларация
Форми на КФН
Бележки към ФО
2013
Full Year
Доклад за дейността
Финансов отчет
Одиторски доклад
Бележки към ФО
Форми на КФН
Декларации
Q4
Доклад за дейността
Финансов отчет
Форми на КФН
Декларации
Бележки към ФО
Q3
Доклад за дейността
Финансов отчет
Форми на КФН
Декларации
Бележки към ФО
Q2
Доклад за дейността
Финансов отчет
Форми на КФН
Декларации
Бележки към ФО
Q1
Доклад за дейността
Финансов отчет
Форми на КФН
Декларации
Бележки към ФО
2012
Full Year
Доклад за дейността
Финансов отчет
Одиторски доклад
Бележки към ФО
Форми на КФН
Декларации
Q4
Доклад за дейността
Финансов отчет
Декларации
Бележки към ФО
Форми на КФН
Q3
Доклад за дейността
Финансов отчет
Декларации
Бележки към ФО
Форми на КФН
Q2
Финансов отчет
Доклад за дейността
Декларации
Бележки към ФО
Форми на КФН
Q1
Доклад за дейността
Финансов отчет
Бележки към ФО
Форми на КФН
Декларации
2011
Full Year
Финансов отчет
Доклад за дейността
Форми КФН
Доклад на одиторите
Бележки към ФО
Q4
Доклад за дейността
Финансов отчет
Форми КФН
Бележки към ФО
Q3
Финансов отчет
Доклад за дейността
Декларации
Бележки към ФО
Форми КФН
Q2
Доклад за дейността
Финансов отчет
Бележки към ФО
Форми КФН
Декларации
Q1
Доклад за дейността
Финансов отчет
Бележки към ФО
Форми КФН
Декларации